Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada novembris

Tirgus operācijas

Grozījums aģentūru sarakstā, kuras atbilst dalībai "Valsts sektora aktīvu iegādes programmā"

Padome 2018. gada 15. novembrī apstiprināja grozījumu euro zonā esošo aģentūru, kuru emitētie vērtspapīri atbilst iegādēm "Valsts sektora aktīvu iegādes programmas" ietvaros, sākotnējā sarakstā. Saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Valsts revīzijas biroja juridisko regulējumu Horvātijā

Padome 2018. gada 26. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2018/45 pēc Horvātijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Somijas tiesību aktu pārskatīšanu saistībā ar finanšu sektoram piemērojamiem sagatavotības pienākumiem

Padome 2018. gada 26. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2018/46 pēc Somijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par to, kā apstiprina būtiskos pakalpojumus un būtiskos pakalpojumu operatorus tīkla un informācijas sistēmu drošības vajadzībām Slovēnijā

Padome 2018. gada 8. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/47 pēc Slovēnijas Valsts pārvaldes ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank obligāto rezervju prasībām

Padome 2018. gada 8. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/48 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par nacionālajiem tiesību aktiem, kuri tiks pieņemti, lai īstenotu Eiropas Centrālās bankas un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) ciešu sadarbību

Padome 2018. gada 9. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/49 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par finanšu uzraudzības un ieguldītāju aizsardzības stiprināšanu Polijā

Padome 2018. gada 9. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/50 pēc Polijas parlamenta lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi

Padome 2018. gada 9. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/51 pēc Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) makrouzraudzības pilnvarām un kredītiestāžu pārvaldību

Padome 2018. gada 19. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/52 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par konverģences ziņojuma ieteikumu ieviešanu Likumā par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)

Padome 2018. gada 16. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/53 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu

Padome 2018. gada 20. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/54 pēc ECB iniciatīvas.

Korporatīvā vadība

ECB Audita komitejas vadība

ECB Padomes loceklis Ēvalds Novotnijs (Ewald Nowotny) pildīs ECB Audita komitejas priekšsēdētāja pienākumus līdz 2019. gada augustam, kad beigsies viņa pilnvaru termiņš Oesterreichische Nationalbank prezidenta amatā. Ēvalds Novotnijs priekšsēdētāja amatā nomaina bijušo Suomen Pankki – Finlands Bank prezidentu Erki Līkanenu (Erkki Liikanen), kurš pensionējās 2018. gada jūlijā.

Banku uzraudzība

ECB norādījumi par iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu un ECB norādījumi par iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu

Padome 2018. gada 7. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB norādījumus par iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP) un ECB norādījumus par iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (ILAAP). Norādījumi 2018. gada 9. novembrī tika publicēti ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem