Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2018

Operațiuni de piață

Modificarea listei de agenții eligibile pentru participarea la programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

La data de 15 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat o modificare adusă listei inițiale de agenții din zona euro care emit titluri de valoare eligibile pentru programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public. Lista este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic al Oficiului de stat pentru audit din Croația

La data de 26 octombrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/45, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Croația.

Avizul BCE cu privire la revizuirea legii finlandeze privind obligațiile de pregătire aplicabile în sectorul financiar

La data de 26 octombrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/46, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Finlanda.

Avizul BCE cu privire la desemnarea serviciilor esențiale și a operatorilor de servicii esențiale în scopul securității rețelelor și a sistemelor informatice în Slovenia

La data de 8 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/47, la solicitarea Ministerului Administrației Publice din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la obligațiile de constituire a rezervelor minime obligatorii ale Magyar Nemzeti Bank

La data de 8 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/48, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

La data de 9 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/49, la solicitarea ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la consolidarea supravegherii financiare și a protecției investitorilor în Polonia

La data de 9 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/50, la solicitarea Parlamentului polonez.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor

La data de 9 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/51, la solicitarea Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la mandatul macroprudențial al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și guvernanța instituțiilor de credit

La data de 19 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/52, la solicitarea ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor raportului de convergență în Legea privind Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

La data de 16 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/53, la solicitarea ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale

La data de 20 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/54, la inițiativa BCE.

Guvernanța corporativă

Președinția Comitetului de audit din cadrul BCE

Dl Ewald Nowotny, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, va ocupa funcția de președinte al Comitetului de audit al BCE până la încheierea mandatului său de guvernator al Oesterreichische Nationalbank în luna august 2019. În acest rol, dl Nowotny îi va succeda dlui Liikanen, fost guvernator al Suomen Pankki – Finlands Bank, care s-a pensionat în luna iulie 2018.

Supraveghere bancară

Ghidul BCE privind procesul de evaluare a adecvării capitalului intern și Ghidul BCE privind procesul de evaluare a adecvării lichidității interne

La data de 7 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a prezentat nicio obiecție la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica Ghidul BCE privind procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) și Ghidul BCE privind procesul de evaluare a adecvării lichidității interne (internal liquidity adequacy assessment process – ILAAP). Ghidurile au fost publicate pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 9 noiembrie 2018.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media