Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI
  • 2020 m. kovo 12 d.

Sprendimai dėl pinigų politikos

Šiandien vykusiame posėdyje ECB valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl visapusiško pinigų politikos priemonių paketo:

1) Siekiant nedelsiant suteikti likvidumo paramą euro zonos finansų sistemai, laikinai bus vykdomos papildomos ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (ITRO). Nors Valdančioji taryba nemato reikšmingų įtampos pinigų rinkose ar likvidumo stygiaus bankų sistemoje požymių, prireikus, šios operacijos bus veiksminga priemonė. Jos bus vykdomos pagal fiksuotųjų palūkanų konkurso procedūrą ir paskirstant visą sumą, taikant palūkanų normą, lygią vidutinei palūkanų normai už naudojimąsi indėlių galimybe. ITRO palankiomis sąlygomis suteiks paramą likvidumu pereinamuoju laikotarpiu iki 2020 m. birželio mėn., kai bus pradėta TITRO III operacija.

2) Nuo 2020 m. birželio mėn. iki 2021 m. birželio mėn. visoms tuo laikotarpiu galiosiančioms TITRO III operacijoms bus taikomos gerokai palankesnės sąlygos. Šios operacijos paskatins bankų skolinimą tiems, kuriems koronaviruso plitimas daro didžiausią poveikį, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Šiuo laikotarpiu šioms TITRO III operacijoms taikoma palūkanų norma bus 25 baziniais punktais mažesnė už Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikomą vidutinę normą. Toms sandorio šalims, kurios nekeis skolinimo lygio, šiems sandoriams bus taikoma mažesnė palūkanų norma – 2021 m. birželio mėn. pasibaigsiančiu laikotarpiu ji gali būti net 25 baziniais punktais mažesnė negu vidutinė palūkanų norma naudojantis indėlių galimybe. Be to, maksimali suma, kurią sandorio šalims nuo šiol bus leidžiama skolintis vykdant TITRO III operacijas, padidinta iki 50 % jų tinkamų paskolų sumos 2019 m. vasario 28 d. Atsižvelgdama į tai, Valdančioji taryba įgalios Eurosistemos komitetus ištirti įkaitui taikomų sąlygų švelninimo priemones, kad užtikrintų, jog sandorio šalys ir toliau galėtų visapusiškai naudotis finansavimo parama.

3) Iki metų pabaigos bus laikinai vykdomi papildomi 120 mlrd. eurų vertės grynieji turto pirkimai, užtikrinsiantys didelį privačiojo sektoriaus pirkimo programų indėlį. Kartu su dabartine turto pirkimo programa (TPP) tai padės palaikyti palankias realiosios ekonomikos finansavimo sąlygas esant padidėjusiam neapibrėžtumui.

Valdančioji taryba tebemano, kad grynieji turto pirkimai bus vykdomi tol, kol to reikės siekiant stiprinti skatinamąjį pinigų politikos palūkanų normų poveikį, ir bus sustabdyti netrukus prieš tai, kai Valdančioji taryba pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas.

4) Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis nesikeis ir atitinkamai bus 0,00 %, 0,25 % ir –0,50 %. Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis arba bus mažesnės tol, kol ji neįsitikins, kad infliacijos perspektyvos rodikliai prognozuojamu laikotarpiu užtikrintai artėja prie mažesnio negu 2 %, bet jam pakankamai artimo lygio ir kad grynosios infliacijos dinamika tai nuosekliai patvirtina.

5) Visos pagrindinės sumos, gautos iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, bus ir toliau reinvestuojamos dar gana ilgą laiką po to, kai Valdančioji taryba pradės didinti ECB pagrindines palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti palankias likvidumo sąlygas ir aukštą skatinamosios pinigų politikos lygį.

Pranešimai spaudai, kuriuose bus pateikta išsami informacija apie naujųjų operacijų sąlygas, bus paskelbti šiandien 15.30 val. (Vidurio Europos laiku).

ECB Pirmininkė pakomentuos, kuo remiantis priimti šie sprendimai, šiandien 14.30 val. (Vidurio Europos laiku) prasidedančioje spaudos konferencijoje.

Dėl tikslios formuluotės, kuriai pritarė Valdančioji taryba, žr. tekstą anglų kalba.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai