Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2012 m. vasario mėn.

Informacija visuomenei

ECB leidinių politikos pokytis

2012 m. vasario 16 d. Valdančioji taryba nusprendė nuo 2013 m. toliau mažinti ECB metų ataskaitos didelio masto spausdinimą. ECB nebeteiks spausdintų publikacijų, jeigu skaitytojai aktyviai nesiregistruos, kad pratęstų jų prenumeratą. Šis teisės aktų nustatytas leidinys toliau bus skelbiamas internete PDF formatu 21 oficialia ES kalba, taip pat e-PUB formatu anglų kalba.

Rinkos operacijos

Papildomų kredito reikalavimų nacionalinių sistemų pripažinimas

2011 m. gruodžio 8 d. priėmusi sprendimą laikinai leisti Eurosistemos nacionaliniams centriniams bankams kaip įkaitą priimti konkrečius tinkamumo kriterijus atitinkančią teisę į veiksnų kreditą, 2012 m. vasario 9 d. Valdančioji taryba patvirtino Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank ir Banco de Portugal pasiūlytas sistemas. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas tą pačią dieną ECB interneto svetainėje. Daugiau informacijos apie šias sistemas yra arba netrukus bus pateikta ECB ir atitinkamų nacionalinių centrinių bankų interneto svetainėse.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų, veikiančių euro zonoje, Eurosistemos veiklos tęstinumo priežiūros lūkesčių įgyvendinimas

2012 m. sausio 27 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo tolesnės veiklos, vykdomos pagal 2010 m. rugsėjo mėn. ECB interneto svetainėje paskelbtą ataskaitą Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems, ataskaitą. Valdančioji taryba patvirtino tolesnio vertinimo išvadas, kad atitinkamų sistemų operatoriai atsižvelgė į daugumą rekomendacijų ir kad nė viena iš rekomendacijų, į kurias nebuvo atsižvelgta, nėra itin svarbi sklandžiai susijusių sistemų veiklai.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pensijų reformų Airijos viešajame sektoriuje

2012 m. sausio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/6 Airijos valstybės išlaidų ir reformų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl privalomųjų atsargų režimo Rumunijoje

2012 m. vasario 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/7 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl Graikijos nematerialiųjų vertybinių popierių sandorių stebėsenos sistemos

2012 m. vasario 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/8 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Banca d’Italia laikomose sąskaitose esančių iždo lėšų tvarkymo ir kitų sandorio šalių pasirinkimo atitinkamoms operacijoms

2012 m. vasario 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/9 Italijos ekonomikos ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, pasiūlymo

2012 m. vasario 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/10 Europos Sąjungos Tarybos prašymu. Nuomonė bus netrukus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl Ispanijos finansų sektoriaus reorganizavimo

2012 m. vasario 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/11 Ekonomikos reikalų ir konkurencingumo ministro pavaduotojo prašymu.

ECB nuomonė dėl Ispanijos valstybės garantijų

2012 m. vasario 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/13 Banco de España valdytojo prašymu, pateiktu Ispanijos valstybės sekretoriaus, atsakingo už ekonomikos reikalus ir paramą verslui, vardu.

Statistika

ECBS viešojo įsipareigojimo dėl Europos statistikos atnaujinimas

2012 m. vasario 2 d. Valdančioji taryba patvirtino iš dalies pakeistą „ECBS viešąjį įsipareigojimą dėl Europos statistikos“, siekdama didesnės darnos tarp pastarojo dokumento ir Europos statistikos praktikos kodekso, kurį parengė Europos statistikos sistemos komitetas. Atnaujintas viešasis įsipareigojimas bus netrukus paskelbtas ECB interneto svetainėje visomis ES kalbomis.

Bendrasis valdymas

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank of Greece išorės auditoriaus

2012 m. vasario 10 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2012/1 dėl Bank of Greece išorės auditoriaus. Rekomendacija buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai