Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2018

Markttransacties

Wijziging van de lijst van agencies die in aanmerking komen voor deelname aan het aankoopprogramma van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

Op 15 november 2018 heeft de Raad van Bestuur een wijziging goedgekeurd van de lijst van effecten uitgevende agencies in het eurogebied die in aanmerking komen voor het aankoopprogramma van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen. De lijst is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies inzake het wettelijke kader van de Rekenkamer in Kroatië

Op 26 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/45.

ECB-Advies inzake de herziening van de Finse wet inzake paraatheidsverplichtingen in de financiële sector

Op 26 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Finse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/46.

ECB-Advies inzake de aanwijzing van essentiële diensten en aanbieders van essentiële diensten met het oog op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in Slovenië

Op 8 november 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Openbaar Bestuur, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/47.

ECB-Advies inzake de minimum reserveverplichtingen van de Magyar Nemzeti Bank

Op 8 november 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/48.

ECB-Advies inzake vast te stellen nationale wetgeving met het oog op de vestiging van een nauwe samenwerking tussen de ECB en de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

Op 9 november 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bulgaarse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/49.

ECB-Advies betreffende de versterking van het financiële toezicht en de beleggersbescherming in Polen

Op 9 november 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/50.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van een Stabilisatiefunctie voor Europese Investeringen

Op 9 november 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/51.

ECB-Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) en het bestuur van kredietinstellingen

Op 19 november 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bulgaarse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/52.

ECB-Advies inzake de implementatie van de aanbevelingen van het convergentieverslag in de Wet op de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

Op 16 november 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bulgaarse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/53.

ECB-Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden

Op 20 november 2018 heeft de Raad van Bestuur, op initiatief van de ECB, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/54.

Corporate governance

Voorzitterschap van het Auditcomité van de ECB

Ewald Nowotny, lid van de Raad van Bestuur van de ECB, zal tot het einde van zijn ambtstermijn als president van de Oesterreichische Nationalbank in augustus 2019 de functie van voorzitter van het Auditcomité van de ECB vervullen. In die functie volgt hij de heer Liikanen op, de voormalige president van Suomen Pankki – Finlands Bank, die in juli 2018 met pensioen is gegaan.

Bankentoezicht

De ECB-gidsen inzake het interne proces ter beoordeling van de kapitaaltoereikendheid en het interne proces ter beoordeling van de liquiditeitstoereikendheid

Op 7 november 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om de ECB-gids inzake het interne proces ter beoordeling van de kapitaaltoereikendheid (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) en de ECB-Gids inzake het interne proces ter beoordeling van de liquiditeitstoereikendheid (internal liquidity adequacy assessment process – ILAAP) te publiceren. De gidsen zijn op 9 november 2018 op de website van ECB-Bankentoezicht gepubliceerd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media