Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2024

21 iunie 2024

Politică monetară

Obligațiunile corporative deținute de Eurosistem în scopuri de politică monetară

La data de 5 iunie 2024, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celui de-al doilea raport al BCE privind publicările de informații financiare legate de schimbările climatice referitoare la activele Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară și la rezervele valutare ale BCE. Raportul oferă informații despre amprenta de carbon a portofoliilor Eurosistemului și expunerea acestora la riscurile climatice, precum și despre guvernanța, strategia și gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice. Un al doilea raport oferă, de asemenea, informații despre portofoliile exprimate în euro ale BCE care nu au legătură cu politica monetară, inclusiv portofoliul său de fonduri proprii și fondul de pensii al personalului. Ambele rapoarte vor fi publicate pe website-ul BCE până la finele lunii iunie 2024.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Raportul BCE privind integrarea și structurile financiare în zona euro

La data de 14 iunie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul privind integrarea și structurile financiare din zona euro și a luat notă de publicarea acestuia la 18 iunie 2024, cu ocazia unei conferințe comune organizate de BCE și Comisia Europeană. Raportul prezintă principalele evoluții structurale, precum procesul de integrare financiară, modificările structurilor financiare și procesul de dezvoltare și modernizare financiară. De asemenea, raportul dezbate o serie de politici din sectorul financiar, îndeosebi legate de uniunea bancară europeană și uniunea piețelor de capital europene. Raportul, însoțit de un comunicat de presă pe această temă, este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Raportul anual 2023 privind TARGET

La data de 3 iunie 2024, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2023 privind TARGET. Raportul oferă informații despre traficul și performanța sistemului, precum și despre principalele evoluții înregistrate de TARGET2 și T2 în anul 2023. Acesta cuprinde, de asemenea, opt casete pe teme de o relevanță deosebită în 2023, inclusiv o analiză detaliată a traficului și rulajului operațiunilor în cadrul T2, utilizarea de către participanți a programului extins de funcționare a T2, identificarea modalităților de participare pe mai multe niveluri în T2, informații privind migrarea proiectului de consolidare a TARGET2/T2S și primele săptămâni de funcționare, evoluția multivalutară a T2 și TIPS, evoluția TIPS și noua politică de comisionare TIPS. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Accesul băncilor centrale din Balcanii de Vest la o clonă a platformei TARGET de decontare a plăților instant (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS)

La data de 7 iunie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat punerea la dispoziție de către Banca d’Italia, acționând în numele băncilor centrale din Eurosistem furnizoare de servicii, a unei clone a platformei TIPS a Eurosistemului băncilor centrale din Muntenegru, Kosovo, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina, pe lângă Banca Albaniei, care solicitase inițial accesul ca parte a demersului său în vederea modernizării sistemului de plăți din Albania și a integrării în sectorul plăților din UE. Accesul va intra în vigoare după finalizarea de către toate părțile a termenilor și condițiilor aferente.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la securitatea cibernetică

La data de 13 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/14, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Letonia.

Avizul BCE cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii

La data de 14 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/15, la solicitarea Băncii Naționale a României.

Avizul BCE cu privire la recomandarea de decizie a Consiliului privind modificarea acordului monetar cu Principatul Andorra și a acordului monetar cu Republica San Marino

La data de 15 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/16, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la conturile prestatorilor de servicii de criptoactive deținute la o bancă centrală

La data de 27 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/17, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Letonia.

Avizul BCE cu privire la extinderea Registrului activităților de lobby

La data de 31 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/18, la solicitarea ministrului cheltuielilor publice, al aplicării planului național de dezvoltare și al reformei din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la obligarea instituțiilor de credit să ofere o infrastructură minimă pentru numerar

La data de 31 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/19, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Letonia.

Avizul BCE cu privire la majorarea cotei de participare a Lituaniei la Fondul Monetar Internațional

La data de 12 iunie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/20, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Lituania.

Guvernanță corporativă

Calendarul ședințelor Consiliului guvernatorilor și ale Consiliului general al BCE pentru anii 2025 și 2026

La data de 17 mai 2024, BCE a publicat calendarul ședințelor din 2025 și 2026 ale Consiliului guvernatorilor și ale Consiliului general. Calendarul este disponibil pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Banque de France

La data de 4 iunie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2024/15 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque de France.

Numirea unor reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere

La data de 5 iunie 2024, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe Sharon Donnery (viceguvernatoare a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland), Pedro Machado (membru al Comitetului executiv și director pentru planificare și decizii în materie de rezoluție în cadrul Comitetului unic de rezoluție) și Patrick Montagner (prim-secretar general adjunct și responsabilul pentru supravegherea asigurărilor și practicile comerciale din sectorul bancar și cel al asigurărilor în cadrul Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), în calitate de reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere al Supravegherii bancare a BCE, fiecare pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit. Aceștia le vor succeda reprezentanților actuali ai BCE, Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick și Elizabeth McCaul, după încetarea mandatelor acestora în perioada august-noiembrie a acestui an. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Statistică

Actualizarea anuală a listei agenților raportori de date la nivel de grup cu privire la statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare

La data de 10 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat lista actualizată a agenților raportori de date la nivel de grup cu privire la statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare. Din anul 2016, lista a fost actualizată cel puțin o dată pe an pe baza criteriilor cantitative și calitative prevăzute la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul BCE/2012/24. Entitățile afectate de modificări au fost notificate de banca centrală națională relevantă în termen de zece zile lucrătoare de la data deciziei Consiliului guvernatorilor în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Orientarea BCE/2013/7 (agenți raportori noi) și cu articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul BCE/2012/24 (agenți raportori care urmează să fie eliminați).

Raportul 2023 privind calitatea statisticilor naționale și ale zonei euro referitoare la balanța de plăți și poziția investițională internațională

La data de 23 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea inclusă în Raportul 2023 privind calitatea statisticilor naționale și ale zonei euro referitoare la balanța de plăți și poziția investițională internațională și a autorizat publicarea sa. Raportul, care oferă informații actualizate cu privire la îmbunătățirile aduse de la publicarea raportului privind calitatea pentru 2021 și indică domeniile care necesită în continuare îmbunătățiri în viitor, este disponibil pe website-ul BCE.

Cooperarea europeană și internațională

Raportul privind rolul internațional al euro

La data de 16 mai 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat ediția din iunie 2024 a raportului privind rolul internațional al euro și a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul, care prezintă o sinteză a evoluțiilor înregistrate în utilizarea euro de către rezidenții din afara zonei euro în anul 2023, este disponibil pe website-ul BCE, alături de un comunicat de presă pe aceeași temă.

Bancnote și monede

Concurs de grafică pentru cea de-a treia serie de bancnote euro

La data de 13 iunie 2024, Consiliul guvernatorilor a luat notă de procesele destinate concursului de grafică pentru viitoarea serie de bancnote euro și înființării juriului acestui concurs. Concursul de grafică va permite selectarea unei concepții grafice pentru viitoarele bancnote euro și se va baza pe principiile generale ale unei competiții publice, transparente și nediscriminatorii. Procedura va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE. În acest context, va fi înființat un juriu al concursului de grafică, alcătuit din experți independenți, în vederea pregătirii unei liste scurte de concepții grafice care să sprijine procesul de selecție al Consiliului guvernatorilor. Se așteaptă ca juriul să își înceapă activitatea până la sfârșitul anului 2024, iar concursul de grafică să fie lansat la începutul anului 2025.

Supravegherea bancară a BCE

Respectarea de către BCE a Ghidului Autorității bancare europene (ABE) privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică

La data de 10 mai 2024, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează deja Ghidului ABE privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică (EBA/GL/2023/10).

Respectarea de către BCE a Ghidului Autorității bancare europene (ABE) privind analiza comparativă a practicilor de diversitate

La data de 24 mai 2024, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la intenția BCE de a respecta, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, după finalizarea procedurilor legislative sau de reglementare necesare, Ghidul privind analiza comparativă a practicilor în materie de diversitate, inclusiv a politicilor privind diversitatea și a diferenței de remunerare între femei și bărbați, în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Memorandum de înțelegere între BCE și Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

La data de 31 mai 2024, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba un memorandum de înțelegere între BCE și Banco Central del Uruguay. În conformitate cu practica standard, memorandumul de înțelegere, după semnarea de către toate părțile, a fost publicat pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Consultarea publică referitoare la un proiect de Ghid al BCE privind externalizarea serviciilor cloud către furnizori de servicii cloud

La data de 31 mai 2024, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la un proiect de Ghid al BCE privind externalizarea serviciilor cloud către furnizori de servicii cloud. Materialele aferente acestei consultări, care se va desfășura până la data de 15 iulie 2024, sunt disponibile pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Raportul anual 2023 privind activitățile de sancționare ale MUS

La data de 5 iunie 2024, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica Raportul anual privind activitățile de sancționare în cadrul MUS în 2023. Raportul este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media