Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA
  • 12. března 2020

Měnová rozhodnutí

Rada guvernérů ECB na svém dnešním zasedání rozhodla o komplexním souboru měnověpolitických opatření:

1. Přechodně budou prováděny dodatečné dlouhodobější refinanční operace (angl. longer-term refinancing operations, dále též „LTRO“) s cílem poskytnout okamžitou likviditní podporu finančnímu systému eurozóny. I když Rada guvernérů nevidí významné náznaky napětí na peněžních trzích, ani nedostatek likvidity v bankovním systému, tyto operace poskytnou v případě potřeby účinný mechanismus jištění. Prováděny budou prostřednictvím nabídkového řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením, s úrokovou sazbou rovnající se průměrné úrokové sazbě pro vkladovou facilitu. LTRO poskytnou likviditu za příznivých podmínek, aby pokryly období do operace TLTRO III v červnu 2020.

2. V rámci TLTRO III se budou v období od června 2020 do června 2021 uplatňovat na všechny v této době nevypořádané operace TLTRO III znatelně příznivější podmínky. Tyto operace podpoří poskytování bankovních úvěrů těm, kteří jsou nejvíce postiženi rozšířením koronaviru – zejména malé a střední podniky. Během tohoto období bude úroková sazba pro tyto operace TLTRO III činit 25 bazických bodů pod průměrnou úrokovou sazbou uplatňovanou v hlavních refinančních operacích Eurosystému. Pro protistrany udržující svou úroveň úvěrování bude sazba použitá v těchto operacích nižší a během období končícího v červnu 2021 může poklesnout až o 25 bazických bodů pod průměrnou úrokovou sazbu pro vkladové facility. Maximální celkový objem, který si budou moci protistrany od nynějška vypůjčit v operacích TLTRO III, se zvyšuje na 50 % jejich objemu způsobilých úvěrů k 28. únoru 2019. V tomto smyslu Rada guvernérů pověří výbory Eurosystému, aby prověřily možnosti zmírnění požadavků na zajištění a protistrany tak mohly nadále plně využívat podporu financování.

3. Doplněno bude dočasné krytí dodatečných čistých nákupů aktiv ve výši 120 mld. EUR do konce roku, které zajistí výrazný příspěvek programů nákupu cenných papírů soukromého sektoru. Ve spojení se stávajícím programem nákupu aktiv (angl. asset purchase programme, dále též „APP“) budou v době zvýšené nejistoty tímto způsobem podpořeny příznivé podmínky financování reálné ekonomiky.

Rada guvernérů nadále očekává, že čisté nákupy aktiv budou probíhat tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpořily akomodační dopad sazeb její měnové politiky, a že skončí krátce před tím, než Rada guvernérů zahájí zvyšování základních úrokových sazeb ECB.

4. Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %. Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni do doby, než zaznamená, že inflační výhled v horizontu projekcí výrazně konverguje k úrovni dostatečně blízké 2 %, ale pod touto hodnotou, a že se tato konvergence konzistentně promítá do vývoje jádrové inflace.

5. V plném rozsahu budou pokračovat reinvestice jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci APP po delší dobu od chvíle, kdy Rada guvernérů zahájí zvyšování základních úrokových sazeb ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Dalším podrobnostem týkajícím se přesných podmínek nových operací budou věnovány tiskové zprávy, jež budou zveřejněny dnes odpoledne v 15.30 SEČ.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média