Menu

Az ekb kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. július

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

Megállapodás az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályairól a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában

2013. június 21-én az Európai Központi Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme nem az euro, megállapodást írtak alá arról, hogy módosítják a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályairól szóló, az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodást. A megállapodást, amely a horvát nemzeti központi bank (Hrvatska narodna banka) KBER-be történő belépését tükrözi, az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán tették közzé.

Piaci műveletek

Változások a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságában

A Kormányzótanács 2013. június 28-án úgy döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti a ciprusi kormány által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok fedezetként történő elfogadhatóságát az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben. A határozat figyelembe veszi, hogy a Ciprusi Köztársaság pénzügyminisztériumának 2013. június 27-én bejelentett műveletei nyomán megváltozott az ország hitelminősítése. A határozatot (EKB/2013/21) és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2013. június 28-án tették közzé az EKB weboldalán.

A Kormányzótanács július 5-én tudomásul vette, hogy a fent említett műveletek 2013. július 1-jei sikeres végrehajtása után a Ciprusi Köztársaság hitelminősítései javultak, és úgy döntött, hogy 2013. július 5-étől a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok – meghatározott haircut függvényében – ismét elfogadhatóak fedezetként az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben. A határozatot (EKB/2013/22) és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2013. július 5-én tették közzé az EKB weboldalán.

Az eurorendszer hitelműveletei során alkalmazott kockázatkezelési intézkedések felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2013. július 17-én módosította az eurorendszer hitelműveleteiben fedezetként felhasznált eszközökre vonatkozó kockázatkezelési intézkedéseket. A módosítások az eurorendszer kockázatkezelési rendszerének kétévenkénti felülvizsgálatából fakadnak. A változások a vonatkozó jogi aktusok végrehajtásával lépnek hatályba. Az intézkedések részleteit tartalmazó sajtóközleményt 2013. Július 18-án tették közzé az EKB weboldalán.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Második jelentés a kártyákkal való visszaélésekről

A Kormányzótanács 2013. július 11-én áttekintette a kártyákkal való visszaélésekről szóló második jelentést, és engedélyezte, hogy azt az EKB weboldalán közzétegyék. A jelentést és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2013. július 16-án tették közzé az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Lietuvos bankas makroprudenciális megbízatásáról 

A Kormányzótanács 2013. június 26-án elfogadta a CON/2013/45 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az írországi fizetési és nyugdíjreformról

A Kormányzótanács 2013. június 28-án elfogadta a CON/2013/46 véleményt, amelyet Írország közkiadási és reformügyi miniszterének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az euro lettországi bevezetésével összefüggő tartalékkövetelményekről

A Kormányzótanács 2013. július 2-án elfogadta a CON/2013/47 véleményt, amelyet a Banka Latvijas felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletnek az euro Lettországban történő bevezetése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro lettországi átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2013. július 5-én elfogadta a CON/2013/48 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a nem-EGT hitelintézmények írországi fióktelepeiről

A Kormányzótanács 2013. július 9-én elfogadta a CON/2013/49 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a romániai stabilizációs intézkedésekről

A Kormányzótanács 2013. július 12-én elfogadta a CON/2013/50 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB hat határozata a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedésével összefüggő kérdésekről  

A Kormányzótanács 2013. június 21-én elfogadta a következő határozatokat: (i) EKB/2013/15 határozat az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz, valamint a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról; (ii) EKB/2013/16 határozat az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról; (iii) EKB/2013/17 határozat a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről; (iv) EKB/2013/18 határozat az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és (v) EKB/2013/19 határozat az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro. Az Általános Tanács ugyanezen a napon elfogadta az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről  szóló határozatot (EKB/2013/20). A határozatokat, amelyek a horvát nemzeti központi bank (Hrvatska narodna banka) KBER-be történő belépését tükrözik, az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán tették közzé.

A Latvijas Banka részvétele a Kormányzótanács 2014. január 1-je előtti ülésein

A Kormányzótanács 2013. július 3-án úgy határozott, hogy a Latvijas Banka elnökét megfigyelőként meghívja az üléseire, a Latvijas Banka szakértőinek pedig megfigyelői státust ad az eurorendszer/KBER valamennyi bizottságában és azok alárendelt testületeiben, amennyiben azokat az eurorendszer szintjén hívják össze. A határozat akkor lépett életbe, amikor az EU Tanácsa 2013. július 9-én megszüntette Lettország derogációs státusát.

Külső tagok választása az EKB Számvizsgáló Bizottságába

A Kormányzótanács 2013. július 4-én Hans Tietmeyert és Jean-Claude Trichet-t 2013. augusztus 1-jei hatállyal három évre az EKB Számvizsgáló Bizottságának külső tagjává választotta. A bizottság elnöke Erkki Liikanen, további tagja pedig Vítor Constâncio és Christian Noyer. Megbízatásuk részleteiről az EKB weboldalán olvashatunk.

Médiakapcsolatok