Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

kolovoz i rujan 2023.

29. rujna 2023.

Monetarna politika

Izmjena Uredbe o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama

Upravno vijeće donijelo je 25. kolovoza 2023. Uredbu ESB/2023/21 o izmjeni Uredbe (EU) 2021/378 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama. Uredbom se provodi odluka Upravnog vijeća od 27. srpnja 2023. o remuneraciji minimalnih pričuva po stopi od 0 %.

Tržišne operacije

Okvirni kalendari operacija za 2024.

Upravno vijeće primilo je 7. rujna 2023. na znanje okvirne kalendare razdoblja održavanja pričuva, minimalnih pričuva i aukcija za 2024. Osim toga, Upravno vijeće odobrilo je usklađivanje datuma najave, raspodjele i namire tromjesečnih operacija dugoročnijeg refinanciranja s odgovarajućim datumima glavnih operacija refinanciranja od siječnja 2024. radi jednostavnosti provođenja operacija. U skladu s tim datumi dospijeća tromjesečnih operacija dugoročnijeg refinanciranja s raspodjelama u listopadu, studenome i prosincu 2023. prilagođeni su kako bi se podudarali s novim datumima namire za razdoblje od siječnja 2024. Povezano priopćenje za javnost i kalendari mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Daljnje postupanje u vezi s preporukama kontaktne skupine za tržišta dužničkih vrijednosnih papira iz 2021.

Upravno vijeće primilo je 31. srpnja 2023. na znanje ishod ad hoc sastanka bivših članova raspuštene kontaktne skupine za tržišta dužničkih vrijednosnih papira (engl. Debt Issuance Market Contact Group, DIMCG). Sudionici su na sastanku raspravljali o daljnjem postupanju u vezi sa savjetodavnim izvješćem skupine DIMCG o izdavanju i distribuciji dužničkih vrijednosnih papira u Europskoj uniji, koje je objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a u prosincu 2021., te posebno o napretku koji je ostvaren u pogledu preporuka o usklađivanju koje je iznijela skupina DIMCG. Sažetak sastanka može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Preispitivanje okvira Eurosustava za uspostavljanje linija za pružanje likvidnosti u eurima

Upravno vijeće odobrilo je 3. kolovoza 2023. novi okvir za uspostavljanje linija za pružanje likvidnosti u eurima središnjim bankama izvan europodručja nakon podrobnog preispitivanja prethodnog okvira i iskustva stečenog tijekom proteklih godina. Novim okvirom podupire se uloga linija za likvidnost kao instrumenata monetarne politike, zadržavaju se temeljni elementi postojećeg okvira, ali ga se pojednostavnjuje, te se postojeće mogućnosti repo operacija objedinjuje u jedinstveni okvir, EUREP. Novi okvir stupit će na snagu 16. siječnja 2024. Od tog datuma okvir će se primjenjivati na postojeće linije za likvidnost koje se mogu produljiti i na ostale linije koje će se tek uspostaviti. Većina trenutačnih privremenih linija i privremena mogućnost repo operacija Eurosustava za središnje banke izvan europodručja ističu 15. siječnja 2024. Podrobnije informacije bit će objavljene u publikacijama ESB‑a.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Daljnje postupanje u vezi s Preporukom ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike

Upravno vijeće odobrilo je 7. kolovoza 2023. odgovor ESB‑a na Preporuku Europskog odbora za sistemske rizike ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike. U odgovoru se naglašava da je ESB u potpunosti usklađen s dijelom Preporuke koji se odnosi na ESB i napominje se da se većina odredbi o daljnjim radnjama odnosi na tijela koja su već poduzela makrobonitetne mjere i stoga nije primjenjiva na ESB.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Imenovanje promatrača Upravljačke skupine za središnje depozitorije vrijednosnih papira na platformi T2S

Upravno vijeće imenovalo je 30. kolovoza 2023. šest promatrača u Upravljačkoj skupini za središnje depozitorije vrijednosnih papira na platformi T2S (T2S CSG) koji će predstavljati korisnike platforme T2S. Promatrače predlaže Odbor za tržišnu infrastrukturu (MIB) i imenuje Upravno vijeće na obnovljivi mandat od dvije godine na osnovi prijava Europskog udruženja banaka (EBF), Europske grupe štednih banaka (ESBG), Europskog udruženja zadružnih banaka (EACB), Udruge za financijska tržišta u Europi (AFME) i Europskog udruženja klirinških kuća (EACH). Promatrači u Upravljačkoj skupini predstavljaju organizacije CBOE Clear Europe N.V., Citibank Europe PLC, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, Deutsche WertpapierService Bank AG i Société Générale Securities Services S.A. Popis privatnih organizacija koje sudjeluju u skupini T2S CSG kao promatrači dostupan je na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izmjene Smjernice o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu nove generacije (sustav TARGET)

Upravno vijeće donijelo je 7. rujna 2023. Smjernicu ESB/2023/22 o izmjeni Smjernice (EU) 2022/912 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu nove generacije (sustav TARGET). Izmjene Smjernica donesene su zbog razvoja politike Eurosustava na nekoliko područja povezanih s uslugama sustava TARGET te uključuju uredničke i tehničke revizije. Smjernica će se objaviti u Službenom listu Europske unije.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o dokapitalizaciji središnje banke Magyar Nemzeti Bank

Upravno vijeće donijelo je 1. rujna 2023. Mišljenje CON/2023/24 na zahtjev mađarskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o obveznom pružanju univerzalnih bankovnih usluga i jamstvu minimalne dostupnosti bankomata od strane kreditnih institucija

Upravno vijeće donijelo je 8. rujna 2023. Mišljenje CON/2023/25 na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique.

Mišljenje ESB‑a o uvođenju izvanrednog oporezivanja kreditnih institucija

Upravno vijeće donijelo je 12. rujna 2023. Mišljenje CON/2023/26 na zahtjev talijanskog ministarstva gospodarstva i financija.

Mišljenje ESB‑a o integraciji Българска народна банка (Bugarske narodne banke) u Eurosustav

Upravno vijeće donijelo je 18. rujna 2023. Mišljenje CON/2023/27 na zahtjev središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka).

Upravljanje

Odluka ESB‑a o uspostavi povijesne arhive

Upravno vijeće donijelo je 28. srpnja 2023. Odluku ESB/2023/17 o uspostavi povijesne arhive Europske središnje banke i izmjeni Odluke ESB/2004/2. U Odluci se utvrđuju interna pravila i operativni postupci kojima će ESB ispuniti obveze u vezi s uspostavom povijesne arhive i u vezi s njezinim otvaranjem za javnost, kad god je to moguće, nakon razdoblja od 30 godina, u skladu s Uredbom (EEZ, Euratom) br. 354/83. ESB će svoju povijesnu arhivu morati objavljivati od 2028. godine nadalje.

ESB‑ov prijedlog kandidatkinje za predsjednicu Nadzornog odbora

Upravno vijeće predložilo je 13. rujna 2023. trenutačnu potpredsjednicu središnje banke Deutsche Bundesbank Claudiju Buch za predsjednicu Nadzornog odbora. Ako prijedlog odobri Europski parlament i potvrdi Vijeće Europske unije, Claudia Buch zamijenit će Andreu Enriju na čelu europskog nadzora banaka i 1. siječnja 2024. započeti petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Imenovanje novih članova Odbora za nadzor eurske kratkoročne kamatne stope

Upravno vijeće imenovalo je 25. rujna 2023., na prijedlog nacionalnih središnjih banaka, Alexandrea Gautiera iz središnje banke Banque de France i Gioiju Cellai iz središnje banke Banca d’Italia članovima Odbora za nadzor eurske kratkoročne kamatne stope (€STR) za razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2025. Oni će zamijeniti sadašnje članove iz središnjih banaka Banco de España i Deutsche Bundesbank. Njihova imenovanja u skladu su s pravilima o rotaciji članova iz nacionalnih središnjih banaka u Odboru. Osim toga, Upravno vijeće imenovalo je zamjenika direktorice glavne uprave Operacije na tržištu Thomasa Vlasopoulosa članom Odbora iz ESB‑a. Od 1. listopada 2023. on će na tom mjestu zamijeniti direktoricu glavne uprave Operacije na tržištu Imène Rahmouni-Rousseau. Povezane informacije uskoro će biti posuvremenjene na mrežnim stranicama ESB‑a.

Mišljenje Upravnog vijeća Europske središnje banke o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

Upravno vijeće donijelo je 27. rujna 2023. na zahtjev predsjednika Europskog vijeća Mišljenje CON/2023/28. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka ESB‑a

Pokretanje javnog savjetovanja o Vodiču ESB‑a o izvješćivanju financijskih konglomerata o značajnim koncentracijama rizika i unutargrupnim transakcijama

Upravno vijeće 14. kolovoza 2023. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o Nacrtu vodiča ESB‑a o izvješćivanju financijskih konglomerata o značajnim koncentracijama rizika i unutargrupnim transakcijama. Dokumenti povezani s javnim savjetovanjem, koje je pokrenuto sljedeći dan, dostupni su na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Izmjene pravnih akata o dostavljanju nadzornih financijskih podataka ESB‑u

Upravno vijeće donijelo je 17. kolovoza 2023. Odluku ESB/2023/18 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela (preinaka), Odluku ESB/2023/19 o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja nadziranih subjekata Europskoj središnjoj banci (preinaka) i Uredbu ESB/2023/20 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima. Svrha je preinaka pojasniti primjenjive odredbe jer su ti pravni akti od početka rada jedinstvenog nadzornog mehanizma u 2014. umnogome izmijenjeni.

Sankcija izrečena banci de Volksbank N.V.

ESB je 29. kolovoza 2023. objavio da je izrekao sankciju banci de Volksbank N.V. zbog pogrešnog izračuna potreba za kapitalom. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije