Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

helmikuu 2012

Viestintä

Julkaisukäytäntö muuttuu

EKP:n neuvosto päätti 16.2.2012, että EKP:n vuosikertomuksen fyysistä painosta supistetaan entisestään. Tilaajat voivat ilmoittautua erikseen, jos haluavat edelleen saada painetun kappaleen vuodesta 2013 eteenpäin. Vuosikertomus julkaistaan verkossa pdf-muodossa 21:llä EU:n virallisella kielellä. Englanninkielinen versio on luettavissa myös ePUB-muodossa.

Markkinaoperaatiot

Kansalliset lainasaamisten vakuuskelpoisuusvaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.2.2012 Espanjan, Irlannin, Italian, Itävallan, Kyproksen, Portugalin ja Ranskan keskuspankkien ehdottamat lainasaamisten vakuushallintajärjestelyt. Kansallisilla keskuspankeilla on EKP:n neuvoston 8.12.2011 tekemän päätöksen seurauksena mahdollisuus hyväksyä tilapäisesti vakuudeksi aiempaa useampia maksuhäiriöttömiä lainasaamisia, jotka täyttävät erityiset kelpoisuusvaatimukset. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä aiheesta kertova lehdistötiedote. Tarkempia tietoja kansallisista järjestelyistä julkaistaan kunkin kansallisen keskuspankin omilla verkkosivuilla sekä EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Toiminnan jatkuvuutta koskevien eurojärjestelmän yleisvalvontavaatimusten noudattaminen järjestelmäriskin kannalta merkittävissä maksujärjestelmissä

EKP:n neuvosto tutustui 27.1.2012 seurantaraporttiin, joka perustui EKP:n verkkosivuilla syyskuussa 2010 julkaistuun raporttiin ”Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems”. EKP:n neuvosto hyväksyi seurantaraportin päätelmät, joiden mukaan järjestelmäoperaattorit ovat ottaneet suurimman osan suosituksista huomioon eikä jäljellä olevien suositusten noudattaminen ole ehdottoman tärkeää järjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto julkisen sektorin eläkejärjestelmän muuttamisesta Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 26.1.2012 Irlannin julkisen sektorin ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2012/6.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantoja koskevasta järjestelmästä Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 10.2.2012 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/7.

EKP:n lausunto arvo-osuustransaktioiden valvontajärjestelmästä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 10.2.2012 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/8.

EKP:n lausunto valtion tileillä Banca d'Italiassa olevan likviditeetin hallinnasta sekä vastapuolten valitsemisesta tähän liittyviin operaatioihin

EKP:n neuvosto antoi 13.2.2012 Italian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/9.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 10.2.2012 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2012/10. Lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusalan uudelleenjärjestelystä Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 15.2.2012 Espanjan talous- ja kilpailukykyasioista vastaavan varaministerin pyynnöstä lausunnon CON/2012/11.

EKP:n lausunto Espanjan valtiontakauksista

EKP:n neuvosto antoi 20.2.2012 Espanjan keskuspankin pääjohtajan (Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin puolesta esittämästä) pyynnöstä lausunnon CON/2012/13.

Tilastot

EKPJ:n tilastoinnin perusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.2.2012 uudistetun ”EKPJ:n tilastoinnin perustan”, joka on nyt lähempänä Euroopan tilastojärjestelmäkomitean laatimia Euroopan tilastojen käytännesääntöjä. Päivitetty teksti on pian luettavissa EKP:n verkkosivuilla kaikilla EU:n kielillä.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Bank of Greecen ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 10.2.2012 suosituksen Bank of Greecen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2012/1). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle