Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  • 30 Απριλίου 2020

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

(1) Οι όροι των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III) χαλαρώνουν περαιτέρω. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο των πράξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 σε επίπεδο κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος που θα ισχύει στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Επιπλέον, για τους αντισυμβαλλομένους των οποίων οι αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις φθάνουν το ελάχιστο επίπεδο χορηγήσεων, το επιτόκιο που θα ισχύει κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 θα είναι στο εξής κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων που θα ισχύει την ίδια περίοδο.

(2) Θα διενεργηθεί μια νέα δέσμη μη στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης λόγω της πανδημίας (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO) με σκοπό τη στήριξη των συνθηκών ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ και τη συμβολή στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των χρηματαγορών μέσω της παροχής ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ενίσχυσης ρευστότητας. Οι πράξεις PELTRO αποτελούνται από επτά πρόσθετες πράξεις αναχρηματοδότησης που θα αρχίσουν να διενεργούνται τον Μάιο του 2020 και θα λήγουν διαδοχικά εντός του διαστήματος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021 συμβαδίζοντας με τη διάρκεια ισχύος των μέτρων χαλάρωσης όσον αφορά τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις. Θα διενεργούνται ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή, με επιτόκιο το οποίο θα είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε πράξης PELTRO.

(3) Από το τέλος Μαρτίου διενεργούνται αγορές στο πλαίσιο του νέου έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το οποίο θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και διαθέτει συνολική χρηματοδότηση ύψους 750 δισεκ. ευρώ, με σκοπό τη χαλάρωση της συνολικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής και την αντιστάθμιση των σοβαρών κινδύνων που θέτει η πανδημία του κορωνοϊού για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και τις προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ. Αυτές οι αγορές θα συνεχίσουν να διενεργούνται με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τις χώρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει και πάντως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

(4) Επιπλέον, οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα συνεχιστούν με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, σε συνδυασμό με τις αγορές στο πλαίσιο της πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 120 δισεκ. ευρώ που διατίθεται προσωρινά μέχρι το τέλος του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

(5) Οι επανεπενδύσεις των ποσών κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους θα συνεχιστούν, πλήρως, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

(6) Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι απολύτως έτοιμο να αυξήσει το μέγεθος του προγράμματος PEPP και να προσαρμόσει τη σύνθεσή του, όσο χρειαστεί και για όσο χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις τροποποιήσεις στους όρους των πράξεων ΣΠΠΜΑ III και για τις νέες πράξεις PELTRO θα δημοσιευθούν σε σχετικά δελτία Τύπου σήμερα το απόγευμα στις 15.30 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει τις σκέψεις που οδήγησαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14.30 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου