Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST
  • 12. marec 2020

Sklepi o denarni politiki

Svet ECB se je na današnji seji odločil sprejeti celovit sveženj ukrepov denarne politike:

(1) Začasno se bodo izvajale dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja, s katerimi bo finančnemu sistemu v euroobmočju zagotovljena takojšnja likvidnostna podpora. Čeprav Svet ECB ne opaža pomembnih znakov napetosti na denarnih trgih ali pomanjkanja likvidnosti v bančnem sistemu, bodo te operacije zagotavljale učinkovito varovalo, če bi bilo potrebno. Izvajale se bodo kot avkcije s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, obrestna mera pa bo enaka povprečni obrestni meri za odprto ponudbo mejnega depozita. Z operacijami dolgoročnejšega refinanciranja bo likvidnost ponujena po ugodnih pogojih, s čimer se bo premostilo obdobje do ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III), ki bo izvedena junija 2020.

(2) V operacijah CUODR III bodo v obdobju od junija 2020 do junija 2021 veljali precej bolj ugodni pogoji, in sicer v vseh operacijah CUODR III v tem obdobju. Te operacije bodo spodbujale odobravanje bančnih posojil subjektom, ki jih je širitev koronavirusa najbolj prizadela, zlasti malim in srednje velikim podjetjem. V tem obdobju bo obrestna mera v operacijah CUODR III 25 bazičnih točk pod povprečno obrestno mero v Eurosistemovih operacijah glavnega refinanciranja. Za nasprotne stranke, ki ohranjajo raven kreditiranja, bo obrestna mera v teh operacijah nižja, v obdobju do konca junija 2021 pa je lahko celo 25 bazičnih točk nižja od povprečne obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita. Poleg tega je največji skupni znesek, ki si ga bodo lahko odslej nasprotne stranke izposodile v operacijah CUODR III, povišan na 50% njihovega obsega primernih posojil na dan 28. februarja 2019. Hkrati bo Svet ECB zadolžil odbore Eurosistema, da preučijo ukrepe za ublažitev zahtev glede zavarovanja terjatev v teh operacijah, da bi lahko nasprotne stranke še naprej v celoti izkoriščale podporo financiranju.

(3) Do konca leta bo dodan začasen sveženj dodatnih neto nakupov vrednostnih papirjev v višini 120 milijard EUR, s čimer bo zagotovljen velik prispevek programov nakupa vrednostih papirjev zasebnega sektorja. To bo skupaj z obstoječim programom nakupa vrednostnih papirjev v času povišane negotovosti spodbujalo ugodne pogoje financiranja za realno gospodarstvo.

Svet ECB še naprej pričakuje, da se bodo neto nakupi izvajali tako dolgo, kot bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni učinek ključnih obrestnih mer, končali pa se bodo, tik preden začne dvigovati ključne obrestne mere ECB.

(4) Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita bodo ostale nespremenjene na ravni 0,00%, 0,25% oziroma –0,50%. Svet ECB pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ali nižji ravni tako dolgo, dokler se inflacijski obeti v obdobju projekcij zanesljivo ne približajo ravni, ki je dovolj blizu 2%, vendar pod to mejo, in se takšno približevanje dosledno ne odraža v gibanju osnovne inflacije.

(5) Ponovno investiranje glavnice zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru omenjenega programa, se bo v celoti nadaljevalo še daljše obdobje po datumu, ko bo Svet ECB začel dvigovati ključne obrestne mere ECB, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se vzdržujejo ugodne likvidnostne razmere in zelo spodbujevalno naravnana denarna politika.

Nadaljnje podrobnosti o natančnih pogojih izvajanja novih operacij bodo objavljene v posebnem sporočilu za javnost danes popoldne ob 15.30 po srednjeevropskem času.

Predsednica ECB bo razloge za te odločitve predstavila na novinarski konferenci, ki se bo začela danes ob 14.30 po srednjeevropskem času.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije