Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2018

Tržní operace

Úprava seznamu agentur způsobilých k účasti v programu nákupu aktiv veřejného sektoru

Rada guvernérů schválila 15. listopadu 2018 změnu v původním seznamu agentur usazených v eurozóně, které emitují cenné papíry způsobilé pro program nákupu aktiv veřejného sektoru. Seznam je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k zákonu o Státním kontrolním úřadu v Chorvatsku

Rada guvernérů přijala 26. října 2018 stanovisko CON/2018/45 na žádost Ministerstva financí Chorvatské republiky.

Stanovisko ECB k revizi finského zákona o požadavcích na připravenost platných ve finančním sektoru

Rada guvernérů přijala 26. října 2018 stanovisko CON/2018/46 na žádost finského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k určení základních služeb a provozovatelů základních služeb pro účely bezpečnosti sítí a informačních systémů ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 8. listopadu 2018 stanovisko CON/2018/47 na žádost slovinského ministerstva veřejné správy.

Stanovisko ECB k požadavkům na minimální rezervy, které stanovuje Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérů přijala 8. listopadu 2018 stanovisko CON/2018/48 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty pro účely zavedení úzké spolupráce mezi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou)

Rada guvernérů přijala 9. listopadu 2018 stanovisko CON/2018/49 na žádost bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB k posílení finančního dohledu a ochrany investorů v Polsku

Rada guvernérů přijala 9. listopadu 2018 stanovisko CON/2018/50 na žádost polského parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o zřízení evropské funkce investiční stabilizace

Rada guvernérů přijala 9. listopadu 2018 stanovisko CON/2018/51 na žádost Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostnímu mandátu Българска народна банка (Bulharské národní banky) a k správě a řízení úvěrových institucí

Rada guvernérů přijala 19. listopadu 2018 stanovisko CON/2018/52 na žádost bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB k provedení doporučení obsažených v konvergenční zprávě do zákona o Българска народна банка (Bulharské národní bance)

Rada guvernérů přijala 16. listopadu 2018 stanovisko CON/2018/53 na žádost bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu

Rada guvernérů přijala 20. listopadu 2018 stanovisko CON/2018/54 z podnětu ECB.

Správa a řízení

Předsednictví ve Výboru ECB pro audit

Ewald Nowotny, člen Rady guvernérů ECB, převezme funkci předsedy Výboru ECB pro audit do konce svého období ve funkci guvernéra Oesterreichische Nationalbank v srpnu 2019. V této funkci Ewald Nowotny nahrazuje Erkkiho Liikanena, bývalého guvernéra Suomen Pankki – Finlands Bank, jehož funkční období skončilo v červenci 2018.

Bankovní dohled

Pokyny ECB k interním postupům pro hodnocení kapitálové přiměřenosti a Pokyny ECB k interním postupům pro hodnocení přiměřenosti likvidity

Rada guvernérů nevznesla 7. listopadu 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit Pokyny ECB k interním postupům pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a Pokyny ECB k interním postupům pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP). Pokyny byly zveřejněny na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu 9. listopadu 2018.