Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

3 februari 2000

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 3,25% från och med den transaktion som träder i kraft den 9 februari 2000.

  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 4,25%, gällande från den 4 februari 2000.

  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 2,25%, gällande från den 4 februari 2000.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen [EN] klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media