Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az ekb kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. július

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

Megállapodás az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályairól a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában

2013. június 21-én az Európai Központi Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme nem az euro, megállapodást írtak alá arról, hogy módosítják a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályairól szóló, az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodást. A megállapodást, amely a horvát nemzeti központi bank (Hrvatska narodna banka) KBER-be történő belépését tükrözi, az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán tették közzé.

Piaci műveletek

Változások a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságában

A Kormányzótanács 2013. június 28-án úgy döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti a ciprusi kormány által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok fedezetként történő elfogadhatóságát az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben. A határozat figyelembe veszi, hogy a Ciprusi Köztársaság pénzügyminisztériumának 2013. június 27-én bejelentett műveletei nyomán megváltozott az ország hitelminősítése. A határozatot (EKB/2013/21) és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2013. június 28-án tették közzé az EKB weboldalán.

A Kormányzótanács július 5-én tudomásul vette, hogy a fent említett műveletek 2013. július 1-jei sikeres végrehajtása után a Ciprusi Köztársaság hitelminősítései javultak, és úgy döntött, hogy 2013. július 5-étől a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok – meghatározott haircut függvényében – ismét elfogadhatóak fedezetként az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben. A határozatot (EKB/2013/22) és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2013. július 5-én tették közzé az EKB weboldalán.

Az eurorendszer hitelműveletei során alkalmazott kockázatkezelési intézkedések felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2013. július 17-én módosította az eurorendszer hitelműveleteiben fedezetként felhasznált eszközökre vonatkozó kockázatkezelési intézkedéseket. A módosítások az eurorendszer kockázatkezelési rendszerének kétévenkénti felülvizsgálatából fakadnak. A változások a vonatkozó jogi aktusok végrehajtásával lépnek hatályba. Az intézkedések részleteit tartalmazó sajtóközleményt 2013. Július 18-án tették közzé az EKB weboldalán.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Második jelentés a kártyákkal való visszaélésekről

A Kormányzótanács 2013. július 11-én áttekintette a kártyákkal való visszaélésekről szóló második jelentést, és engedélyezte, hogy azt az EKB weboldalán közzétegyék. A jelentést és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2013. július 16-án tették közzé az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Lietuvos bankas makroprudenciális megbízatásáról 

A Kormányzótanács 2013. június 26-án elfogadta a CON/2013/45 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az írországi fizetési és nyugdíjreformról

A Kormányzótanács 2013. június 28-án elfogadta a CON/2013/46 véleményt, amelyet Írország közkiadási és reformügyi miniszterének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az euro lettországi bevezetésével összefüggő tartalékkövetelményekről

A Kormányzótanács 2013. július 2-án elfogadta a CON/2013/47 véleményt, amelyet a Banka Latvijas felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletnek az euro Lettországban történő bevezetése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro lettországi átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

A Kormányzótanács 2013. július 5-én elfogadta a CON/2013/48 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a nem-EGT hitelintézmények írországi fióktelepeiről

A Kormányzótanács 2013. július 9-én elfogadta a CON/2013/49 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a romániai stabilizációs intézkedésekről

A Kormányzótanács 2013. július 12-én elfogadta a CON/2013/50 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB hat határozata a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedésével összefüggő kérdésekről  

A Kormányzótanács 2013. június 21-én elfogadta a következő határozatokat: (i) EKB/2013/15 határozat az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz, valamint a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról; (ii) EKB/2013/16 határozat az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról; (iii) EKB/2013/17 határozat a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről; (iv) EKB/2013/18 határozat az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és (v) EKB/2013/19 határozat az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro. Az Általános Tanács ugyanezen a napon elfogadta az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről  szóló határozatot (EKB/2013/20). A határozatokat, amelyek a horvát nemzeti központi bank (Hrvatska narodna banka) KBER-be történő belépését tükrözik, az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán tették közzé.

A Latvijas Banka részvétele a Kormányzótanács 2014. január 1-je előtti ülésein

A Kormányzótanács 2013. július 3-án úgy határozott, hogy a Latvijas Banka elnökét megfigyelőként meghívja az üléseire, a Latvijas Banka szakértőinek pedig megfigyelői státust ad az eurorendszer/KBER valamennyi bizottságában és azok alárendelt testületeiben, amennyiben azokat az eurorendszer szintjén hívják össze. A határozat akkor lépett életbe, amikor az EU Tanácsa 2013. július 9-én megszüntette Lettország derogációs státusát.

Külső tagok választása az EKB Számvizsgáló Bizottságába

A Kormányzótanács 2013. július 4-én Hans Tietmeyert és Jean-Claude Trichet-t 2013. augusztus 1-jei hatállyal három évre az EKB Számvizsgáló Bizottságának külső tagjává választotta. A bizottság elnöke Erkki Liikanen, további tagja pedig Vítor Constâncio és Christian Noyer. Megbízatásuk részleteiről az EKB weboldalán olvashatunk.