Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2018

Operacje rynkowe

Aktualizacja wykazu agencji zakwalifikowanych do udziału w programie skupu papierów wartościowych sektora publicznego

15 listopada 2018 Rada Prezesów zatwierdziła zmianę w wykazie agencji ze strefy euro emitujących papiery wartościowe, które zostały zakwalifikowane do programu skupu papierów wartościowych sektora publicznego. Wykaz jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ram prawnych dotyczących chorwackiego biura kontroli państwowej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/45 w dniu 26 października 2018 na wniosek Ministerstwa Finansów Republiki Chorwacji.

Opinia EBC w sprawie zmiany fińskiej ustawy dotyczącej obowiązków w zakresie zapewnienia gotowości w sektorze finansowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/46 w dniu 26 października 2018 na wniosek Ministerstwa Finansów Finlandii.

Opinia EBC w sprawie wyznaczenia usług kluczowych i operatorów usług kluczowych na potrzeby bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/47 w dniu 8 listopada 2018 na wniosek słoweńskiego Ministerstwa Administracji Publicznej.

Opinia EBC w sprawie wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych nakładanych przez Magyar Nemzeti Bank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/48 w dniu 8 listopada 2018 na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bułgarii)

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/49 w dniu 9 listopada 2018 na wniosek Ministra Finansów Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/50 w dniu 9 listopada 2018 na wniosek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/51 w dniu 9 listopada 2018 na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie mandatu makroostrożnościowego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarii) i zasad zarządzania instytucjami kredytowymi

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/52 w dniu 19 listopada 2018 na wniosek Ministra Finansów Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie wdrożenia zaleceń Raportu o konwergencji do przepisów ustawy o Българска народна банка (Narodowym Banku Bułgarii)

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/53 w dniu 16 listopada 2018 na wniosek Ministra Finansów Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/54 w dniu 20 listopada 2018 z inicjatywy EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Przewodniczący Komitetu EBC ds. Audytu

Ewald Nowotny, członek Rady Prezesów EBC, będzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu EBC ds. Audytu do końca swojej kadencji na stanowisku prezesa Oesterreichische Nationalbank, która upływa w sierpniu 2019. Zastąpi w tej funkcji Erkki Liikanena, byłego prezesa Suomen Pankki – Finlands Bank, który w lipcu 2018 przeszedł na emeryturę.

Nadzór bankowy

Przewodniki EBC do procesów wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej i płynnościowej

7 listopada 2018 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie przewodnika EBC do procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP) i przewodnika EBC do procesu wewnętrznej oceny adekwatności płynnościowej (ILAAP). Oba przewodniki zostały opublikowane na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 9 listopada 2018.