Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Marraskuu 2018

Markkinaoperaatiot

Muutos julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa hyväksyttävien valtiosidonnaisten laitosten luetteloon

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.11.2018 muutoksen luetteloon euroalueen valtiosidonnaisista laitoksista, jotka laskevat liikkeeseen julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa hyväksyttäviä velkapapereita. Luettelo on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto valtion tilintarkastusvirastoa koskevasta sääntelystä Kroatiassa

EKP:n neuvosto antoi 26.10.2018 Kroatian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/45.

EKP:n lausunto varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla koskevan Suomen sääntelyn tarkistamisesta

EKP:n neuvosto antoi 26.10.2018 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/46.

EKP:n lausunto keskeisten palvelujen ja keskeisten palvelujen tarjoajien nimeämisestä Sloveniassa verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyen

EKP:n neuvosto antoi 8.11.2018 Slovenian julkishallintoministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/47.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankin vähimmäisvarantovaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 8.11.2018 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2018/48.

EKP:n lausunto kansallisen lainsäädännön hyväksymisestä tiiviin yhteistyön luomiseksi EKP:n ja Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) välille

EKP:n neuvosto antoi 9.11.2018 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/49.

EKP:n lausunto finanssivalvonnan ja sijoittajansuojan vahvistamisesta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 9.11.2018 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2018/50.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta

EKP:n neuvosto antoi 9.11.2018 Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2018/51.

EKP:n lausunto Bulgarian kansallisen keskuspankin (Българска народна банка) makrovakaustehtävistä sekä luottolaitosten hallinnointijärjestelyistä

EKP:n neuvosto antoi 19.11.2018 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/52.

EKP:n lausunto lähentymisraportin suositusten täytäntöönpanosta Bulgarian kansallista keskuspankkia (Българска народна банка) koskevassa laissa

EKP:n neuvosto antoi 16.11.2018 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/53.

EKP:n lausunto ehdotuksesta direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta

EKP:n neuvosto antoi 20.11.2018 EKP:n aloitteesta lausunnon CON/2018/54.

Hallinto ja valvonta

EKP:n tarkastuskomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvoston jäsenistä Ewald Nowotny toimii EKP:n tarkastuskomitean puheenjohtajana siihen asti, kun hänen toimikautensa Itävallan keskuspankin pääjohtajana päättyy elokuussa 2019. Hän seuraa puheenjohtajana Suomen Pankin entistä pääjohtajaa Erkki Liikasta, joka luopui tehtävästä jäädessään eläkkeelle heinäkuussa 2018.

Pankkivalvonta

EKP:n ohjeet sisäisen pääoman riittävyyden ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyistä

EKP:n neuvosto jätti 7.11.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista EKP:n ohjeet sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelystä (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelystä (ILAAP). Ohjeet julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla 9.11.2018.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle