Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnoga vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

srpanj 2013.

Gospodarske, monetarne i financijske prilike

Sporazum o operativnim postupcima za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije

Dana 21. lipnja 2013. Europska središnja banka i nacionalne središnje banke država članica čija valuta nije euro potpisale su sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma od 16. ožujka 2006. između Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije. Sporazum, koji odražava ulazak hrvatske nacionalne središnje banke (Hrvatska narodna banka) u ESSB, objavljen je u Službenom listu Europske Unije te na mrežnoj stranici ESB-a

Tržišne operacije

Promjene prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje je izdala ili za koje jamči Republika Cipar

Upravno je vijeće 28. lipnja 2013. odlučilo privremeno ukinuti prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata, koje je izdala ili za koje u potpunosti jamči ciparska vlada, za korištenje kao instrument osiguranja u operacijama monetarne politike Eurosustava. Ta odluka uzima u obzir promjene kreditnoga rejtinga Republike Cipar zbog transakcija koje je najavilo Ministarstvo financija Republike Cipar 27. lipnja 2013. Povezana Odluka (ESB/2013/21), zajedno s priopćenjem za javnost, objavljena je na mrežnoj stranici ESB-a 28. lipnja 2013.

Upravno je vijeće 5. srpnja 2013. potvrdilo povećanje kreditnoga rejtinga Republike Cipar po uspješnom završetku gore navedenih transakcija 1. srpnja 2013. te odlučilo da će utrživi vrijednosni papiri, koje je izdala ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar, od 5. srpnja 2013. ponovno postati prihvatljiv instrument osiguranja za potrebe operacija monetarne politike Eurosustava pod uvjetom posebnih korektivnih faktora. Povezana Oluka (ESB/2013/22), zajedno s priopćenjem za javnost, objavljena je na mrežnoj stranici ESB-a 5. srpnja 2013.

Pregled mjera nadzora rizika u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno je vijeće 17. srpnja 2013. odobrilo izmjene i dopune mjera nadzora za imovinu koja se može koristiti kao instrument osiguranja u kreditnim operacijama Eurosustava. Te izmjene i dopune proizlaze iz dvogodišnjeg pregleda okvira za nadzor rizika Eurosustava. Promjene će stupiti na snagu nakon provedbe putem odgovarajućih zakonskih akata. Priopćenje za javnost s pojedinostima o mjerama objavljeno je na mrežnoj stranici ESB-a 18. srpnja 2013.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Drugi izvještaj o kartičnim prijevarama

Upravno je vijeće 11. srpnja 2013. primilo na znanje drugi izvještaj o kartičnim prijevarama, koje je pripremio Odbor za sustave plaćanja i namire, te je odobrilo njegovu objavu na mrežnoj stranici ESB-a. Izvještaj, zajedno s priopćenjem za javnost, objavljen je na mrežnoj stranici ESB-a 16. srpnja 2013.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o makroekonomsko-bonitetnom mandatu središnje banke Lietuvos bankas

Upravno je vijeće 26. lipnja 2013. na zahtjev litavskoga Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/45.

Mišljenje ESB-a o reformama plaća i mirovina u Irskoj

Upravno je vijeće 28. lipnja 2013. na zahtjev irskoga ministra javne potrošnje i reforme donijelo mišljenje CON/2013/46.

Mišljenje ESB-a o obveznoj pričuvi u vezi s uvođenjem eura u Latviji

Upravno je vijeće 2. srpnja 2013. na zahtjev središnje banke Latvijas Banka donijelo mišljenje CON/2013/47.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Vijeća kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Latviji te o prijedlogu uredbe Vijeća kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Latviju

Upravno je vijeće 5. srpnja 2013. na zahtjev Vijeća Europske Unije donijelo mišljenje CON/2013/48.

Mišljenje ESB-a o podružnicama kreditnih institucija zemalja izvan EGP-a u Irskoj

Upravno je vijeće 9. srpnja 2013. na zahtjev irskog ministra financija donijelo mišljenje CON/2013/49.

Mišljenje ESB-a o stabilizacijskim mjerama u Rumunjskoj

Upravno je vijeće 12. srpnja 2013. na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României donijelo mišljenje CON/2013/50.

Korporativno upravljanje

Šest Odluka ESB-a o pitanjima u vezi s udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB-a

Dana 21. lipnja 2013. Upravno je vijeće donijelo : (i) Odluku ESB/2013/15 o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala Europske središnje banke te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama ; (ii) Odluku ESB/2013/16 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Odluka ESB/2010/20 o izdavanju euronovčanica (iii) Odluku ESB/2013/17 o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke; (iv) Odluku ESB/2013/18 kojom se utvrđuju uvjeti za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje između nacionalnih središnjih banaka te za prilagodbu uplaćenog kapitala; te (v) Odluku ESB/2013/19 o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro. Istoga dana, Opće je vijeće donijelo Odluku ESB/2013/20 o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka koje nisu članice europodručja. Te Odluke, koje odražavaju ulazak hrvatske nacionalne središnje banke (Hrvatska narodna banka) u ESSB, objavljene su u Službenom listu Europske Unije te na mrežnoj stranici ESB-a

Sudjelovanje središnje banke Latvijas Banka na sjednicama Upravnoga vijeća prije 1. siječnja 2014.

U skladu s dosadašnjom praksom, Upravno je vijeće 3. srpnja 2013. odlučilo pozvati guvernera središnje banke Latvijas Banka na svoje sjednice u svojstvu promatrača, a stručnjacima središnje banke Latvijas Banka odobrilo je status promatrača u svim odborima Eurosustava/ESSB-a i njihovim podstrukturama kad god budu zasjedali u sastavu Eurosustava. Ta je odluka stupila na snagu odmah nakon donošenja odluke Vijeća EU-a o ukidanju statusa odstupanja za Latviju donesene 9. srpnja 2013.

Imenovanje vanjskih članova Odbora za reviziju ESB-a

Upravno je vijeće 4. srpnja 2013. imenovalo gospodu Tietmeyera i Tricheta vanjskim članovima Odbora za reviziju ESB-a na razdoblje od tri godine, počevši od 1. kolovoza 2013. U sastavu Odbora, kojim predsjedava g. Liikanen, nalaze se i gospoda Constâncio i Noyer kao članovi, a njegov je mandat dostupan na mrežnim stranicama ESB-a.