Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2018

Operácie na trhu

Aktualizácia zoznamu agentúr akceptovateľných v rámci programu nákupu aktív verejného sektora

Dňa 15. novembra 2018 Rada guvernérov schválila zmenu počiatočného zoznamu agentúr so sídlom v eurozóne, ktoré emitujú cenné papiere akceptovateľné v rámci programu nákupu aktív verejného sektora. Zoznam je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre Štátny kontrolný úrad v Chorvátsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/45 dňa 26. októbra 2018 na žiadosť ministerstva financií Chorvátskej republiky.

Stanovisko ECB k revízii fínskeho zákona o požiadavkách na pripravenosť platných vo finančnom sektore

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/46 dňa 26. októbra 2018 na žiadosť fínskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k určeniu základných služieb a prevádzkovateľov základných služieb na účely bezpečnosti sietí a informačných systémov v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/47 dňa 8. novembra 2018 na žiadosť slovinského ministerstva verejnej správy.

Stanovisko ECB k požiadavkám na povinné minimálne rezervy Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/48 dňa 8. novembra 2018 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/49 dňa 9. novembra 2018 na žiadosť bulharského ministra financií.

Stanovisko ECB k posilneniu finančného dohľadu a ochrany investorov v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/50 dňa 9. novembra 2018 na žiadosť poľského parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/51 dňa 9. novembra 2018 na žiadosť Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnemu mandátu Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) a k správe a riadeniu úverových inštitúcií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/52 dňa 19. novembra 2018 na žiadosť bulharského ministra financií.

Stanovisko ECB k implementácii odporúčaní konvergenčnej správy do zákona o Българска народна банка (Bulharskej národnej banke)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/53 dňa 16. novembra 2018 na žiadosť bulharského ministra financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/54 dňa 20. novembra 2018 na žiadosť ECB.

Správa a riadenie

Predsedníctvo Výboru ECB pre audit

Erkkiho Liikanena, bývalého guvernéra Suomen Pankki – Finlands Bank, ktorý v júli 2018 odišiel do dôchodku, vo funkcii predsedu Výboru ECB pre audit nahradí člen Rady guvernérov ECB Ewald Nowotny, ktorý bude túto funkciu zastávať až do konca jeho funkčného obdobia guvernéra Oesterreichische Nationalbank v auguste 2019.

Bankový dohľad

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interného procesu hodnotenia kapitálovej primeranosti a všeobecné zásady ECB týkajúce sa interného procesu hodnotenia likviditnej primeranosti

Dňa 7. novembra 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť všeobecné zásady ECB týkajúce sa interného procesu hodnotenia kapitálovej primeranosti (ICAAP) a všeobecné zásady ECB týkajúce sa interného procesu hodnotenia likviditnej primeranosti (ILAAP). Všeobecné zásady boli 9. novembra 2018 zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá