PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

5 december 2002

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 0,50 procentenheter till 2,75 % från och med den transaktion som träder i kraft den 11 december 2002.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 0,50 procentenheter till 3,75 %, gällande från den 6 december 2002.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 0,50 procentenheter till 1,75 %, gällande från den 6 december 2002.
  4. Referensvärdet för det breda penningmängdsaggregatet M3 skall ligga kvar på 4 ½ %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Kontakt för media