Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. február

Piaci műveletek

Az euro referencia-árfolyamjegyzékének aktualizálása

A Kormányzótanács 2018. január 26-án úgy határozott, hogy az izlandi koronát ismét felveszi azoknak a devizanemeknek a jegyzékére, amelyekről az EKB naponta közzéteszi az euróval szembeni árfolyamokat. Az izlandi koronáról való adatközlést 2008 decemberében függesztettük fel, mivel azt követően, hogy az izlandi hatóságok tőkekorlátozásokat vezettek be, nem állt többé rendelkezésre a piacok által meghatározott megbízható árfolyam. Ahogy 2017 márciusában ezeket a korlátozásokat megszűntették, és visszatértek a piacvezérlete megbízható árfolyamhoz, indokolttá vált az izlandi devizanem újbóli felvétele, ami 2018. február 1-jétől lépett hatályba. A referencia-devizaárfolyamokat – amelyek alapja az egyes munkanapokon általában 14.15 órakor (CET) az európai jegybankok között rendszeresen zajló koncentrációs eljárás – rendszerint naponta aktualizáljuk 16.00 (CET) órakor.

Az engedélyezett szabályozatlan piacok, a multilaterális fejlesztési banknak vagy nemzetközi szervezetnek minősített kibocsátók, valamint a II. haircut-kategóriában ügynökségnek minősített kibocsátók éves áttekintése

A Kormányzótanács 2018. január 26-án felülvizsgálta i) az eurorendszer monetáris politikai műveleteinek fedezetére elfogadható eszközökhöz tartozó elfogadható szabályozatlan piacok jegyzékét; ii) a multilaterális fejlesztési banknak és nemzetközi szervezetnek minősített kibocsátók jegyzékét, valamint iii) a II. haircut-kategóriában ügynökségnek minősített kibocsátók jegyzékét. Az első két jegyzék nem változik. A harmadik jegyzéket illetően (a II. haircut-kategóriába sorolt ügynökségnek minősített kibocsátók) a Caisse des Dépôts et Consignations és a Nederlandse Waterschapsbank került felvételre, míg a Cassa Depositi e Prestiti levételre került, mivel már nem felel meg ez EKB által előírt bizonyos mennyiségi küszöbértékeknek, amelyek alapján bizonyos ügynökségek által kibocsátott értékpapírokat a II. haircut-kategóriába sorolunk. A fentieknek megfelelően 2018. február 1-jén módosított jegyzékek az EKB honlapján tekinthetők meg.

Az eurorendszer monetáris politikájának végrehajtására irányuló jogszabályi keretek módosítása

A Kormányzótanács 2018. február 7-én három iránymutatást fogadott el (EKB/2018/3, EKB/2018/4, EKB/2018/5), amelyek módosítják rendre az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló EKB/2014/60 iránymutatást, az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló EKB/2015/35 iránymutatást és az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatást. A módosító jogi aktusokban foglalt változásokról részletesen olvashatunk az EKB honlapján megjelent sajtóközleményben.

A további hitelkövetelések (ACC) keretrendszereinek meghosszabbítása

A Kormányzótanács 2018. február 9-én jóváhagyta a további hitelkövetelések (ACC) keretrendszereinek azok jelenlegi formájában való meghosszabbítását a második sorozat (TLTRO II) legutolsó célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletének lejárati napjáig, azaz a tervek szerint 2021. március 24-ig. Az ACC keretrendszereket 2011-ben azzal a szándékkal vezettük be, hogy lehetővé tegyük az eurorendszer nemzeti központi bankjainak (NKB) olyan hitelkövetelések fedezetként való elfogadását, amelyek nem felelnek meg az elfogadhatósági szabályoknak, illetve az eurorendszer monetáris politikai keretrendszerének végrehajtásáról szóló EKB/2014/60 iránymutatásban lefektetett hitelminőségi standardoknak. Az NKB-k ACC keretrendszerei elfogadásának előfeltétele az előzetes kormányzótanácsi jóváhagyás, továbbá az, hogy kizárólag az elfogadó NKB-t terhelik az általa elfogadott ACC-ből származó veszteségek. Az ACC-keretrendszerekkel kapcsolatos bővebb információk az EKB honlapján olvashatók.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Euro Cyber Resilience Board (Euro KiberrezilienciaTestület) felállítása a páneurópai pénzügyi infrastruktúra számára

A Kormányzótanács 2018. január 26-án jóváhagyta az Euro Cyber Resilience Board (Euro Kiberreziliencia Testület – ECRB) felállítását a páneurópai pénzügyi infrastruktúrák számára. A cél az, hogy a pénzügyi piaci infrastruktúrákat, a kapcsolódó kritikus szolgáltatókat és a tágabb EU-s pénzügyi szektort kibernetikai szempontból rugalmasabbá tegyék. Az ECRB az EKB igazgatósági tagjának elnökletével a következő területek képviselőit fogja majd össze: i) páneurópai pénzügyi piaci infrastruktúrák és ezek kritikus szolgáltatói; ii) a páneurópai pénzügyi infrastruktúrák euroövezetbeli vezető felvigyázói (hét NKB és az EKB); iii) rotációs rendszerben három további KBER-tag NKB. Megfigyelőként a meghívottak között lesz az Európai Bizottság, az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség, az Európai Bankhatóság, az egységes felügyeleti mechanizmus, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság, az Europol és az EKB informatikai rendszerekért felelős főigazgatóságának képviselői. Az ECRB-ről szóló általános tájékoztatást az EKB honlapján tesszük közzé.

Az értékpapír-elszámolási rendszerek közötti új közvetett kapcsolatok elfogadhatósága

A Kormányzótanács 2018. február 1-jén jóváhagyta kilenc új közvetett kapcsolat elfogadhatóságát az eurorendszerbeli hitelműveletek céljára. Ezek a Clearstream Banking AG Frankfurt CBF-CREATION rendszertől a Clearstream Banking S.A. Luxembourg (CBL), a LuxCSD az Euroclear France-hoz és az Euroclear Nederland és a Monte Titoli rendszerekhez, a CBF-system és a CBL közvetítésével a CBF-CREATION kapcsolataihoz. Az elfogadható kapcsolatok jegyzékét az EKB honlapján aktualizáljuk, amint az új közvetett kapcsolatok működésbe lépnek.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a bankszámlák és pénzügyi tranzakciók belgiumi központi nyilvántartásának megszervezéséről

2018. január 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/4 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a szlovén lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról

A Kormányzótanács 2018. január 31-én elfogadta a CON/2018/5 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a máltai pénzügyi felügyeleti hatóság finanszírozási forrásairól és irányításáról

A Kormányzótanács 2018. február 6-án elfogadta a CON/2018/6 véleményt, amelyet a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a magyarországi pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételéről

2018. február 6-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/7 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény pénzeszközöknek a kijelölt adóparadicsomokból a Szlovén Köztársaságba történő visszajuttatásáról

2018. február 14-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/8 véleményt, amelyet a Szlovén Köztársaság országgyűlésének felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a luxembourgi lakóingatlan-jelzáloghoz kapcsolódó kiegészítő makroprudenciális eszközökről

2018. február 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/9 véleményt, amelyet a luxemburgi pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Central Bank of Cyprusnak a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékaira vonatkozó új feladatokkal történő megbízásáról

2018. február 14-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/10 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a Bank of Greece-nek a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékaira vonatkozó új feladatokkal történő megbízásáról

A Kormányzótanács 2018. február 15-én elfogadta a CON/2018/11 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról

2018. január 26-án a Kormányzótanács ajánlást fogadott el az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2018/1). Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján jelent meg.

Az EKB éves beszámolója, 2017

A Kormányzótanács 2018. február 21-én elfogadta az EKB 2017. pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatásait. Az éves beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény 2018. február 22-én jelent meg az EKB weboldalán. Az Éves beszámoló részeként közzétettük a 2017. évi gazdálkodási jelentést is.

Statisztika

Az EKB rendelete a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről

A Kormányzótanács 2018. január 26-án elfogadta az EKB/2018/2 rendeletet, amely a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről szól. A rendeletet az EKB nyilvános konzultációja, egy kiterjedt érdekcsoport-konzultáció és egyéb testületekkel (pl. EIOPA) tartott megbeszélések előzték meg abból a célból, hogy az ágazat adatszolgáltatási terhét minimalizáljuk. A jogszabályt az EU Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján hoztuk nyilvánosságra.

Párbeszéd az eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottsága és a banki ágazat közötti statisztikai kérdésekről

A Kormányzótanács 2018. január 31-én jóváhagyta éves értekezletek szervezését, amivel lehetővé kívánja tenni az eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottságának (STC) tagjai és a banki ágazat képviselői közötti statisztikai kérdésekről szóló vitát. Mivel a KBER-statisztikákat fejlesztő munkaprogramok időtartama a középtávon túlra nyúlik, és mivel ezek jelentős kihatással vannak a pénzügyi ágazat adatszolgáltatási kötelezettséget viselő tagjaira, azt várjuk az értekezletekről, hogy lehetővé tegyék az aktuális kezdeményezésekhez és az őket megalapozó elvi irányítási megfontolásokhoz kapcsolódó rendszeres eszmecserét, biztosítva ezzel az adatszolgáltató bankok pozitívabb együttműködését. Az első ilyen értekezletet előreláthatólag 2018 márciusában tartjuk. Erről bővebb információkat az EKB honlapján teszünk közzé.

Bankfelügyelet

Az Európai Bankhatósággal (EBH) közös, 2018. évi EU-szintű stresszteszt

Az EKB 2018. január 31-én bejelentette, hogy a 2018. évi EU-szintű stresszteszt keretében az Európai Bankhatósággal (EBH) közösen 37 euroövezeti bankot vizsgál meg, amelyek az euroövezet teljes eszközállományának 70%-át teszik ki. A tesztet az EBH módszertana, sablonjai és szcenáriói alapján végezzük, az egyes bankok eredményeit pedig a tervek szerint 2018. november 2-án hozzuk nyilvánosságra. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Az IFRS 9 átmeneti intézkedésekkel kapcsolatos közzétételi követelményekre vonatkozó EBH-iránymutatások követése

A Kormányzótanács 2018. február 7-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében tiszteletben kívánja tartani az 575/2013/EU (tőkekövetelményekről szóló) rendelet (CRR) 473a cikkében az egységes közzétételre vonatkozó EBH-iránymutatásokat, amelyek az IFRS 9 bevezetésének a szavatolótőkére gyakorolt hatását enyhítő átmeneti időszakra vonatkoznak (EBA/GL/2018/01). A 2018. március 20-tól érvénybe lépő iránymutatások a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által javasolt közzétételi követelményeket követik, amelyek szerint érdemes figyelembe venni az IFRS 9 bevezetésének a tőke- és tőkeáttételi mutatókra gyakorolt hatását, amivel biztosítható, hogy a CRR közzétételi követelményeit a nemzetközi standardokkal konzisztens módon alkalmazzák.

Útmutatók a működési engedélykérelmek értékeléséről és a fintech hitelintézetek működési engedélykérelmeinek értékeléséről

A Kormányzótanács 2018. február 8-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy kiadják a működési engedélykérelmek értékeléséről szóló útmutatót és a fintech hitelintézetek működési engedélykérelmeinek értékeléséről szóló útmutatót. Mindkét útmutatónak a vonatkozó nyilvános konzultáció nyomán módosított változatáról van szó. Az útmutatók és a nyilvános konzultációra benyújtott visszajelzések összegzése hamarosan olvasható lesz az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az ABLV Bankra kirovandó moratóriumról szóló határozat

A Kormányzótanács 2018. február 19-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy az ABLV Bankra moratóriumot ró ki, amelynek értelmében átmenetileg és újabb értesítésig az ABLV Banknak tilos pénzügyi kötelezettségei után kifizetést indítania. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok