Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

17 februari 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag, som hölls i form av en telefonkonferens, att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,25%, 4,25% och 2,25%.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media