Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
  • 12. ožujka 2020.

Odluke o monetarnoj politici

Na današnjem je sastanku Upravno vijeće donijelo sveobuhvatan paket mjera monetarne politike:

(1) Privremeno će se provoditi dodatne operacije dugoročnijeg refinanciranja kako bi se financijskom sustavu europodručja bez odlaganja pružila likvidnosna potpora. Premda Upravno vijeće ne vidi značajne naznake napetosti na tržištima novca ni manjkove likvidnosti u bankovnom sustavu, te će operacije, ako to bude potrebno, poslužiti kao učinkovit zaštitni mehanizam. Provodit će se putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom, koja će biti jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja. Operacijama dugoročnijeg refinanciranja pustit će se likvidnost po povoljnim uvjetima kako bi se premostilo razdoblje do ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja treće serije (TLTRO III) u lipnju 2020.

(2) U sklopu operacija TLTRO III u razdoblju od lipnja 2020. do lipnja 2021. na operacije TLTRO III koje u tom razdoblju budu nedospjele primjenjivat će se znatno povoljniji uvjeti. Tim operacijama poduprijet će se banke u kreditiranju onih koji su u najvećoj mjeri pogođeni širenjem koronavirusa, posebno malih i srednjih poduzeća. Tijekom cijelog tog razdoblja kamatna stopa na te operacije TLTRO III bit će 25 baznih bodova manja od prosječne stope koju Eurosustav primjenjuje u svojim glavnim operacijama refinanciranja. Za druge ugovorne strane koje održe svoje razine kreditiranja, kamatna stopa na te operacije bit će manja i, u razdoblju koje završava u lipnju 2021., može biti smanjena do stope koja je 25 baznih bodova manja od prosječne kamatne stope na mogućnost deponiranja. Osim toga, najveći dopušteni ukupni iznos kredita drugih ugovornih strana u sklopu operacija TLTRO III povećan je na 50 % vrijednosti stanja njihovih prihvatljivih kredita na dan 28. veljače 2019. U vezi s tim, Upravno vijeće zadužit će odbore Eurosustava da ispitaju mjere ublažavanja zahtjeva povezanih s kolateralom kako bi se osiguralo da druge ugovorne strane i dalje u potpunosti mogu iskoristiti tu pomoć u financiranju.

(3) Do kraja godine neto kupnje vrijednosnih papira povećat će se privremeno za dodatni iznos od 120 mlrd. EUR, čime će se osigurati snažan doprinos programa kupnje vrijednosnih papira privatnog sektora. To će, zajedno s postojećim programom kupnje vrijednosnih papira, pridonijeti povoljnim uvjetima financiranja za realno gospodarstvo u razdoblju povećane neizvjesnosti.

Upravno vijeće i dalje očekuje da će se neto kupnje vrijednosnih papira provoditi onoliko dugo koliko to bude potrebno za jačanje akomodativnog utjecaja ključnih kamatnih stopa i prestati nedugo prije nego što počne povećavati ključne kamatne stope ESB-a.

(4) Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja te kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke i na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke ostat će nepromijenjene na razini od 0,00 %, 0,25 % odnosno –0,50 %. Upravno vijeće očekuje da će ključne kamatne stope ESB-a biti na sadašnjim ili nižim razinama dok ne vidi snažno približavanje inflacijskih izgleda razini koja je dovoljno blizu, ali ispod 2 % u projekcijskom razdoblju i ne vidi da je dinamika temeljne inflacije dosljedno u skladu s tim kretanjem.

(5) Glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira i dalje će se u potpunosti reinvestirati tijekom duljeg razdoblja nakon što Upravno vijeće počne povećavati ključne kamatne stope ESB-a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

Više pojedinosti o točnim uvjetima novih operacija objavit će se u posebnom priopćenju za javnost danas u 15.30 SEV.

Predsjednica ESB-a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.30 po srednjoeuropskom vremenu.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije