Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának (kamatdöntéseken kívüli) döntései

2024. június

2024. június 21.

Monetáris politika

Az eurorendszer monetáris politikai célú vállalati kötvényállományai

A Kormányzótanács 2024. június 5-én engedélyezte az eurorendszer monetáris politikai célú eszközeinek éghajlattal kapcsolatos pénzügyi adatközlését és az EKB nemzetközi tartalékairól szóló második EKB-jelentés közzétételét. A jelentés beszámol az eurorendszer portfólióinak karbonlábnyomáról és éghajlati kockázatoknak való kitettségéről, valamint az éghajlattal kapcsolatos irányításról, stratégiáról és kockázatkezelésről. A második jelentés az EKB euróban denominált, nem monetáris politikai célú portfóliójáról is tájékoztat, ideértve saját vagyonalap-portfólióját és munkavállalói nyugdíjalapját. Mindkét jelentést 2024. június végéig közzétesszük az EKB honlapján.

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

EKB-jelentés az euroövezeti pénzügyi integrációról és struktúrákról

A Kormányzótanács 2024. június 14-én jóváhagyta az euroövezeti pénzügyi integrációról és struktúrákról szóló jelentést, és tudomásul vette annak 2024. június 18-án, az EKB és az Európai Bizottság közös konferenciájának alkalmából történő közzétételét. A jelentésben ismertetjük a legfontosabb strukturális folyamatokat, úgymint a pénzügyi integrációt, a pénzügyi struktúrák átalakulását, valamint a pénzügyi fejlesztési és korszerűsítési folyamatot. Emellett szó esik a pénzügyi szektor egyes szakpolitikáiról is, különösen az európai bankunióval és az európai tőkepiaci unióval kapcsolatban. A jelentés és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET-ről szóló 2023. évi Éves jelentés

A Kormányzótanács 2024. június 3-án megvitatta a TARGET-rendszer 2023. évi Éves jelentését. A jelentés a TARGET2 és T2 forgalmáról, a rendszer teljesítményéről és a 2023-as év fő folyamatairól számolunk be. Tartalmaz továbbá nyolc keretes írást a 2023-ban különösen fontos témákról, többek között a T2 forgalmának és árbevételének részletes elemzését, a T2 meghosszabbított nyitvatartásának felhasználói kihasználtságát, a többszintű T2-részvételi megállapodások azonosítását, bepillantást a TARGET2/T2S konszolidációs projekt migrációjába és első hetek alatti működésébe, a T2 és a TIPS többdevizás alakulását, a TIPS alakulását és az új TIPS árazást. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

A nyugat-balkáni központi bankok hozzáférése a TARGET azonnali fizetéselszámolás (TIPS) platformjának klónmásolatához

A Kormányzótanács 2024. június 7-én jóváhagyta, hogy a Banca d’Italia – az eurorendszer szolgáltató központi bankjai nevében eljárva – rendelkezésre bocsátsa az eurorendszer TIPS platformjának klónmásolatát Montenegró, Koszovó, Észak-Macedónia és Bosznia-Hercegovina központi bankjainak az Albán Nemzeti Bank mellett, amely először kért hozzáférést az albán fizetési rendszer korszerűsítésére és az EU fizetési környezetével való integrációra irányuló munka részeként. A hozzáférés akkor lép érvénybe, amikor valamennyi fél véglegesítette a vonatkozó feltételeket.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a kiberbiztonságról

A Kormányzótanács 2024. május 13-án elfogadta a CON/2024/14 véleményt, amelyet a Lett Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a kötelező tartalékok rendszerének módosításairól

A Kormányzótanács 2024. május 14-én elfogadta a CON/2024/15 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére adott ki.

EKB-vélemény az Andorrai Hercegséggel kötött monetáris megállapodás és a San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás módosításáról szóló tanácsi határozat iránti ajánlásról

A Kormányzótanács 2024. május 15-én elfogadta a CON/2024/16 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a kriptoeszköz-szolgáltatók központi banknál vezetett számláiról

A Kormányzótanács 2024. május 27-én elfogadta a CON/2024/17 véleményt, amelyet a Lett Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a lobbinyilvántartás kiterjesztéséről

A Kormányzótanács 2024. május 31-én elfogadta a CON/2024/18 véleményt, amelyet az ír közkiadásokért, nemzeti fejlesztési terv kidolgozásáért és reformokért felelős miniszter felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a minimális készpénzforgalmi infrastruktúra hitelintézetek általi biztosításának előírásáról

A Kormányzótanács 2024. május 31-én elfogadta a CON/2024/19 véleményt, amelyet a Lett Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény Litvánia Nemzetközi Valutaalapban lévő kvótájának emeléséről

A Kormányzótanács 2024. június 12-én elfogadta a CON/2024/20 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB Kormányzótanácsa és Általános Tanácsa 2025. és 2026. évi üléseinek tervezett időpontjai

Az EKB 2024. május 17-én közzétette a Kormányzótanács és az Általános Tanács 2025. és 2026. évi üléseinek időpontjait. Az időpontok megtekinthetők az EKB honlapján.

EKB-ajánlás a Banque de France külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2024. június 4-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2024/15 ajánlást a Banque de France külső könyvvizsgálóiról.

EKB-képviselők kinevezése a Felügyeleti Testületbe

A Kormányzótanács 2024. június 5-én Sharon Donneryt (a Central Bank of Ireland alelnöke), Pedro Machadót (az Egységes Szanálási Testület igazgatósági tagja, a szanálástervezésért és határozatokért felelős igazgatója) és Patrick Montagner-t (az Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution első főtitkárhelyettese, a banki és biztosítási ágazat biztosítási felügyeletének és kereskedelmi gyakorlatok osztályának vezetője) nevezte ki az EKB bankfelügyeletének Felügyeleti Testületébe delegált képviselőjévé. Mindegyik kinevezett hivatala ötéves nem megújítható időtartamra szól. Az EKB jelenlegi képviselőit – Edouard Fernandez-Bollót, Kerstin af Jochnickot és Elizabeth McCault – váltják majd, ahogy ezek megbízatása folyó év augusztusa és novembere között lejár. A kapcsolódó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Statisztika

Az értékpapírállomány-statisztikai csoportos adatszolgáltatók jegyzékének éves aktualizálása

A Kormányzótanács 2024. május 10-én jóváhagyta az értékpapírállomány-statisztikára vonatkozó csoportos adatszolgáltatók aktualizált jegyzékét. A jegyzéket 2016 óta legalább évente egyszer aktualizáljuk az EKB/2012/24 rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében előírt kvantitatív és kvalitatív kritériumok alapján. A változások által érintett szervezeteket az érintett nemzeti központi bank a kormányzótanácsi határozat keltétől számított tíz munkanapon belül értesítette az EKB/2013/7 iránymutatás (új adatszolgáltatók) 8. cikkének (2) bekezdése és az EKB/2012/24 rendelet 2. cikkének (8) bekezdése (az adatszolgáltatók törlése) alapján.

2023. évi minőségi jelentés az euroövezeti és országos fizetési mérlegekre és nemzetközi befektetési pozíciókra vonatkozó statisztikákról

A Kormányzótanács 2024. május 23-án jóváhagyta az euroövezeti és országos fizetési mérlegek és nemzetközi befektetési pozíciók statisztikáiról szóló, 2023. évi minőségi jelentésben foglalt értékelést, és engedélyezte annak közzétételét. A jelentés, amely a 2021. évi minőségi jelentés közzététele óta elért eredményekről szolgáltatott naprakész információkat, és rámutat a jövőben további fejlesztésre szoruló területekre, megtekinthető az EKB honlapján.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Jelentés az euro nemzetközi szerepéről

A Kormányzótanács 2024. május 16-án jóváhagyta az euro nemzetközi szerepéről szóló jelentés 2024. júniusi számát, és engedélyezte publikálását az EKB honlapján. A jelentés – amely az euro nem euroövezeti rezidensek általi 2023. évi használatának alakulását tekinti át – a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt megtalálható az EKB honlapján.

Bankjegyek és érmék

Az eurobankjegyek harmadik sorozatának megtervezésére kiírt pályázat

A Kormányzótanács 2024. június 13-án tudomásul vette a tervpályázatra és a jövőbeli eurobankjegyek tervpályázat bírálóbizottságának felállítására vonatkozó folyamatokat. A tervpályázat lehetővé teszi a jövőbeli eurobankjegyek terveinek kiválasztását, nyilvános, átlátható és megkülönböztetéstől mentes pályázat alapelvei szerint zajlik majd. Ezt eljárást közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A folyamat részeként független szakértőkből álló tervpályázati bírálóbizottságot állítanak fel, amelynek feladata, hogy összeállítsa a tervek listáját, hogy támogassa a Kormányzótanácsot a kiválasztásban. A bírálóbizottság várhatóan 2024 végén kezdi meg munkáját, a tervpályázatot pedig 2025 elején indítják el.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB megfelelése az Európai Bankhatóság (EBH) rendszerszintű jelentőség mutatóinak meghatározásáról és közzétételéről szóló iránymutatásainak

A Kormányzótanács 2024. május 10-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében az EKB megfelel a rendszerszintű jelentőség mutatóinak meghatározásáról és nyilvánosságra hozataláról szóló EBH-iránymutatásoknak(EBA/GL/2023/10).

Az EKB megfelelése az Európai Bankhatóság (EBH) sokszínűségi gyakorlatok összehasonlító teljesítményértékeléséről szóló iránymutatásainak

A Kormányzótanács 2024. május 24-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében – amennyiben szükséges jogalkotási vagy szabályozási eljárások befejeződtek – a 2013/36/EU irányelv és az (EU) 2019/2034 irányelv (EBA/GL/2023/08) szerinti, a sokszínűséggel kapcsolatos gyakorlatok – beleértve a sokszínűséggel kapcsolatos politikákat és a nemek közötti bérszakadékot is – összehasonlító teljesítményértékeléséről szóló iránymutatásokat szándékozik betartani.

Egyetértési megállapodás az EKB és a Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay között

A Kormányzótanács 2024. május 31-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja az EKB és a Banco Central del Uruguay közötti egyetértési megállapodást. A szokásos gyakorlatnak megfelelően az egyetértési megállapodást – amint azt minden fél aláírta – közzétettük az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Nyilvános konzultáció az EKB felhőszolgáltatások felhőszolgáltatókhoz való kiszervezéséről szóló EKB-útmutatóról

A Kormányzótanács 2024. május 31-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslatával szemben, hogy indítsanak nyilvános konzultációt az EKB felhőszolgáltatások felhőszolgáltatókhoz való kiszervezéséről szóló EKB-útmutatóról. A 2024. július 15-ig tartó konzultációval kapcsolatos anyagok megtekinthetők az EKB bankfelügyeleti honlapján.

2023. évi Éves jelentés az SSM szankcionálási tevékenységéről

A Kormányzótanács 2024. június 5-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák az egységes felügyeleti mechanizmusban (SSM) folyó 2023. évi szankcionálási tevékenységről szóló éves jelentést. A jelentés megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok