Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2012

Obveščanje javnosti

Spremenjena politika ECB o objavljanju publikacij

Svet ECB je 16. februarja 2012 sklenil, da se bo od leta 2013 dalje dodatno zmanjšalo serijsko tiskanje Letnega poročila. ECB ne bo več pripravljala tiskanih izvodov, razen če se bralci posebej registrirajo in podaljšajo svojo naročnino. Ta zakonsko predpisana publikacija bo še naprej na voljo kot spletna izdaja v formatu PDF v 21 uradnih jezikih EU, v angleščini pa tudi v formatu e-PUB.

Tržne operacije

Sprejetje nacionalnih okvirov za dodatna bančna posojila

V skladu z odločitvijo z dne 8. decembra 2011, ki nacionalnim centralnim bankam Eurosistema začasno omogoča, da kot zavarovanje sprejemajo dodatna donosna posojila, ki izpolnjujejo posebna merila primernosti, je Svet ECB 9. februarja 2012 odobril okvire, ki so jih predlagale naslednje centralne banke: Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank in Banco de Portugal. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB. Podrobnejše informacije o teh okvirih so oziroma bodo kmalu na voljo na spletnih straneh ECB in teh nacionalnih centralnih bank.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Izpolnjevanje pričakovanj preglednikov glede neprekinjenega poslovanja s strani sistemsko pomembnih plačilnih sistemov, ki delujejo v euroobmočju

Svet ECB se je 27. januarja 2012 seznanil s poročilom o ukrepanju na podlagi Eurosistemovega poročila o oceni izpolnjevanja pričakovanj preglednikov glede neprekinjenega poslovanja sistemsko pomembnih plačilnih sistemov (Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems), ki je bilo septembra 2010 objavljeno na spletni strani ECB. Svet ECB je odobril zaključke ocene o ukrepanju, po kateri so relevantni upravljavci sistemov uresničili večino priporočil in nobeno od odprtih priporočil ni kritično za nemoteno delovanje zadevnih sistemov.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pokojninski reformi v irskem javnem sektorju

Svet ECB je 26. januarja 2012 mnenje CON/2012/6 sprejel na zahtevo irskega ministra za odhodke in reformo v javnem sektorju.

Mnenje ECB o sistemu obveznih rezerv v Romuniji

Svet ECB je 10. februarja 2012 mnenje CON/2012/7 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o grškem sistemu za spremljanje transakcij z nematerializiranimi vrednostnimi papirji

Svet ECB je 10. februarja 2012 mnenje CON/2012/8 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o upravljanju z likvidnostjo na računih zakladnice pri centralni banki Banca d'Italia in o izbiranju nasprotnih strank za s tem povezane posle

Svet ECB je 13. februarja 2012 mnenje CON/2012/9 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, in Direktive Komisije 2007/14/ES

Svet ECB je 10. februarja 2012 mnenje CON/2012/10 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije. Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o reorganizaciji španskega finančnega sektorja

Svet ECB je 15. februarja 2012 mnenje CON/2012/11 sprejel na zahtevo namestnika ministra za gospodarske zadeve in konkurenčnost.

Mnenje ECB o španskih državnih jamstvih

Svet ECB je 20. februarja 2012 mnenje CON/2012/13 sprejel na zahtevo guvernerja Banco de España v imenu španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve.

Statistika

Spremembe Javne zaveze ESCB o evropski statistiki

Svet ECB je 2. februarja 2012 odobril spremenjeno verzijo »Javne zaveze ESCB o evropski statistiki« z namenom, da bi jo bolj uskladil s Kodeksom ravnanja evropske statistike, ki ga je razvil Odbor za evropski statistični sistem. Spremenjena javna zaveza bo kmalu na voljo na spletni strani ECB v vseh jezikih EU.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece

Svet ECB je 10. februarja 2012 sprejel Priporočilo ECB/2012/1 o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece. Priporočilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije