Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ
  • 12 martie 2020

Decizii de politică monetară

În ședința de astăzi, Consiliul guvernatorilor BCE a decis cu privire la adoptarea unui pachet cuprinzător de măsuri de politică monetară:

(1) vor fi efectuate, temporar, operațiuni de refinanțare pe termen mai lung (ORTL) suplimentare pentru a oferi măsuri imediate de sprijinire a furnizării de lichiditate în sistemul financiar din zona euro. Deși Consiliul guvernatorilor nu observă indicii semnificative privind manifestarea unor tensiuni pe piețele monetare sau existența unor deficite de lichiditate în sistemul bancar, aceste operațiuni vor asigura un mecanism de sprijin eficace, dacă va fi necesar. Operațiunile vor fi derulate prin intermediul unei proceduri de licitație cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală, aplicându-se o rată a dobânzii egală cu rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit. ORTL vor furniza lichiditate în condiții favorabile pentru a acoperi perioada până la operațiunea OTRTL III din iunie 2020.

(2) în ceea ce privește OTRTL III, în perioada iunie 2020-iunie 2021 se vor aplica condiții mult mai favorabile tuturor operațiunilor OTRTL III aflate în curs de desfășurare în perioada respectivă. Aceste operațiuni vor sprijini acordarea de credite bancare părților afectate în cea mai mare măsură de răspândirea coronavirusului, îndeosebi întreprinderile mici și mijlocii. Pe parcursul întregii perioade, rata dobânzii la aceste operațiuni OTRTL III va fi cu 25 puncte de bază inferioară ratei medii a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare ale Eurosistemului. Pentru contrapartidele care își mențin nivelurile de creditare, rata aplicată acestor operațiuni va fi mai scăzută, putând coborî, în cursul perioadei care se va încheia în iunie 2021, cu 25 puncte de bază sub rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit. De asemenea, volumul maxim total pe care contrapartidele vor avea dreptul să îl împrumute, de acum, în cadrul operațiunilor OTRTL III este majorat la 50% din stocul lor de împrumuturi eligibile valabil la data de 28 februarie 2019. În acest context, Consiliul guvernatorilor va mandata comitetele Eurosistemului să investigheze măsuri de relaxare a colateralului pentru a asigura că contrapartidele vor putea în continuare să valorifice pe deplin măsurile de sprijinire a finanțării.

(3) un pachet temporar de achiziții nete suplimentare de active, în valoare de 120 de miliarde EUR, va fi adăugat până la sfârșitul anului, asigurând o contribuție puternică din partea programelor de achiziționare de titluri emise de sectorul privat. În combinație cu programele de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) existente, acesta va sprijini condițiile favorabile de finanțare pentru economia reală în perioade marcate de incertitudini sporite.

Consiliul guvernatorilor anticipează în continuare derularea achizițiilor nete de active atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor sale de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

(4) rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor rămâne nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25% și, respectiv, −0,50%. Consiliul guvernatorilor anticipează menținerea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când va observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

(5) reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active va continua pe o perioadă extinsă după data la care Consiliul guvernatorilor va iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Mai multe detalii privind condițiile exacte ale noilor operațiuni vor fi publicate, în această după-amiază, în comunicate de presă specifice, începând cu ora 15.30 (ora Europei Centrale).

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.30 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media