Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2018

Tržne operacije

Sprememba seznama agencij, primernih za sodelovanje v programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

Svet ECB je 15. novembra 2018 odobril spremembo začetnega seznama agencij s sedežem v euroobmočju, ki izdajajo vrednostne papirje, primerne za program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja. Seznam je objavljen na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pravnem okviru državnega urada za revizijo na Hrvaškem

Svet ECB je 26. oktobra 2018 Mnenje CON/2018/45 sprejel na zahtevo hrvaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o pregledu finske zakonodaje, ki se nanaša na obveznosti zagotavljanja pripravljenosti v finančnem sektorju

Svet ECB je 26. oktobra 2018 Mnenje CON/2018/46 sprejel na zahtevo finskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o določitvi bistvenih storitev in izvajalcev bistvenih storitev za potrebe varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Sloveniji

Svet ECB je 8. novembra 2018 Mnenje CON/2018/47 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za javno upravo.

Mnenje ECB o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank glede obveznih rezerv

Svet ECB je 8. novembra 2018 Mnenje CON/2018/48 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o nacionalni zakonodaji, ki se sprejema zaradi vzpostavitve tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Svet ECB je 9. novembra 2018 Mnenje CON/2018/49 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o okrepitvi finančnega nadzora in zaščite vlagateljev na Poljskem

Svet ECB je 9. novembra 2018 Mnenje CON/2018/50 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe

Svet ECB je 9. novembra 2018 Mnenje CON/2018/51 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o makrobonitetnem mandatu centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in upravljanju kreditnih institucij

Svet ECB je 19. novembra 2018 Mnenje CON/2018/52 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o izpolnitvi priporočil iz konvergenčnega poročila s spremembo zakona o centralni banki Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Svet ECB je 16. novembra 2018 Mnenje CON/2018/53 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem

Svet ECB je 20. novembra 2018 Mnenje CON/2018/54 sprejel na pobudo ECB.

Upravljanje in vodenje

Predsedovanje Revizijskemu odboru ECB

Član Sveta ECB Ewald Nowotny bo funkcijo predsednika Revizijskega odbora ECB opravljal do konca svojega mandata na položaju guvernerja centralne banke Oesterreichische Nationalbank, ki se konča avgusta 2019. Na čelu Revizijskega odbora je nasledil Erkkija Liikanena, nekdanjega guvernerja centralne banke Suomen Pankki – Finlands Bank, ki se je julija 2018 upokojil.

Bančni nadzor

Vodnik ECB o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala in Vodnik ECB o procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti

Svet ECB 7. novembra 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi Vodnik ECB o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in Vodnik ECB o procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP). Vodnika sta bila 9. novembra 2018 objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.