Menu

Az EKB kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2014. június

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. június 20., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek 2014. július 31. után

A Kormányzótanács 2014. május 30-án úgy döntött, hogy továbbra is biztosítja a hétnapos USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletet. Erről a többi központi bankkal egyeztetve 2014. június 17-én tettek bejelentést. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható. A következő három hónap során lebonyolítandó USA-dollárban végrehajtott likviditásbővítő műveletek tájékoztató menetrendjét havonta teszik közzé az EKB weboldalán.

Az eurorendszer jogi keretrendszerének módosítása tekintettel a betéti rendelkezésre állásra alkalmazott negatív kamatlábra

A Kormányzótanács 2014. június 5-én elfogadta a betétek, egyenlegek és többlet tartalékállományok díjazásáról szóló EKB/2014/23 határozatot. A jogszabály elsősorban az EKB/2011/14, EKB/2012/27 és EKB/2014/9 iránymutatásokban foglalt, a betétek, állományok és többlettartalék kamatozásáról szóló szabályokban szükséges módosításról rendelkezik. A testület ezenkívül elfogadta (i) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatást módosító EKB/2014/25 iránymutatást, (ii) a nemzeti központi bankok hazai eszköz- és kötelezettségkezelési műveleteiről szóló EKB/2014/9 iránymutatást módosító EKB/2014/22 iránymutatást, valamint (iii) az euro pénznemet használó tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról szóló EKB/2010/23 határozatot módosító EKB/2014/24 határozatot. Mindhárom jogszabály megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Az eurorendszer refinanszírozási műveleteinek módosítása

A Kormányzótanács 2014. június 5-én arról határozott, hogy amíg szükséges, de legalább az eurorendszer 2016. december végéig tartó tartalékolási időszakának végéig folytatják a rögzített kamatú, teljes allokációs tender keretében nyújtott irányadó, valamint három hónapos hosszabb lejáratú refinanszírozást. Emellett arról is határoztak, hogy a 2014. június 10-én elosztandó művelet után megszüntetik az eurorendszer egy tartalékperiódusnak megfelelő futamidejű, egyedi lejáratú refinanszírozási műveleteit, továbbá felfüggesztik a heti finomhangoló műveletet, amelynek célja az értékpapír-piaci program keretében nyújtott likviditás semlegesítése. A vonatkozó sajtóközleményt a határozathozatal napján tették közzé az EKB weboldalán.

A Kormányzótanács 2014. június 5-én több, úgynevezett célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletről (CHLRM) határozott, amelyeken keresztül az euroövezet nem pénzügyi magánszektorának (a háztartások lakáshitelei nélkül vett) hitelfelvételét kívánja élénkíteni. A műveletek technikai jellemzőinek részletesebb ismertetése az EKB weboldalán az említett napon közzétett sajtóközleményben olvasható.

Az eurorendszerbeli fedezet elfogadhatóságára vonatkozó intézkedések

Az említett CHLRM hatékonyságának támogatása érdekében és annak lehetővé tételére, hogy a bankoknak a programban való részvételhez elegendő fedezet álljon a rendelkezésére, a Kormányzótanács 2014. június 5-én hozott döntésével legalább a 2018 szeptemberéig terjedő időszakban további eszközök fedezeti felhasználását is lehetővé teszi a további hitelkövetelések (ACC) rendszerében.

A szokásostól eltérő monetáris politikai intézkedések a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának javítása érdekében

A Kormányzótanács 2014. június 5-i határozata értelmében fokozzák az eszközalapú értékpapírpiacon zajló végleges vételekkel kapcsolatos előkészítő munkát. Ezzel kapcsolatban további információkat a fentebb említett sajtóközleményben olvashatunk.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a romániai készpénzkifizetés és -átvét korlátozásáról

2014. május 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/37 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Banca d’Italia alkalmazottainak és döntéshozó testülete tagjainak illetményéről, valamint az újjáértékelt részvényeinek megadóztatásáról

2014. május 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/38 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az egyes bankok rossz hitelállományaira vonatkozó egyes adatokhoz való nyilvános hozzáférésről Szlovéniában

2014. május 27-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/39 véleményt, amelyet a szlovén parlament elnökének felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a hitelintézetek szervezetéről, felügyeletéről és fizetőképességéről  Spanyolországban

2014. május 30-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/40 véleményt, amelyet Spanyolország gazdasági ügyekért és a vállalkozások támogatásáért felelős államtitkárának a felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a hitelintézetek rövidtávú fedezeti követelményeiről Magyarországon

2014. június 6-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/41 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a kötelező tartalék díjazásáról Litvániában

2014. június 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/42 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére adott ki.

Nemzetközi és európai együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 13. évi áttekintése

2014. június 17-én a Kormányzótanács engedélyezte az euro nemzetközi szerepéről szóló 13. éves áttekintés közzétételét, amely azt vizsgálja, hogy 2013 folyamán miként alakult az euro használata az euroövezeten kívüli rezidensek körében. A jelentést és a kísérő sajtóközleményt 2013. július 16-án teszik közzé az EKB weboldalán.

Szervezetirányítási rendszer

A TARGET2-Securities (T2S) tanácsi tagok mandátumának meghosszabbítása

A Kormányzótanács 2014. május 30-án jóváhagyta a jelenlegi T2S tanácsi tagok 2014 júliusában lejáró mandátumának további hat hónappal, 2015. január 31-ig történő meghosszabbítását.

Bankfelügyelet

Az EKB rendelete a közvetítő testület és a rá vonatkozó eljárási szabályzat létrehozásáról

A Kormányzótanács 2014. június 2-án elfogadta az EKB/2014/26 rendeletet, amely a Tanács SSM-rendeletének 25. cikke (5) bekezdésében előírt közvetítő testület és a vonatkozó eljárási szabályzat létrehozásáról szól. A közvetítő testület célja, hogy gondoskodjon a monetáris politika és a felügyeleti feladatkörök elválasztásáról. Funkciója emellett az érintett részt vevő tagállamok illetékes hatóságai által kifejezett nézetkülönbségek tisztázása, amennyiben a Kormányzótanács kifogást emel a felügyeleti testület valamely határozattervezete ellen. A rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán teszik közzé.

Médiakapcsolatok