Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2017. február

EMBARGO

Nem továbbítható 2017. február 17., péntek, közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

A monetáris politikai eszközök és a működési keretrendszer alkalmazásáról szóló jelentés

A Kormányzótanács 2017. február 2-án engedélyezte a „The use of the Eurosystem’s monetary policy instruments and operational framework since 2012” (Az eurorendszer monetáris politikai eszközeinek és működési keretrendszerének alkalmazása a 2012. évtől) című jelentés közzétételét. Az EKB weboldalán az „Occasional Paper” sorozatban közzétett jelentés a 2012 harmadik negyedévétől 2016 első negyedévéig terjedő időszakot felölelve átfogó képet nyújt az eurorendszer monetáris politikai eszközeinek és működési keretrendszerének alkalmazásáról. Áttekinti az eurorendszer piaci műveleteinek környezetét, a partneri és fedezeti keretrendszert, a tenderműveletekben való részvételt, az állandó rendelkezésre álló konstrukciók igénybevételét, a tartalékkötelezettség alkalmazásának trendjeit, a végleges értékpapír-vásárlási programokat, valamint azt, hogy milyen kihatása van az EKB monetáris politikájának az eurorendszer mérlegére és az euroövezet likviditási helyzetére.

Fizetési rendszerek

A Piaci Infrastruktúra Testület megbízatása és tagsága

A Kormányzótanács 2017. január 25-én megerősítette a 2016 márciusában felállított Piaci Infrastruktúra Testület (MIB) megbízatását, amely előírja számára az eurorendszer támogatását a piaci infrastruktúrával kapcsolatos szolgálatok működtetésében és fejlesztésében. Ezenkívül a Kormányzótanács jóváhagyta a MIB tagsága megbízatásának 2017. február 1-jétől 2019. január 31-ig való meghosszabbítását. Erre az időtartamra a Kormányzótanács a következő tagok kinevezésének megújításáról határozott: a MIB elnökeként Marc Bayle de Jessé, az EKB Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Főigazgatóságának vezetője; elnökhelyettesként Maria Tereza da Costa Cavaco Guerreiro Valério (Portugália); az euroövezeti központi bankok részéről Stefan Augustin (Ausztria), Ron Berndsen (Hollandia), Marius Jurgilas (Litvánia), Jochen Metzger (Németország), Ivan Odonnat (Franciaország), Carlos Conesa (Spanyolország), Michael Power (Írország) és Paolo Marullo Reedtz (Olaszország); Karsten Biltoft (Dánia) mint euroövezeten kívüli jegybanki tag; Johannes Luef és Joel Merere mint T2S-ügyi magas szintű tanácsadók; Cornelia Holthausen (EKB) és Marc Rubens (Belgium) mint az eurorendszer fedezetkezelési szolgálataival kapcsolatos ügyekben illetékes, szavazati jog nélküli tagok. A MIB-bel kapcsolatos bővebb információk az EKB weboldalán olvashatók.

Tizedik felmérés az euróban végzett levelezőbanki tevékenységről

A Kormányzótanács 2017. január 25-én engedélyezte a „Tenth survey on correspondent banking in euro ‒ 2016” (Tizedik felmérés az euróban végzett levelezőbanki tevékenységről – 2016) című kiadvány közzétételét. A felmérés eredményei megerősítik, hogy a levelezőbanki tevékenység változatlanul fontos csatornája az euroalapú fizetési műveletek feldolgozásának. Mivel a levelezőbanki szolgáltatások szerepet játszanak a fizetési rendszerek zökkenőmentes működésében, az eurorendszer felvigyázói az EKB megalakulása óta figyelemmel kísérik őket. A Kormányzótanács a felmérés publikálása mellett döntött, mivel szándékában áll az eurorendszer levelezőbanki szolgáltatásokat érintő felvigyázási tevékenységének átláthatóságát javítani, valamint az eredményeket más érdekeltekkel megosztani. A felmérés hamarosan megtekinthető lesz az EKB weboldalán.

Az értékpapír-elszámolási rendszerek közötti új kapcsolatok felhasználói értékelése

A Kormányzótanács 2017. február 2-án jóváhagyott két új kapcsolatot (az Euroclear Banktól a LuxCSD-ig és a Clearstream Banking AG-system rendszertől a LuxCSD-ig), valamint egy új közvetett kapcsolatot (a Clearstream Banking AG-CREATION-től a Clearstream Banking S.A. közvetítésével a LuxCSD-ig) , amely az eurorendszer hitelműveleteiben fedezetnyújtás céljára alkalmazható. Az elfogadható közvetlen és közvetett kapcsolatok teljes jegyzéke az EKB weboldalán tekinthető meg.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

A likviditástámogatási intézkedésekről, egy elővigyázatossági feltőkésítésről és a bankszektort érintő egyéb sürgős rendelkezésekről szóló EKB-vélemény, Olaszország

2017. február 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/1 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

A ciprusi fizetési számlákról szóló EKB-vélemény

2017. február 15-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/2 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Statisztika

Az eurorendszer monetáris és pénzügyi statisztikai kötelezettségek nem teljesítésére vonatkozó keretrendszerének aktualizálása

A Kormányzótanács 2017. január 26-án elfogadta a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről szóló EKB/2010/10 határozat módosításáról szóló EKB/2017/5 határozatot. A monetáris és pénzügyi statisztikai kötelezettségek nem teljesítésére vonatkozó keretrendszer támogatja azt a folyamatot, amellyel biztosítható, hogy az adatszolgáltatók megfeleljenek az adatszolgáltatási kötelezettségeiknek. Ezenfelül lehetővé teszi az EKB számára, hogy szükség esetén szankciókat rójon ki, ha valaki megszegi a követelményeket. A határozat módosításai a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló EKB/2014/48 rendelet szerinti statisztikai adatgyűjtés 2016. április 1-jei kezdetével, valamint az MPI-k kamatstatisztikáira vonatkozó kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazott keretrendszer pontosításával kapcsolatosak. A határozat az EKB weboldalán olvasható, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában is közzétételre kerül.

Szervezetirányítás

A Monetáris Politikai Bizottság (MPC) elnöke

A Kormányzótanács 2017. január 31-én Frank Smetset, a Közgazdasági Főigazgatóság vezetőjét nevezte ki 2017. február 1-ji hatállyal 2019. december 31-ig terjedő időtartamra az MPC elnökévé. A hivatali időtartam lejáratának megválasztásában szempont volt, hogy az egybeessen azzal az időponttal, amikor az eurorendszer/Központi Bankok Európai Rendszer (KBER) Kormányzótanács által 2016. december 14-én (újra) kinevezett összes többi bizottsági elnökének hivatali ideje befejeződik.

Az EKB 2016-os Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2017. február 15-én elfogadta az EKB 2016. pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatásait. Az éves beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény 2017. február 16-án jelent meg az EKB weboldalán. A 2016. évi gazdálkodási jelentés az Éves beszámoló részeként került közzétételre.

Bankfelügyelet

Nyilvános konzultáció a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló EKB-rendelet módosításairól

A Kormányzótanács 2017. február 13-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló EKB-rendelet („FINREP” rendelet) módosítása. A témával kapcsolatos dokumentáció az EKB weboldalán megtekinthető.

Médiakapcsolatok