Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. liepos mėn.

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

Sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape

2013 m. birželio 21 d. Europos Centrinis Bankas ir valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaliniai centriniai bankai pasirašė sutartį, kuri iš dalies keičia 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape. Sutartis, kurioje atsižvelgta į tai, kad prie ECBS prisijungė ir Kroatijos nacionalinis centrinis bankas ( Hrvatska narodna banka), paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

Pakeitimai, susiję su Kipro Respublikos išleistų arba garantuotų skolos priemonių tinkamumu

2013 m. birželio 28 m. Valdančioji taryba nusprendė laikinai sustabdyti Kipro vyriausybės išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių kaip įkaito tinkamumą Eurosistemos pinigų politikos operacijoms. Šiame sprendime atsižvelgiama į Kipro Respublikos kredito reitingo pakeitimus, padarytus po to, kai 2013 m. birželio 27 d. Kipro Respublikos Finansų ministerija paskelbė apie sandorius. Sprendimas ECB/2013/21 ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. birželio 28 d.

Liepos 5 d. Valdančioji taryba, atsižvelgusi į Kipro Respublikos kredito reitingų padidinimą po to, kai 2013 m. liepos 1 d. buvo sėkmingai įvykdyti prieš tai minėti sandoriai, nusprendė, kad Kipro Respublikos išleistos arba visapusiškai garantuotos antrinę rinką turinčios skolos priemonės vėl bus laikomos tinkamu įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms nuo 2013 m. liepos 5 d., taikant tam tikrus įvertinimus mažesne nei rinkos verte. Sprendimas ECB/2013/22 ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. liepos 5 d.

Eurosistemos kredito operacijose taikomų rizikos kontrolės priemonių peržiūra

2013 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba patvirtino rizikos kontrolės priemonių, taikomų turtui, tinkamam būti įkaitu Eurosistemos kredito operacijoms, pakeitimus. Šie pakeitimai padaryti po kas dvejus metus atliekamos Eurosistemos rizikos kontrolės sistemos peržiūros. Pakeitimai įsigalios kartu su atitinkamais teisės aktais. Apie šias priemones informuojantis pranešimas spaudai paskelbtas ECB interneto svetainėje 2013 m. liepos 18 d.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Antroji ataskaita apie sukčiavimą naudojant mokėjimo korteles

2013 m. liepos 11 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto parengtą antrąją ataskaitą apie sukčiavimą naudojant mokėjimo korteles ir suteikė leidimą ją skelbti ECB interneto svetainėje. Ataskaita ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje 2013 m. liepos 16 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Lietuvos banko makroprudencinių įgaliojimų

2013 m. birželio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/45 Lietuvos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų reformų Airijoje

2013 m. birželio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/46 Airijos valstybės išlaidų ir reformų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą Latvijoje

2013 m. liepos 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/47 Latvijas Banka prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo Latvijoje ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Latvijai taikytino euro perskaičiavimo kurso

2013 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/48 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų, kurios nėra EEE, filialų Airijoje

2013 m. liepos 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/49 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl stabilizavimo priemonių Rumunijoje

2013 m. liepos 12 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2013/50 Banca Naţională a României prašymu.

Valdymas

Šeši ECB sprendimai, susiję su nacionalinių centrinių bankų dalimi ECB kapitalo pasirašymo rakte

2013 m. birželio 21 d. Valdančioji taryba priėmė šiuos sprendimus: i) Sprendimą ECB/2013/15, kuriuo nustatomos įnašui į Europos Centrinio Banko sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės; ii) Sprendimą ECB/2013/16, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos; iii) Sprendimą ECB/2013/17 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte; iv) Sprendimą ECB/2013/18, kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir v) Sprendimą ECB/2013/19 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai. Tą pačią dieną Bendroji taryba priėmė Sprendimą ECB/2013/20 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai. Sprendimai, kuriuose atsižvelgta į tai, kad prie ECBS prisijungė ir Kroatijos nacionalinis centrinis bankas ( Hrvatska narodna banka), paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Latvijas Banka dalyvavimas Valdančiosios tarybos posėdžiuose iki 2014 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis jau ir anksčiau taikyta praktika, 2013 m. liepos 3 d. Valdančioji taryba nusprendė pakviesti Latvijas Banka valdytoją dalyvauti jos posėdžiuose stebėtojo teisėmis ir leisti Latvijas Banka ekspertams dalyvauti visuose Eurosistemos (ECBS) komitetuose ir jų pavaldžiose struktūrose stebėtojų teisėmis, kai atstovaujama visa Eurosistema. Šis sprendimas įsigaliojo iš karto po to, kai 2013 m. liepos 9 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė sprendimą, panaikinti Latvijai taikytą išimtį.

ECB audito komiteto išorės narių skyrimas

2013 m. liepos 4 d. Valdančioji taryba skyrė p. Tietmeyer ir p. Trichet ECB audito komiteto išorės nariais trejų metų laikotarpiui nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Komitetui pirmininkauja p. Liikanen, dar du jo nariai yra p. Constâncio ir p. Noyer. Komiteto įgaliojimai paskelbti ECB interneto svetainėje.