Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. lapkričio mėn.

Rinkos operacijos

Agentūrų, atitinkančių dalyvavimo viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programoje reikalavimus, sąrašo dalinis pakeitimas

2018 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba pritarė euro zonoje veikiančių agentūrų, leidžiančių vertybinius popierius, kurie yra tinkami pirkimams pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą, pradinio sąrašo pakeitimui. Sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Valstybės audito tarnybos teisinės sistemos Kroatijoje

2018 m. spalio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/45 Kroatijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Suomijos teisės aktų, reglamentuojančių finansų sektoriuje taikytinus pasirengimo įsipareigojimus, peržiūros

2018 m. spalio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/46 Suomijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl esminių paslaugų ir esminių paslaugų operatorių nustatymo siekiant tinklų ir informacinių sistemų saugumo Slovėnijoje

2018 m. lapkričio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/47 Slovėnijos viešojo administravimo ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank privalomųjų atsargų reikalavimų

2018 m. lapkričio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/48 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti Europos Centrinio Banko ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) glaudų bendradarbiavimą

2018 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/49 Bulgarijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl finansų priežiūros ir investuotojų apsaugos stiprinimo Lenkijoje

2018 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/50 Lenkijos parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimo

2018 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/51 Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų makroprudencinėje srityje ir dėl kredito įstaigų valdymo

2018 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/52 Bulgarijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl konvergencijos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įstatyme

2018 m. lapkričio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/53 Bulgarijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo

2018 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/54 ECB iniciatyva.

ECB valdymas

ECB Audito komiteto pirmininko pareigos

ECB Audito komiteto pirmininko pareigas eis ECB valdančiosios tarybos narys Ewald Nowotny iki savo, kaip Oesterreichische Nationalbank valdytojo, kadencijos pabaigos 2019 m. rugpjūčio mėn. E. Nowotny pakeičia 2018 m. liepos mėn. į pensiją išėjusį buvusį Suomen Pankki – Finlands Bank valdytoją Erkki Liikanen.

Bankų priežiūra

ECB vadovas dėl vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso ir ECB vadovas dėl vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso

2018 m. lapkričio 7 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB vadovą dėl vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (ICAAP) ir ECB vadovą dėl vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso (ILAAP). 2018 m. lapkričio 9 d. vadovai buvo paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai