Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

7 augusti 2008

Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att den lägsta anbudsräntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på respektive 4,25 %, 5,25 % och 3,25 %.

Vid dagens presskonferens, som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid), kommer ECB:s ordförande att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media