Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

lipanj 2024.

21. lipnja 2024.

Monetarna politika

Korporativne obveznice koje Eurosustav drži za potrebe monetarne politike

Upravno vijeće odobrilo je 5. lipnja 2024. objavljivanje drugog ESB‑ova izvješća o objavljenim financijskim informacijama povezanima s klimatskim promjenama koje se odnose na imovinu koju Eurosustav drži za potrebe monetarne politike i na devizne pričuve ESB‑a. Izvješće sadržava informacije o ugljičnom otisku tih portfelja Eurosustava i klimatskim rizicima kojima su izloženi te o upravljanju rizicima, strategiji i unutarnjem upravljanju koji su povezani s klimatskim promjenama. Odobreno je objavljivanje još jednog izvješća, koje sadržava i informacije o ESB‑ovim portfeljima nominiranim u eurima koji se ne drže za potrebe monetarne politike, što uključuje ESB‑ov portfelj vlastitih sredstava i mirovinski fond zaposlenika. Oba izvješća objavit će se na mrežnim stranicama ESB‑a do kraja lipnja 2024.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

ESB‑ovo izvješće o financijskoj integraciji i strukturama u europodručju

Upravno vijeće odobrilo je 14. lipnja 2024. izvješće o financijskoj integraciji i strukturama u europodručju te primilo na znanje njegovo objavljivanje 18. lipnja 2024. povodom zajedničke konferencije ESB‑a i Europske komisije. U izvješću se govori o ključnim strukturnim kretanjima kao što su financijska integracija, promjene financijskih struktura te financijski razvoj i modernizacija. U njemu se raspravlja i o odabranim politikama za financijski sektor, prije svega onima koje se odnose na europsku bankovnu uniju i europsku uniju tržišta kapitala. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2023.

Upravno vijeće primilo je 3. lipnja 2024. na znanje Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2023. Izvješće sadržava informacije o prometu u sustavu, njegovoj uspješnosti te glavnim kretanjima u sustavu TARGET2 odnosno T2 u 2023. godini. Sadržava i osam okvira o temama od posebne važnosti u 2023., među kojima su detaljna analiza broja transakcija i prometa u sustavu T2; uporaba produljenog radnog vremena sustava T2; utvrđivanje sporazuma o posrednom sudjelovanju u sustavu T2; novosti u vezi s migracijom u projektu konsolidacije TARGET2/T2S i prvim tjednima operacija; razvoj viševalutnih mogućnosti sustava T2 i usluge namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS); razvoj usluge TIPS i novo određivanje cijena usluge TIPS. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Pristup središnjih banaka zapadnog Balkana klonu platforme za namiru trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)

Upravno vijeće odobrilo je 7. lipnja 2024. središnjoj banci Banca d’Italia da, u ime središnjih banaka Eurosustava koje pružaju usluge, pruži pristup klonu platforme Eurosustava za TIPS središnjim bankama Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine te Albanije, koja je prva zatražila pristup u sklopu modernizacije platnog sustava u Albaniji i njegove integracije u odnosu na plaćanja u EU‑u. Pristup će dobiti kada sve strane dovrše povezane uvjete.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o kibersigurnosti

Upravno vijeće donijelo je 13. svibnja 2024. Mišljenje CON/2024/14 na zahtjev Ministarstva financija Republike Latvije.

Mišljenje ESB‑a o izmjenama režima minimalnih pričuva

Upravno vijeće donijelo je 14. svibnja 2024. Mišljenje CON/2024/15 na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României.

Mišljenje ESB‑a o Preporuci za Odluku Vijeća o izmjeni Monetarnog sporazuma s Kneževinom Andorom i Monetarnog sporazuma s Republikom San Marinom

Upravno vijeće donijelo je 15. svibnja 2024. Mišljenje CON/2024/16 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Mišljenje ESB‑a o računima pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom u središnjoj banci

Upravno vijeće donijelo je 27. svibnja 2024. Mišljenje CON/2024/17 na zahtjev Ministarstva financija Republike Latvije.

Mišljenje ESB‑a o proširenju Registra lobiranja

Upravno vijeće donijelo je 31. svibnja 2024. Mišljenje CON/2024/18 na zahtjev irskog ministra javne potrošnje, provedbe nacionalnog plana razvoja i reforme.

Mišljenje ESB‑a o zahtjevu da kreditne institucije osiguraju minimalnu gotovinsku infrastrukturu

Upravno vijeće donijelo je 31. svibnja 2024. Mišljenje CON/2024/19 na zahtjev Ministarstva financija Republike Latvije.

Mišljenje ESB‑a o povećanju kvote Litve u Međunarodnom monetarnom fondu

Upravno vijeće donijelo je 12. lipnja 2024. Mišljenje CON/2024/20 na zahtjev litavskog Ministarstva financija.

Upravljanje

Rasporedi sastanaka Upravnog vijeća i Općeg vijeća ESB‑a u 2025. i 2026.

ESB je 17. svibnja 2024. objavio rasporede sastanaka Upravnog vijeća i Općeg vijeća za 2025. i 2026. Rasporedi se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Preporuka ESB‑a o vanjskim revizorima središnje banke Banque de France

Upravno vijeće donijelo je 4. lipnja 2024. Preporuku ESB/2024/15 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque de France.

Imenovanje predstavnika ESB‑a u Nadzorni odbor

Upravno vijeće imenovalo je 5. lipnja 2024. zamjenicu guvernera središnje banke Central Bank of Ireland Sharon Donnery, člana uprave i direktora sektora Planiranje sanacije i povezano odlučivanje Jedinstvenog sanacijskog odbora Pedra Machada i prvog zamjenika glavne tajnice i načelnika sektora Nadzor osiguranja i komercijalna praksa za bankarski i osiguravateljski sektor u Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution Patricka Montagnera predstavnicima ESB‑a u Nadzornom odboru nadzora banaka ESB‑a na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti. Oni će zamijeniti predstavnike ESB‑a Edouarda Fernandez-Bolla, Kerstin af Jochnick i Elizabeth McCaul po isteku njihovih mandata od kolovoza do studenoga ove godine. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Statistika

Godišnje posuvremenjivanje popisa izvještajnih jedinica za podatke na razini grupe u vezi s držanjima vrijednosnih papira

Upravno vijeće odobrilo je 10. svibnja 2024. posuvremenjeni popis izvještajnih jedinica za podatke na razini grupe u vezi sa statističkim podatcima o držanjima vrijednosnih papira. Od 2016. taj se popis posuvremenjuje najmanje jednom godišnje na osnovi kvantitativnih i kvalitativnih kriterija iz članka 2. stavka 4. Uredbe ESB/2012/24. Nadležne nacionalne središnje banke obavijestile su subjekte na koje se te promjene odnose u roku od deset radnih dana nakon datuma donošenja odluke Upravnog vijeća u skladu s člankom 8. stavkom 2. Smjernice ESB/2013/7 (nove izvještajne jedinice) i člankom 2. stavkom 8. Uredbe ESB/2012/24 (izvještajne jedinice koje se brišu s popisa).

Izvješće o kvaliteti statističkih podataka o platnoj bilanci i stanju međunarodnih ulaganja europodručja i pojedinačnih država za 2023.

Upravno vijeće potvrdilo je 23. svibnja 2024. procjenu uključenu u Izvješće o kvaliteti statističkih podataka o platnoj bilanci i stanju međunarodnih ulaganja europodručja i pojedinačnih država za 2023. godinu te odobrilo objavu Izvješća. Izvješće, koje sadržava najnovije informacije o poboljšanjima u razdoblju nakon objavljivanja izvješća o kvaliteti za 2021. i u kojem se govori o područjima na kojima su poboljšanja potrebna, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Međunarodna i europska suradnja

Izvješće o međunarodnoj ulozi eura

Upravno vijeće odobrilo je 16. svibnja 2024. izvješće o međunarodnoj ulozi eura iz lipnja 2024. i njegovo objavljivanje na mrežnim stranicama ESB‑a. Izvješće, koje sadržava pregled kretanja povezanih s uporabom eura od strane nerezidenata europodručja u 2023. može se pronaći, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, na mrežnim stranicama ESB‑a.

Novčanice i kovanice

Natječaj za dizajn treće serije euronovčanica

Upravno vijeće primilo je 13. lipnja 2024. na znanje postupke povezane s natječajem za dizajn i osnivanjem ocjenjivačkog suda natječaja za dizajn buduće serije euronovčanica. Natječaj za dizajn omogućit će odabir dizajna buduće serije euronovčanica i zasnivat će se na općim načelima javnog, transparentnog i nediskriminirajućeg natjecanja. Postupak će biti objavljen u Službenom listu Europske unije. U sklopu postupka osnovat će se ocjenjivački sud, sastavljen od neovisnih stručnjaka, koji će odabrati rješenja za uži izbor, čime će pomoći Upravnom vijeću u odabiru. Ocjenjivački sud trebao bi početi s radom do kraja 2024. a natječaj za dizajn trebao bi se raspisati početkom 2025.

Nadzor banaka ESB‑a

Usklađenost ESB‑a sa Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o pobližem određivanju i objavi pokazatelja sistemske važnosti

Upravno vijeće 10. svibnja 2024. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire već usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o pobližem određivanju i objavi pokazatelja sistemske važnosti (EBA/GL/2023/10).

Usklađenost ESB‑a sa Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o utvrđivanju referentnih praksi vezanih uz raznolikost

Upravno vijeće 24. svibnja 2024. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako će, po dovršetku potrebnih zakonodavnih ili regulatornih postupaka, postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o utvrđivanju referentnih praksi vezanih uz raznolikost, uključujući politike raznolikosti i razlike u plaći između spolova u skladu s Direktivom 2013/36/EU i Direktivom (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Memorandum o razumijevanju između ESB‑a i Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

Upravno vijeće 31. svibnja 2024. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri Memorandum o razumijevanju između ESB‑a i urugvajske središnje banke. Nakon što su ga potpisale obje strane, Memorandum o razumijevanju objavljen je u skladu s uobičajenom praksom na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Javno savjetovanje o Vodiču ESB‑a o eksternalizaciji pružateljima usluga računalstva u oblaku

Upravno vijeće 31. svibnja 2024. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o Vodiču ESB‑a o eksternalizaciji pružateljima usluga računalstva u oblaku. Dokumenti povezani s javnim savjetovanjem, koje će trajati do 15. srpnja 2024., mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Godišnje izvješće o aktivnostima izricanja sankcija u SSM‑u za 2023.

Upravno vijeće 5. lipnja 2024. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi Godišnje izvješće o aktivnostima izricanja sankcija u SSM‑u za 2023. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije