Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Lipanj 2014.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 20. lipnja 2014.

Tržišne operacije

Operacije za puštanje likvidnosti u američkim dolarima nakon 31. srpnja 2014.

Upravno je vijeće dana 30. svibnja 2014. odlučilo nastaviti nuditi sedmodnevne operacije za puštanje likvidnosti u američkim dolarima. Objava je izvršena 17. lipnja 2014. u koordinaciji s ostalim središnjim bankama. Priopćenje za javnost u vezi s time možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a. Indikativni raspored operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima mjesečno će se objavljivati na mrežnim stranicama ESB-a tijekom sljedeća tri mjeseca.

Izmjene i dopune pravnog okvira Eurosustava s obzirom na primjenu negativne kamatne stope na mogućnost depozita

Dana 5. lipnja 2014. Upravno je vijeće donijelo Odluku ESB/2014/23 o remuneraciji depozita, stanja i držanja viška pričuva. Ova Odluka posebice predviđa potrebno usklađenje pravila za remuneraciju depozita, stanja i držanja viška pričuva prema Smjernicama ESB/2011/14, ESB/2012/27 i ESB/2014/9. Upravno je vijeće također donijelo (a) Smjernicu ESB/2014/25 o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (TARGET2), (b) Smjernicu ESB/2014/22 o izmjeni Smjernice ESB/2014/9 o operacijama za upravljanje domaćom imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka i (c) Odluku ESB/2014/24 o izmjeni Odluke ESB/2010/23 o raspodjeli monetarnih prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro. Ti pravni akti objavljeni su u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izmjene operacija refinanciranja Eurosustava.

Upravno je vijeće 5. lipnja 2014. odlučilo nastaviti provoditi glavne operacije refinanciranja i tromjesečne operacije dugoročnijeg refinanciranja putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom onoliko dugo koliko bude potrebno, a najkasnije do kraja razdoblja održavanja pričuva Eurosustava koje završava u prosincu 2016. Upravno je vijeće također odlučilo obustaviti operacije refinanciranja Eurosustava s posebnim rokom dospijeća u trajanju od jednog razdoblja održavanja i obustaviti tjednu operaciju fine prilagodbe radi steriliziranja likvidnosti ubrizgane u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira, nakon operacija koje će biti dodijeljene 10. lipnja 2014. Priopćenje za javnost s tim u vezi objavljeno je istog dana na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravno je vijeće 5. lipnja 2014. nadalje odlučilo provesti niz ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja usmjerenih na poboljšanje bankovnog kreditiranja nefinancijskog privatnog sektora europodručja, bez stambenih kredita stanovništvu. Više informacija o tehničkim značajkama navedenih operacija moguće je pronaći u priopćenju za javnost objavljenom toga dana na mrežnim stranicama ESB-a.

Mjere u vezi s prihvatljivošću kolaterala Eurosustava

Upravno je vijeće dana 5. lipnja 2014. odlučilo produljiti razdoblje u kojem je dodatna imovina prihvatljiva kao kolateral, prije svega u okviru dodatnih kreditnih potraživanja, barem do rujna 2018., kako bi podržalo učinkovitost gore navedenih ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja i osiguralo dovoljnu količinu kolaterala dostupnog bankama za sudjelovanje u shemi.

Nestandardne mjere monetarne politike s ciljem pospješivanja funkcioniranja transmisijskog mehanizma monetarne politike

Upravno je vijeće 5. lipnja 2014. odlučilo je pojačati pripremne radnje u vezi s izravnom kupnjom vrijednosnih papira osiguranih imovinom. Više informacija moguće je pronaći u gore navedenom priopćenju za javnost koje se odnosi na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o ograničenju gotovinskih plaćanja i primitaka u Rumunjskoj

Upravno je vijeće 22. svibnja 2014. na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României donijelo mišljenje CON/2014/37.

Mišljenje ESB-a o primicima zaposlenika i članova tijela nadležnih za odlučivanje središnje banke Banca d'Italia i o oporezivanju njezinih revaloriziranih udjela

Upravno je vijeće 26. svibnja 2014. na zahtjev talijanskog Ministarstva gospodarstva i financija donijelo mišljenje CON/2013/38.

Mišljenje ESB-a o javnom pristupu posebnim informacijama koje se odnose na loše kredite određenih banaka u Sloveniji

Upravno je vijeće 27. svibnja 2014. na zahtjev predsjednika slovenskog parlamenta donijelo mišljenje CON/2014/39.

Mišljenje ESB-a o organizaciji, nadzoru i solventnosti kreditnih institucija u Španjolskoj

Upravno je vijeće 30. svibnja 2014. na zahtjev španjolskoga državnog tajnika za gospodarska pitanja i podršku poduzećima donijelo mišljenje CON/2013/40.

Mišljenje ESB-a o zahtjevima za kratkoročnu likvidnost kreditnih institucija u Mađarskoj

Upravno je vijeće 6. lipnja 2014. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo mišljenje CON/2013/41.

Mišljenje ESB-a o remuneraciji minimalnih pričuva u Litvi

Upravno je vijeće 11. lipnja 2014. na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas donijelo mišljenje CON/2014/42.

Međunarodna i europska suradnja

Trinaesti godišnji pregled međunarodne uloge eura

Upravno je vijeće dana 17. lipnja 2014. odobrilo objavljivanje 13. godišnjeg pregleda međunarodne uloge eura, kojime se razmatraju kretanja u uporabi eura tijekom 2013. od strane nerezidenata europodručja. Izvješće, zajedno s priopćenjem za javnost, bit će objavljeno na mrežnoj stranici ESB-a 16. srpnja 2014.

Upravljanje ESB-om

Produljenje mandata članovima odbora sustava TARGET2-Securities (T2S)

Upravno je vijeće 30. svibnja 2014. odobrilo produljenje mandata aktualnim članovima odbora T2S, koji istječe u srpnju 2014., na dodatnih šest mjeseci do 31. siječnja 2015.

Nadzor banaka

Uredba Europske središnje banke o osnivanju Odbora za posredovanje i o njegovom poslovniku

Upravno je vijeće 2. lipnja 2014. donijelo Uredbu ESB/2014/26 o osnivanju Odbora za posredovanje i o njegovom poslovniku na temelju članka 25., stavka 5. Uredbe Vijeća o SSM-u. Cilj je da Odbor za posredovanje osigura odvajanje zadaća monetarne politike i nadzornih zadaća i njegova je funkcija da rješava razlike u mišljenjima nadležnih tijela država članica sudionica u pogledu prigovora Upravnog vijeća na nacrt odluke nadzornog odbora. Uredba će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Kontaktni podatci za medije