Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2018

Turuoperatsioonid

Avaliku sektori väärtpaberite ostukavas osaleda võivate agentuuride muudetud loetelu

15. novembril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks muudatuse esialgses loetelus euroalal asuvatest agentuuridest, kes emiteerivad avaliku sektori varade ostukava raames aktsepteeritavaid väärtpabereid. Loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus riigikontrolli õigusraamistiku kohta Horvaatias

26. oktoobril 2018 võttis EKP nõukogu Horvaatia Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/45.

EKP arvamus Soome seaduse läbivaatamise kohta, mis käsitleb finantssektoris kohaldatavat valmisoleku kohustust

26. oktoobril 2018 võttis EKP nõukogu Soome rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/46.

EKP arvamus võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse eesmärgil oluliste teenuste ja oluliste teenuste operaatorite määramise kohta Sloveenias

8. novembril 2018 võttis EKP nõukogu Sloveenia avaliku halduse ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/47.

EKP arvamus Magyar Nemzeti Banki kohustusliku reservi nõude kohta

8. novembril 2018 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2018/48.

EKP arvamus riigi õigusaktide kohta, mis võetakse vastu tiheda koostöö loomiseks EKP ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) vahel

9. novembril 2018 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/49.

EKP arvamus finantsjärelevalve ja investorikaitse tugevdamise kohta Poolas

9. novembril 2018 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/50.

EKP arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend

9. novembril 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/51.

EKP arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) makrotasandi järelevalvepädevuse kohta ja krediidiasutuste juhtimise kohta

19. novembril 2018 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/52.

EKP arvamus lähenemisaruande soovituste ülevõtmise kohta Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) seadusesse

16. novembril 2018 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/53.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta

20. novembril 2018 võttis EKP nõukogu EKP algatusel vastu arvamuse CON/2018/54.

Üldjuhtimine

EKP auditikomitee esimees

EKP auditikomitee esimehe kohustusi asub täitma EKP nõukogu liige Ewald Nowotny kuni augustini 2019, kui lõpeb tema ametiaeg Austria keskpanga presidendina. Eelmine esimees, varasem Soome keskpanga president Erkki Liikanen jäi 2018. aasta juulis pensionile.

Pangandusjärelevalve

EKP juhend sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi kohta ja EKP juhend sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi kohta

7. novembril 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP juhend sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi (ICAAP) kohta ja EKP juhend sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi (ILAAP) kohta. Juhendid avaldati EKP pangandusjärelevalve veebilehel 9. novembril 2018.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid