Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2012

Comunicare externă

Modificare a politicii BCE privind publicaţiile

La data de 16 februarie 2012, Consiliul guvernatorilor a decis să reducă şi mai mult tipărirea pe scară largă a Raportului anual al BCE începând cu anul 2013. BCE va înceta furnizarea de exemplare tipărite, cu excepţia cazului în care cititorii se înscriu pentru a‑şi păstra abonamentele. Această publicaţie statutară va rămâne disponibilă online, atât în format PDF în 21 de limbi oficiale ale UE, cât şi în format e‑PUB în limba engleză.

Operaţiuni de piaţă

Acceptarea cadrelor naţionale privind creanţele suplimentare de natura creditelor

Ca urmare a deciziei din 8 decembrie 2011 de a permite băncilor centrale naţionale (BCN), ca măsură temporară, să accepte drept garanţii creanţe performante suplimentare de natura creditelor care îndeplinesc criterii specifice de eligibilitate, Consiliul guvernatorilor a aprobat, la data de 9 februarie 2012, cadrele propuse de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank şi Banco de Portugal. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat la aceeaşi dată pe website‑ul BCE. Informaţii mai detaliate privind aceste cadre sunt sau vor deveni disponibile în curând pe website‑ul BCE şi pe cele ale BCN respective.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Implementarea anticipaţiilor Eurosistemului referitoare la supravegherea continuităţii operaţionale de către sistemele de plăţi de importanţă sistemică din zona euro

La data de 27 ianuarie 2012, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul de monitorizare aferent raportului de evaluare al Eurosistemului privind implementarea anticipaţiilor referitoare la supravegherea continuităţii operaţionale în cazul sistemelor de plăţi de importanţă sistemică ( Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems), publicat pe website‑ul BCE în luna septembrie 2010. Consiliul guvernatorilor a aprobat concluziile raportului de monitorizare referitoare la faptul că majoritatea recomandărilor au fost luate în considerare de operatorii de sistem importanţi şi că niciuna dintre recomandările neaplicate încă nu prezintă o importanţă fundamentală pentru funcţionarea fără sincope a sistemelor vizate.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la reforma privind pensiile din sectorul public în Irlanda

La data de 26 ianuarie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/6, la solicitarea ministrului cheltuielilor publice şi reformei din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la regimul rezervelor minime obligatorii în România

La data de 10 februarie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/7, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Avizul BCE cu privire la sistemul de monitorizare a tranzacţiilor cu titluri în formă dematerializată din Grecia

La data de 10 februarie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/8, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la gestionarea lichidităţii din conturile Trezoreriei de la Banca d’Italia şi selectarea contrapartidelor pentru operaţiunile aferente

La data de 13 februarie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/9, la solicitarea Ministerului Economiei şi Finanţelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi a Directivei 2007/14/CE a Comisiei

La data de 10 februarie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/10, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene. Avizul va fi publicat în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Avizul BCE cu privire la reorganizarea sectorului financiar spaniol

La data de 15 februarie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/11, la solicitarea ministrului adjunct al afacerilor economice şi competitivităţii.

Avizul BCE cu privire la garanţiile de stat spaniole

La data de 20 februarie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/13, la solicitarea guvernatorului Banco de España, în numele secretarului de stat pentru afaceri economice al Spaniei.

Statistică

Actualizarea Angajamentului public al SEBC privind statisticile europene

La data de 2 februarie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat versiunea modificată a „Angajamentului public al SEBC privind statisticile europene” în vederea consolidării convergenţei cu Codul de bune practici al statisticilor europene, elaborat de Comitetul Sistemului Statistic European. Versiunea actualizată a angajamentului public va fi disponibilă în curând pe website‑ul BCE în toate limbile UE.

Guvernanţa corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank of Greece

La data de 10 februarie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2012/1 cu privire la auditorii externi ai Bank of Greece. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este disponibilă pe website‑ul BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media