Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

veljača 2017.

EMBARGO

Zabrana objave do 15:00 po srednjoeuropskom vremenu u petak, 17. veljače 2017.

Tržišne operacije

Izvješće o upotrebi instrumenata monetarne politike i operativnog okvira

Upravno je vijeće 2. veljače 2017. odobrilo objavu izvješća o upotrebi instrumenata monetarne politike i operativnog okvira Eurosustava od 2012. (»The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012«). Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a kao povremeni rad (ECB Occasional Papers), a u njemu se iznosi opsežan pregled upotrebe instrumenata monetarne politike i operativnog okvira Eurosustava od trećeg tromjesečja 2012. do prvog tromjesečja 2016. Razmatraju se okolnosti tržišnih operacija Eurosustava, okvir za druge ugovorne strane i kolateral, sudjelovanje u aukcijama, upotreba stalno raspoloživih mogućnosti, obrasci ispunjavanja obveznih pričuva, programi izravne kupnje te učinak provedbe monetarne politike ESB-a na bilancu Eurosustava i uvjete likvidnosti u europodručju.

Platni sustavi

Mandat i članovi Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće potvrdilo je 25. siječnja 2017. mandat Odbora za tržišnu infrastrukturu, osnovanog u ožujku 2016. radi pružanja potpore Eurosustavu u provedbi i razvoju usluga tržišne infrastrukture Eurosustava, te je odobrilo produljenje mandata njegovih članova od 1. veljače 2017. do 31. siječnja 2019. Upravno je vijeće odlučilo na to razdoblje (ponovno) imenovati Marca Baylea de Jesséa, direktora glavne uprave ESB-a Tržišna infrastruktura i platni promet, predsjednikom Odbora; Mariju Terezu da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugal) zamjenicom predsjednika; Stefana Augustina (Austrija), Rona Berndsena (Nizozemska), Mariusa Jurgilasa (Litva), Jochena Metzgera (Njemačka), Ivana Odonnata (Francuska), Carlosa Conesu (Španjolska), Michaela Powera (Irska) i Paola Marulla Reedtza (Italija) članovima iz središnjih banaka europodručja; Karstena Biltofta (Danska) članom iz središnje banke izvan europodručja; Johannesa Luefa i Joela Mererea visokim savjetnicima za sustav T2S; te Corneliju Holthausen (ESB) i Marca Rubensa (Belgija) članovima bez prava glasa za pitanja povezana s uslugama upravljanja kolateralom Eurosustava. Dodatne pojedinosti o Odboru za tržišnu infrastrukturu možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Deseta anketa o korespondentnom bankarstvu u eurima

Upravno vijeće odobrilo je 25. siječnja 2017. objavu Desete ankete o korespondentnom bankarstvu u eurima za 2016. (»Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016«). Rezultati ankete potvrđuju da je korespondentno bankarstvo i dalje važan kanal za obradu platnih transakcija u eurima. Zbog svoje važnosti za neometano funkcioniranje platnih sustava usluge korespondentnog bankarstva su od osnivanja ESB-a među aktivnostima nadgledanja koje obavlja Eurosustav. Kako bi se povećala transparentnost aktivnosti nadgledanja povezanih s korespondentnim bankarstvom te kako bi se njezini rezultati podijelili s ostalim dionicima, Upravno vijeće odlučilo je objaviti anketu. Anketa će se uskoro moći pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Korisnička procjena novih veza između sustava namire vrijednosnih papira

Upravno vijeće odobrilo je 2. veljače 2017. dvije nove izravne veze (između sustava Euroclear Bank i LuxCSD te između sustava Clearstream Banking AG-system i LuxCSD) te jednu neizravnu vezu (između sustava Clearstream Banking AG-CREATION i LuxCSD preko sustava Clearstream Banking S.A.) za upotrebu u kolateralizaciji kreditnih poslova Eurosustava. Cjelovit popis prihvatljivih izravnih i neizravnih veza može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o likvidnosnim mjerama za potporu, rekapitalizaciji kao mjeri opreza i drugim hitnim odredbama za bankovni sektor u Italiji

Upravno vijeće donijelo je 3. veljače 2017. na zahtjev talijanskog ministra gospodarstva i financija Mišljenje CON/2017/1.

Mišljenje ESB-a o računima za plaćanje na Cipru

Upravno vijeće donijelo je 15. veljače 2017. na zahtjev ciparskog Ministarstva financija Mišljenje CON/2017/2.

Statistika

Posuvremenjivanje okvira Eurosustava za neispunjavanje zahtjeva povezanih s monetarnom i financijskom statistikom

Upravno vijeće donijelo je 26. siječnja 2017. Odluku ESB/2017/5 o izmjeni Odluke ESB/2010/10 o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva. Okvirom za neispunjavanje zahtjeva povezanih s monetarnom i financijskom statistikom podupire se postupak osiguravanja da izvještajne jedinice ispunjavaju izvještajne zahtjeve te se ESB-u omogućuje izricanje sankcija u slučajevima povrede tih zahtjeva. Izmjene Odluke odnose se na početak prikupljanja statističkih podataka, koji je Uredbom ESB/2014/48 o statistici tržišta novca određen za 1. travnja 2016., te na unaprjeđenje okvira za neispunjavanje zahtjeva povezanih sa statistikom kamatnih stopa monetarnih financijskih institucija. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a, a bit će objavljena i u Službenom listu Europske unije.

Upravljanje

Predsjednik Odbora za monetarnu politiku

Upravno vijeće imenovalo je 31. siječnja 2017. Franka Smetsa, direktora glavne uprave Ekonomske analize, predsjednikom Odbora za monetarnu politiku na razdoblje od 1. veljače 2017. do 31. prosinca 2019. kako bi se istek njegova mandata poklopio s istekom mandata ostalih predsjednika odbora Eurosustava / Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) koje je Upravno vijeće (ponovno) imenovalo predsjednicima 14. prosinca 2016.

Godišnji financijski izvještaji ESB-a za 2016.

Upravno je vijeće 15. veljače 2017. odobrilo revidirane financijske izvještaje ESB-a za financijsku godinu 2016. Godišnji financijski izvještaji, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a 16. veljače 2017. Izvješće o poslovanju za 2016. objavljeno je u sklopu godišnjih financijskih izvještaja ESB-a.

Nadzor banaka

Javno savjetovanje o izmjenama Uredbe ESB-a o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima

Upravno vijeće 13. veljače 2017. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o izmjenama Uredbe ESB-a o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima. Dokumenti povezani s tim javnim savjetovanjem mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Kontaktni podatci za medije