Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. november

Piaci műveletek

Az állami szektort érintő vásárlási programban való részvételre elfogadott ügynökségek jegyzékének módosítása

A Kormányzótanács 2018. november 15-én jóváhagyta az euroövezetben tevékenykedő azon ügynökségek induló jegyzékének módosítását, amelyek által kibocsátott értékpapírok elfogadhatók az állami szektort érintő vásárlási program alatt. A jegyzék az EKB honlapján megtekinthető.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az Állami Számvevőszékre vonatkozó jogi keretről Horvátországban

2018. október 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/45 véleményt, amelyet a Horvát Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi ágazatban alkalmazandó felkészültségi kötelezettségekről szóló finn törvény felülvizsgálatáról

2018. október 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/46 véleményt, amelyet a finn pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az alapvető szolgáltatások és az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők hálózati és információs rendszerek biztonsága érdekében történő kijelöléséről Szlovéniában

A Kormányzótanács 2018. november 8-án elfogadta a CON/2018/47 véleményt, amelyet a szlovén közigazgatási minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bank kötelező jegybanki tartalékra vonatkozó követelményeiről

2018. november 8-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/48 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az Európai Központi Bank és a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) közötti szoros együttműködés kialakítása érdekében elfogadandó nemzeti jogszabályokról

2018. november 9-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/49 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi felügyelet és a befektetők védelmének megerősítéséről Lengyelországban

A Kormányzótanács 2018. november 9-én elfogadta a CON/2018/50 véleményt, amelyet a lengyel parlament felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az európai beruházásstabilizáló funkció létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról

2018. november 9-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/51 véleményt, amelyet az Európai Parlament felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) makroprudenciális megbízatásáról és a hitelintézetek irányításáról

2018. november 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/52 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a konvergenciajelentés ajánlásainak a Българска народна банка-ról (Bolgár Nemzeti Bank) szóló törvénybe való illesztéséről

2018. november 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/53 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelgondozókról, a hitelfelvásárlókról és a biztosítékok érvényesítéséről szóló irányelv iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2018. november 20-án elfogadta a CON/2018/54 véleményt, amelyet az EKB kezdeményezésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB Számvizsgáló Bizottságának elnöksége

Ewald Nowotny, az EKB Kormányzótanácsának tagja tölti be az EKB Számvizsgáló Bizottságának elnöki tisztét az Oesterreichische Nationalbank elnökeként betöltött hivatalának 2019. augusztusi végéig. Erkki Liikanennek, a Suomen Pankki – Finlands Bank elnökének a helyét veszi át, aki 2018 augusztusában nyugállományba vonul.

Bankfelügyelet

Az EKB útmutatói a belső tőkemegfelelőség-értékelési eljáráshoz és a belső likviditásmegfelelőség-értékelési eljáráshoz

A Kormányzótanács 2018. november 7-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy publikálják az EKB útmutatóit a belső tőkemegfelelőség-értékelési eljáráshoz (ICAAP) és a belső likviditásmegfelelőség-értékelési eljáráshoz (ILAAP). Az útmutatók 2018. november 9-én megjelentek az EKB bankfelügyeleti honlapján.