Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2018

Marknadsoperationer

Ändringar i listan över agenturer som är behöriga att delta i programmet för köp av offentliga värdepapper

Den 15 november 2018 godkände ECB-rådet ändringar i den ursprungliga listan över agenturer i euroområdet som emitterar värdepapper godkända för programmet för köp av offentliga värdepapper. Listan finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om regelverket för den statliga revisionsmyndigheten i Kroatien

Den 26 oktober 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/45 på begäran av Republiken Kroatiens finansministerium.

ECB:s yttrande om en översyn av den finska lagen om skyldigheter att vidta förberedelser inom finanssektorn

Den 26 oktober 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/46 på begäran av det finska finansministeriet.

ECB:s yttrande om att utse samhällsviktiga tjänster och leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom ramen för säkerhet i nätverks- och informationssystem i Slovenien

Den 8 november 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/47 på begäran av ministeriet för offentlig förvaltning i Slovenien.

ECB:s yttrande om Magyar Nemzeti Banks kassakrav

Den 8 november 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/48 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om nationell lagstiftning som ska antas för att inrätta ett nära samarbete mellan ECB och centralbanken i Bulgarien

Den 9 november 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/49 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om att stärka tillsynen över det finansiella systemet och investerarskyddet i Polen

Den 9 november 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/50 på begäran av det polska parlamentet.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om inrättandet av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen

Den 9 november 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/51 på begäran av Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om makrotillsynsmandatet för Българска народна банка (Bulgariens centralbank) samt styrningen av kreditinstitut

Den 19 november 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/52 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om genomförandet av konvergensrapportens rekommendationer i lagen om Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

Den 16 november 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/53 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om ett förslag till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet

Den 20 november 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/54 på initiativ av ECB.

Organisationsstyrning

Ordförande för ECB:s revisionskommitté

Ewald Nowotny, medlem i ECB-rådet, kommer att överta posten som ordförande för ECB:s revisionskommitté fram till augusti 2019 då hans mandat som centralbankschef för Oesterreichische Nationalbank löper ut. I den rollen kommer han att ersätta Erkki Liikanen, tidigare chefdirektör för Finlands Bank, som gick i pension i juli 2018.

Banktillsyn

ECB:s vägledning till den interna bedömningen av kapitaltäckningen och ECB:s vägledning till den interna likviditetsutvärderingsprocessen

Den 7 november 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att offentliggöra ECB:s vägledning till den interna bedömningen av kapitaltäckningen (IKU) och ECB:s vägledning till den interna likviditetsutvärderingsprocessen (ILU). Vägledningarna har publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn den 9 november 2018.