SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE
  • 12. marts 2020

Pengepolitiske beslutninger

På sit møde i dag vedtog Styrelsesrådet en omfattende pakke af pengepolitiske foranstaltninger:

1) Der vil, midlertidigt, blive udført yderligere langfristede markedsoperationer (LTRO'er) for at yde omgående likviditetsstøtte til det finansielle system i euroområdet. Selvom Styrelsesrådet ikke ser væsentlige tegn på spændinger på pengemarkederne eller knaphed på likviditet i banksystemet, vil disse operationer udgøre en effektiv sikkerhedsmekanisme, hvis der bliver behov for det. De bliver gennemført i form af auktioner til fast rente med fuld tildeling til en rente, der er lig med den gennemsnitlige rentesats for indlånsfaciliteten. LTRO'erne vil tilføre likviditet på favorable vilkår indtil TLTRO III-operationen i juni 2020.

2) Hvad angår TLTRO III, vil der gælde betydeligt mere favorable vilkår i perioden fra juni 2020 til juni 2021 for alle udestående TLTRO III-operationer i samme periode. Disse operationer vil understøtte bankernes udlån til dem, der er værst ramt af spredningen af coronavirussen, især små og mellemstore virksomheder. I hele denne periode vil renten ved disse TLTRO III-operationer være 25 basispoint lavere end den gennemsnitlige rente ved Eurosystemets primære markedsoperationer. For modparter, der fastholder deres kreditgivning, vil renten ved disse operationer være lavere, og kan i perioden, der afsluttes i juni 2021, blive indtil 25 basispoint lavere end den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten. Desuden vil det maksimale samlede beløb, som modparter herefter har ret til at låne i TLTRO III-operationer blive sat op til 50 pct. af deres beholdninger af godkendte lån pr. 28. februar 2019. I denne sammenhæng giver Styrelsesrådet Eurosystemets komitéer mandat til at undersøge foranstaltninger til at lempe kriterierne for sikkerhedsstillelse for at sikre, at modparterne fortsat er i stand til at udnytte den finansielle støtte fuldt ud.

3) En midlertidig ramme for yderligere nettoopkøb på 120 mia. euro bliver tilføjet indtil årets udgang, idet der sikres et stort bidrag fra opkøbsprogrammet inden for den private sektor. Sammen med det eksisterende opkøbsprogram (APP) vil dette understøtte gunstige finansieringsforhold for realøkonomien i en tid med øget usikkerhed.

Styrelsesrådet forventer stadig, at nettoopkøbene fortsætter, så længe det er nødvendigt for at styrke den lempende effekt af de pengepolitiske renter, og at de ophører, kort før Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter.

4) Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og -0,50 pct. Styrelsesrådet forventer, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau, indtil Styrelsesrådet har konstateret en robust bevægelse af inflationsudsigterne mod et niveau, der er tilstrækkelig tæt på, men under 2 pct. inden for Styrelsesrådets fremskrivningsperiode, og en sådan konvergens er blevet konsekvent afspejlet i den underliggende inflationsudvikling.

5) Geninvesteringer af afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet (APP), efterhånden som de forfalder, vil fortsætte fuldt ud i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

Nærmere oplysninger om de præcise vilkår for de nye operationer vil fremgå af særskilte pressemeddelelser, som offentliggøres i eftermiddag kl. 15.30 CET.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt