Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2018

Operațiuni de piață

Actualizarea listei cursurilor valutare de referință ale euro

La data de 26 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a hotărât să includă din nou coroana islandeză în lista monedelor pentru care BCE publică zilnic cursurile valutare de referință ale euro. Raportarea cu privire la această monedă a fost suspendată în luna decembrie 2008, în absența unui curs de schimb determinat de piață fiabil, ca urmare a controalelor asupra capitalului introduse de autoritățile islandeze. Eliminarea controalelor respective în martie 2017 și revenirea la un curs de schimb determinat de piață fiabil au justificat reincluderea monedei, cu efect de la 1 februarie 2018. Cursurile valutare de referință, care se bazează pe o procedură de concertare periodică între băncile centrale din Europa, derulată, în general, în fiecare zi lucrătoare la ora 14.15 (ora Europei Centrale), sunt, de regulă, actualizate zilnic, în jurul orei 16.00 (ora Europei Centrale).

Revizuirea anuală a piețelor nereglementate considerate acceptabile, a emitenților clasificați ca bănci de dezvoltare multilaterală sau organizații internaționale și a emitenților clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare (haircut)

La data de 26 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a revizuit (i) lista piețelor nereglementate considerate acceptabile pentru activele eligibile drept garanții pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului, (ii) lista emitenților clasificați ca bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale și (iii) lista emitenților clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare (haircut). Primele două liste rămân nemodificate. În ceea ce privește a treia listă (emitenții clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare (haircut)), Caisse des Dépôts et Consignations și Nederlandse Waterschapsbank au fost incluse, iar Cassa Depositi e Prestiti a fost exclusă, întrucât nu mai respectă anumite praguri cantitative stabilite de BCE pentru alocarea titlurilor de valoare emise de unele agenții din categoria II de marje de ajustare (haircut). Listele, care au fost actualizate în mod corespunzător la data de 1 februarie 2018, au fost publicate pe website-ul BCE.

Modificarea cadrului juridic privind punerea în aplicare a politicii monetare a Eurosistemului

La data de 7 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat trei orientări (Orientarea BCE/2018/3, Orientarea BCE/2018/4 și Orientarea BCE/2018/5) de modificare a Orientării privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem (BCE/2014/60), a Orientării privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35) și, respectiv, a Orientării privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/31). Un comunicat de presă pe aceeași temă, care oferă informații detaliate referitoare la modificările introduse în aceste acte juridice de modificare, este disponibil pe website-ul BCE.

Extinderea cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor

La data de 9 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat extinderea cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor în formatul lor actual până la data scadenței ultimei operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung din a doua serie (OTRTL II), care este prevăzută pentru 24 martie 2021. Cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor au fost introduse în 2011 pentru a permite băncilor centrale naționale (BCN) din Eurosistem să accepte drept garanție anumite creanțe de natura creditelor care nu respectau normele de eligibilitate și/sau standardele de calitate a creditului stabilite în Orientarea BCE/2014/60 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem. Acceptarea cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor ale BCN face obiectul aprobării prealabile a Consiliului guvernatorilor și are loc sub rezerva condiției ca pierderile rezultate din acceptarea cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor să fie suportate numai de BCN care le-a acceptat. Informații mai detaliate privind cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor sunt disponibile pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Înființarea unui Comitet privind reziliența cibernetică a euro pentru infrastructurile financiare paneuropene

La data de 26 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat înființarea Comitetului privind reziliența cibernetică a euro (Euro Cyber Resilience Board – ECRB) pentru infrastructurile financiare paneuropene, în scopul consolidării rezilienței cibernetice a infrastructurilor piețelor financiare și a furnizorilor lor de servicii esențiale, precum și a sectorului financiar european în general. Comitetul privind reziliența cibernetică a euro, prezidat de un membru al Comitetului executiv al BCE, va reuni reprezentanți din partea (i) infrastructurilor piețelor financiare paneuropene și furnizorilor lor de servicii esențiale, (ii) autorităților principale din Eurosistem de monitorizare a infrastructurilor financiare paneuropene (respectiv șapte BCN și BCE) și a (iii) trei alte BCN din SEBC prin rotație. Comisia Europeană, Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Autoritatea bancară europeană, Mecanismul unic de supraveghere, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, Europol și Direcția generală sisteme informatice din cadrul BCE vor fi invitate în calitate de observatori. Informații generale referitoare la Comitetul privind reziliența cibernetică a euro vor fi oferite pe website-ul BCE.

Eligibilitatea noilor conexiuni prin intermediar între sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

La data de 1 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat nouă conexiuni prin intermediar noi de la Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION, Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL) și LuxCSD la Euroclear France, Euroclear Nederland și Monte Titoli via CBF-system, precum și via CBL pentru conexiunile de la CBF-CREATION ca fiind eligibile în vederea utilizării în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista conexiunilor eligibile disponibilă pe website-ul BCE va fi actualizată odată ce noile conexiuni prin intermediar vor deveni operaționale.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la organizarea registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare din Belgia

La data de 26 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/4, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în Slovenia

La data de 31 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/5, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la sursele de finanțare și guvernanța Malta Financial Services Authority

La data de 6 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/6, la solicitarea Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Avizul BCE cu privire la dependența instituțiilor de credit de fondurile provenite de la corporații financiare în Ungaria

La data de 6 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/7, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la întoarcerea fondurilor monetare din anumite paradisuri fiscale în Republica Slovenia

La data de 14 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/8, la solicitarea Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Avizul BCE cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creanțe ipotecare rezidențiale în Luxemburg

La data de 19 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/9, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Luxemburg.

Avizul BCE cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Central Bank of Cyprus

La data de 14 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/10, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Cipru.

Avizul BCE cu privire la conferirea de atribuții noi în ceea ce privește comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul către Bank of Greece

La data de 15 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/11, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Guvernanța corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank

La data de 26 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2018/1 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Conturile anuale 2017 ale BCE

La data de 21 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare auditate ale BCE pentru exercițiul financiar 2017. Conturile anuale, însoțite de un comunicat de presă pe această temă, au fost publicate pe website-ul BCE la data de 22 februarie 2018. Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 a fost publicat ca parte a Conturilor anuale ale BCE.

Statistică

Regulamentul BCE privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii

La data de 26 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2018/2 privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii. Regulamentul, care a făcut obiectul unei consultări publice organizate de BCE și al unui proces amplu de consultare a părților interesate, precum și al unor acorduri încheiate cu alte organisme (de exemplu, EIOPA) în vederea minimizării sarcinii de raportare a sectorului, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Dialogul dintre Comitetul de statistică al Eurosistemului/SEBC și sectorul bancar cu privire la aspecte statistice

La data de 31 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat organizarea unor reuniuni anuale pentru a facilita discuțiile dintre membrii Comitetului de statistică al Eurosistemului/SEBC (Statistics Committee – STC) și reprezentanți ai sectorului bancar cu privire la aspecte statistice. Întrucât proiectele pentru dezvoltarea și consolidarea statisticilor SEBC se desfășoară pe termen mediu și au un impact semnificativ asupra membrilor sectorului financiar care fac obiectul obligațiilor de raportare, se așteaptă ca aceste reuniuni să permită un schimb periodic de informații cu privire la inițiativele actuale și motivele de politică care stau la baza acestora, și să contribuie la asigurarea unei interacțiuni optimizate cu băncile raportoare. Se estimează că prima reuniune va avea loc în martie 2018. Informații mai detaliate cu privire la aceste reuniuni vor fi furnizate pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Efectuarea testării la stres la nivelul UE din 2018 în colaborare cu Autoritatea bancară europeană (ABE)

La data de 31 ianuarie 2018, BCE a anunțat că va examina un număr de 37 de bănci din zona euro, reprezentând aproximativ 70% din totalul activelor bancare din zona euro, ca parte a testării la stres la nivelul UE din 2018, efectuată în colaborare cu Autoritatea bancară europeană (ABE). Testarea va respecta metodologia, modelele și scenariile ABE și se estimează că rezultatele băncilor individuale vor fi publicate până la data de 2 noiembrie 2018. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind cerințele de publicare legate de măsurile tranzitorii aferente IFRS 9

La data de 7 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE cu privire la faptul că, în cazul instituțiilor semnificative aflate sub supravegherea sa, BCE intenționează să se conformeze Ghidului ABE privind publicarea uniformă în temeiul articolului 473a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (Regulamentul privind cerințele de capital (Capital Requirements Regulation – CRR)) referitoare la măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 asupra fondurilor proprii (EBA/GL/2018/01). Ghidul menționat, care se va aplica începând cu data de 20 martie 2018, respectă cerințele de publicare propuse de Comitetul de supraveghere bancară de la Basel pentru a lua în considerare impactul măsurilor tranzitorii aferente IFRS 9 asupra ratei fondurilor proprii și a indicatorului efectului de levier, vizând implementarea cerințelor de publicare din CRR într-un mod compatibil cu standardele internaționale.

Ghidul privind evaluarea cererilor de autorizare și Ghidul privind evaluarea cererilor de autorizare ale instituțiilor de credit FinTech

La data de 8 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica Ghidul privind evaluarea cererilor de autorizare și Ghidul privind evaluarea cererilor de autorizare ale instituțiilor de credit FinTech, astfel cum au fost modificate în urma consultării publice pe această temă. Ghidurile, precum și sinteza reacțiilor la consultarea publică, vor fi disponibile în curând pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Decizia privind impunerea unui moratoriu asupra ABLV Bank

La data de 19 februarie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a impune un moratoriu asupra ABLV Bank, prin care, temporar și până la o notificare ulterioară, ABLV Bank îi este interzisă efectuarea de plăți aferente pasivelor sale financiare. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media