Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA
  • 12. marca 2020

Rozhodnutia o menovej politike

Rada guvernérov na svojom dnešnom zasadaní rozhodla o prijatí komplexného balíka opatrení menovej politiky:

1) Na poskytnutie okamžitej likviditnej podpory finančnému systému eurozóny sa budú dočasne uskutočňovať dodatočné dlhodobejšie refinančné operácie (longer-term refinancing operations – LTRO). Hoci Rada guvernérov neregistruje žiadne zásadné známky napätia na peňažných trhoch ani nedostatok likvidity v bankovom systéme, tieto operácie budú v prípade potreby účinným zabezpečovacím mechanizmom. Operácie sa budú realizovať formou tendrov s neobmedzeným objemom prideľovaných finančných prostriedkov a pevnou úrokovou sadzbou na úrovni priemernej sadzby jednodňových sterilizačných operácií. Operácie LTRO s priaznivými podmienkami budú zabezpečovať likviditu na preklenutie obdobia do operácie TLTRO III v júni 2020.

2) V rámci operácií TLTRO III sa budú počas obdobia od júna 2020 do júna 2021 na všetky operácie nevyrovnané počas tohto obdobia vzťahovať podstatne priaznivejšie podmienky. Tieto operácie podporia poskytovanie bankových úverov subjektom, ktoré sú najviac zasiahnuté šírením koronavírusu, predovšetkým malým a stredným podnikom. Úroková sadzba týchto operácií TLTRO III bude počas tohto obdobia o 25 bázických bodov nižšia ako priemerná sadzba hlavných refinančných operácií Eurosystému. V prípade protistrán, ktoré zachovajú svoju úroveň poskytovania úverov, bude sadzba týchto operácií nižšia a počas obdobia končiaceho sa v júni 2021 môže byť až o 25 bázických bodov nižšia ako priemerná úroková sadzba jednodňových sterilizačných operácií. Okrem toho sa celková maximálna suma, ktorú si protistrany budú môcť v rámci operácií TLTRO III požičať, zvyšuje na 50 % ich objemu akceptovateľných úverov k 28. februáru 2019. Rada guvernérov v tejto súvislosti poverí výbory Eurosystému úlohou preveriť možné opatrenia na zmiernenie požiadaviek na kolaterál, aby boli protistrany aj naďalej schopné v plnej miere využívať finančnú podporu.

3) Na zabezpečenie vysokej účinnosti programov nákupu aktív súkromného sektora bude do konca roka dočasne zavedený rámec dodatočných čistých nákupov aktív v objeme 120 mld. €. Toto opatrenie spolu s existujúcim programom nákupu aktív podporí priaznivé podmienky financovania reálnej ekonomiky v čase zvýšenej neistoty.

Rada guvernérov naďalej očakáva, že čistý nákup aktív bude prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu jej menovopolitických sadzieb, a že sa skončí krátko predtým, ako začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

4) Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %. Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamená, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu jej projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

5) Reinvestície istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív budú aj naďalej pokračovať v plnej výške ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď Rada guvernérov začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Podrobnejšie informácie o konkrétnych podmienkach nových operácií budú zverejnené dnes o 15.30 h SEČ v osobitnej tlačovej správe.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá