Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2013

Situaţia economică, monetară şi financiară

Acordul privind procedurile de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii Economice şi Monetare

La data de 21 iunie 2013, Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă nu este euro au semnat un acord de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii Economice şi Monetare. Acordul, care reflectă aderarea băncii centrale naţionale a Croaţiei (Hrvatska narodna banka) la SEBC, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Operaţiuni de piaţă

Modificări ale eligibilităţii instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate de Republica Cipru

La data de 28 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis să suspende temporar eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de guvernul cipriot, utilizate drept garanţii în cadrul operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului. Această decizie are în vedere modificările ratingului de credit al Republicii Cipru ca urmare a tranzacţiilor anunţate de Ministerul Finanţelor din Republica Cipru la data de 27 iunie 2013. Decizia (BCE/2013/21) şi un comunicat de presă au fost publicate pe website‑ul BCE la data de 28 iunie 2013.

La data de 5 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a luat act de îmbunătăţirea ratingurilor de credit ale Republicii Cipru ca urmare a finalizării cu succes, la data de 1 iulie 2013, a tranzacţiilor menţionate anterior şi a decis că instrumentele de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru vor constitui din nou garanţii eligibile în cadrul operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului începând cu data de 5 iulie 2013, sub rezerva aplicării unor marje de ajustare ( haircuts) specifice. Decizia (BCE/2013/22) şi un comunicat de presă au fost publicate pe website‑ul BCE la data de 5 iulie 2013.

Analiza măsurilor de control al riscurilor în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului

La data de 17 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat modificările aduse măsurilor de control al riscurilor aplicabile activelor eligibile utilizate drept garanţii în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului. Aceste modificări decurg din revizuirea bienală a cadrului de control al riscurilor al Eurosistemului şi vor intra în vigoare de îndată ce vor fi implementate prin actele juridice relevante. Un comunicat de presă conţinând detalii referitoare la aceste măsuri a fost publicat pe website-ul BCE la data de 18 iulie 2013.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Cel de-al doilea raport privind fraudele cu carduri

La data de 11 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a luat notă de cel de-al doilea raport privind fraudele cu carduri, elaborat de Comitetul pentru sistemele de plăţi şi de decontare, şi a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul, însoţit de un comunicat de presă, a fost publicat pe website‑ul BCE la data de 16 iulie 2013.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la mandatul macroprudenţial al Lietuvos bankas

La data de 26 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/45, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Lituania.

Avizul BCE cu privire la reformele privind plăţile şi pensiile în Irlanda

La data de 28 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/46, la solicitarea ministrului cheltuielilor publice şi reformei din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la cerinţele de constituire a rezervelor minime obligatorii în legătură cu introducerea monedei euro în Letonia

La data de 2 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/47, la solicitarea Latvijas Banka.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce priveşte introducerea euro în Letonia şi cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce priveşte rata de conversie a monedei euro pentru Letonia

La data de 5 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/48, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la filialele instituţiilor de credit din afara SEE din Irlanda

La data de 9 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/49, la solicitarea ministrului finanţelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la măsuri de stabilizare în România

La data de 12 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/50, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Guvernanţa corporativă

Şase decizii ale BCE privind aspecte legate de cotele băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE

La data de 21 iunie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat: (i) Decizia BCE/2013/15 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate; (ii) Decizia BCE/2013/16 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro; (iii) Decizia BCE/2013/17 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE; (iv) Decizia BCE/2013/18 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale şi ajustarea capitalului vărsat; şi (v) Decizia BCE/2013/19 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro. La aceeaşi dată, Consiliul general a adoptat Decizia BCE/2013/20 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro. Deciziile, care reflectă aderarea băncii centrale naţionale a Croaţiei (Hrvatska narodna banka) la SEBC, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Participarea Latvijas Banka la şedinţele Consiliului guvernatorilor înainte de 1 ianuarie 2014

În concordanţă cu practicile anterioare, la data de 3 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis să invite guvernatorul Latvijas Banka ca observator la şedinţele sale şi să acorde statutul de observator experţilor de la Latvijas Banka în cadrul tuturor comitetelor Eurosistemului/SEBC şi al substructurilor acestora reunite în configuraţia Eurosistemului. Această decizie a intrat în vigoare imediat după decizia Consiliului UE privind abrogarea statutului de derogare pentru Letonia, adoptată la data de 9 iulie 2013.

Numirea unor membri externi în Comitetul de audit al BCE

La data de 4 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe Hans Tietmeyer şi Jean-Claude Trichet membri externi în Comitetul de audit al BCE pentru o perioadă de trei ani, începând cu 1 august 2013. Comitetul este prezidat de Erkki Liikanen şi îi mai cuprinde ca membri pe Vítor Constâncio şi Christian Noyer; mandatul Comitetului este disponibil pe website-ul BCE.