SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2018

Markedsoperationer

Ændring af fortegnelsen over agencies, der kan deltage i programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

Den 15. november 2018 godkendte Styrelsesrådet en ændring af den oprindelige fortegnelse over agencies i euroområdet, der udsteder værdipapirer, som kan anvendes under programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor. Fortegnelsen findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om den retlige ramme for Statsrevisionen i Kroatien

Den 26. oktober 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/45 på anmodning af det kroatiske finansministerium.

ECB's udtalelse om revisionen af finsk lovgivning vedrørende beredskabspligten, som finder anvendelse på den finansielle sektor

Den 26. oktober 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/46 på anmodning af det finske finansministerium.

ECB's udtalelse om udpegning af væsentlige tjenester og operatører af væsentlige tjenester med henblik på sikkerhed i net- og informationssystemer i Slovenien

Den 8. november 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/47 på anmodning af det slovenske ministerium for offentlig forvaltning.

ECB's udtalelse om reservekravet for Magyar Nemzeti Bank

Den 8. november 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/48 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem ECB og Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

Den 9. november 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/49 på anmodning af den bulgarske finansminister.

ECB's udtalelse om en styrkelse af finanstilsynet og investorbeskyttelsen i Polen

Den 9. november 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/50 på anmodning af det polske parlament.

ECB's udtalelse om et forslag til en forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion

Den 9. november 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/51 på anmodning af Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om det makroprudentielle mandat, som er tildelt Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank), og forvaltningen af kreditinstitutter

Den 19. november 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/52 på anmodning af den bulgarske finansminister.

ECB's udtalelse om gennemførelsen af konvergensrapportens henstillinger i loven om Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

Den 16. november 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/53 på anmodning af den bulgarske finansminister.

ECB's udtalelse om et forslag til et direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse

Den 20. november 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/54 på ECB's initiativ.

Corporate governance

Formandskabet for ECB's revisionsudvalg

Medlem af ECB's styrelsesråd Ewald Nowotny påtager sig rollen som formand for ECB's revisionsudvalg indtil udgangen af sin embedsperiode som direktør for Oesterreichische Nationalbank i august 2019. Ewald Nowotny efterfølger Erkki Liikanen, der var direktør for Suomen Pankki – Finlands Bank indtil juli 2018.

Banktilsyn

ECB's vejledning om den interne kapitalkravsvurderingsprocedure (ICAAP) og ECB's vejledning om den interne likviditetskravsvurderingsprocedure (ILAAP)

Den 7. november gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre ECB's vejledning om den interne kapitalkravsvurderingsprocedure (ICAAP) og ECB's vejledning om den interne likviditetskravsvurderingsprocedure (ICAAP). Vejledningerne blev offentliggjort på ECB Banktilsyns websted 9. november 2018.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt