Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2014

EMBARGO

EMBARGO până la data de 20 iunie 2014, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Operaţiuni de piaţă

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA după data de 31 iulie 2014

La data de 30 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a decis derularea în continuare de operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA cu scadenţa la şapte zile. Decizia a fost anunţată, în coordonare cu alte bănci centrale, la data de 17 iunie 2014. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. Calendarul orientativ al operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA pentru următoarele trei luni va fi publicat lunar pe website-ul BCE.

Modificări aduse cadrului juridic al Eurosistemului în vederea aplicării unei rate negative a dobânzii la facilitatea de depozit

La data de 5 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/23 privind remunerarea depozitelor, soldurilor şi deţinerilor de rezerve excedentare. Această decizie conţine, în special, dispoziţii privind ajustarea necesară a normelor referitoare la remunerarea depozitelor, soldurilor şi deţinerilor de rezerve excedentare în conformitate cu orientările BCE/2011/14, BCE/2012/27 şi BCE/2014/9. Consiliul guvernatorilor a adoptat de asemenea: (a) Orientarea BCE/2014/25 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2); (b) Orientarea BCE/2014/22 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operaţiunile naţionale de administrare a activelor şi pasivelor de către băncile centrale naţionale; şi (c) Decizia BCE/2014/24 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro. Aceste acte juridice au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Modificări aduse operaţiunilor de refinanţare ale Eurosistemului

La data de 5 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis continuarea derulării operaţiunilor principale de refinanţare pe termen mai lung cu scadenţa la trei luni ale Eurosistemului sub forma unor proceduri de licitaţie la rată fixă şi cu alocare integrală atât timp cât va fi necesar şi cel puţin până la sfârşitul perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii a Eurosistemului, care se încheie în luna decembrie 2016. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a hotărât întreruperea operaţiunilor excepţionale de refinanţare ale Eurosistemului cu scadenţa egală cu o perioadă de aplicare, precum şi suspendarea operaţiunii săptămânale de reglaj fin care vizează sterilizarea lichidităţii injectate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, ulterior operaţiunilor care urmează să fie alocate la 10 iunie 2014. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat pe website-ul BCE la data de 5 iunie 2014.

La data de 5 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis, în plus, efectuarea unei serii de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung destinate îmbunătăţirii activităţii de creditare a sectorului privat nefinanciar din zona euro, exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziții de locuinţe. Informaţii mai detaliate privind caracteristicile tehnice ale acestor operaţiuni pot fi găsite în comunicatul de presă publicat pe website-ul BCE la acea dată.

Măsuri privind eligibilitatea garanţiilor Eurosistemului

Pentru a sprijini eficacitatea operaţiunilor ţintite de refinanţare pe termen mai lung menţionate mai sus, precum şi pentru a asigura că băncile au la dispoziţie garanţii suficiente pentru a participa la acestea, la data de 5 iunie 2014 Consiliul guvernatorilor a decis să extindă, cel puţin până în luna septembrie 2018, eligibilitatea existentă a activelor utilizate drept garanţie, mai ales a creanţelor suplimentare de natura creditelor.

Măsuri neconvenţionale de politică monetară destinate consolidării funcţionării mecanismului de transmisie a politicii monetare

La data de 5 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis intensificarea preparativelor legate de achiziţiile definitive de titluri garantate cu active. Mai multe informaţii pot fi găsite în comunicatul de presă privind operaţiunile ţintite de refinanţare pe termen mai lung menţionat mai sus.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la limitarea plăţilor şi încasărilor în numerar în România

La data de 22 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/37, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Avizul BCE cu privire la remunerarea personalului şi membrilor organelor de conducere ai Banca d’Italia şi taxarea acţiunilor reevaluate ale acesteia

La data de 26 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/38, la solicitarea Ministerului Economiei şi Finanţelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la accesul public la informaţii specifice privind creditele neperformante ale anumitor bănci în Slovenia

La data de 27 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/39, la solicitarea preşedintelui Parlamentului sloven.

Avizul BCE cu privire la organizarea, supravegherea şi solvenţa instituţiilor de credit în Spania

La data de 30 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/40, la solicitarea secretarului de stat pentru economie şi sprijin în afaceri din Spania.

Avizul BCE cu privire la cerinţele privind lichiditatea pe termen scurt aplicabile instituţiilor de credit în Ungaria

La data de 6 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/41, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la remunerarea rezervelor minime obligatorii în Lituania

La data de 11 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/42, la solicitarea Lietuvos bankas.

Cooperarea la nivel internaţional şi european

Cea de-a 13-a revizuire anuală a rolului internaţional al euro

La data de 17 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celei de-a 13-a revizuiri anuale a rolului internaţional al euro, care examinează evoluţia utilizării euro de către nerezidenţii zonei euro pe parcursul anului 2013. Raportul, însoţit de un comunicat de presă, va fi publicat pe website-ul BCE la data de 16 iulie 2014.

Guvernanţa corporativă

Prelungirea mandatului membrilor Comitetului pentru TARGET2-Securities (TS2)

La data de 30 mai 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat prelungirea, cu încă şase luni, până la 31 ianuarie 2015, a mandatului membrilor actuali ai Comitetului pentru TS2, care expiră în luna iulie 2014.

Supravegherea bancară

Regulamentul BCE privind instituirea unui grup de mediere şi regulamentul de procedură al acestuia

La data de 2 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2014/26 privind instituirea unui grup de mediere şi regulamentul de procedură al acestuia, în temeiul articolului 25 alineatul (5) din Regulamentul privind MUS al Consiliului. Obiectivul grupului de mediere constă în asigurarea separării atribuţiilor de politică monetară de cele de supraveghere. De asemenea, rolul acestui grup este de a soluţiona diferenţele de opinii exprimate de autorităţile competente ale statelor membre participante vizate cu privire la o anumită obiecție a Consiliului guvernatorilor la adresa unui proiect de decizie a Consiliului de supraveghere. Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Contacte media