Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2012. február

Külső kommunikáció

Változás az EKB publikációs politikájában

2012. február 16-án a Kormányzótanács úgy döntött, hogy 2013-tól tovább csökkenti Éves jelentésének nyomtatásban megjelenő példányszámát. Nyomtatott példányok kizárólag azoknak az olvasóknak készülnek, akik aktívan jelzik, hogy továbbra is igényt tartanak nyomtatott kiadványra. Az EKB Éves jelentése továbbra is megjelenik PDF, illetve e-PUB formátumban (előbbiben az EU 21 hivatalos nyelvén, utóbbiban pedig angolul).

Piaci műveletek

Nemzeti szabályrendszerek elfogadása további hitelkövetelések tekintetében

A Kormányzótanács 2011. december 8-i döntésének folyományaként – amely lehetővé teszi, hogy a nemzeti központi bankok átmeneti megoldásként pótlólagosan bevont, teljesítő hiteleket is elfogadjanak fedezetül, amennyiben azok kielégítenek bizonyos alkalmassági kritériumokat – 2012. február 9-én jóváhagyta a Central Bank of Ireland, a Banco de Espańa, a Banque de France, a Banca d’Italia, a Ciprusi Központi Bank, az Oesterreichische Nationalbank és a Banco de Portugal által javasolt szabályrendszereket. Minderről ugyanezen a napon sajtóközlemény jelent meg az EKB weboldalán. A szabályrendszerekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatás az EKB és az érintett nemzeti központi bankok weboldalain lesz olvasható rövidesen.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Az eurorendszer üzletmenet-folytonossági felvigyázási elvárásainak végrehajtása az euroövezet rendszerszinten meghatározó fizetési rendszereinek tekintetében

2012. január 27-én a Kormányzótanács foglalkozott az EKB weboldalán 2010 szeptemberében közzétett, „Eurosystem assessment report on the implementation of the business continuity oversight expectations for systemically important payment systems” (Az eurorendszer értékelő jelentése a rendszerszinten meghatározó fizetési rendszerek üzletmenet-folytonossági felvigyázási elvárásairól) című dokumentumhoz kapcsolódó utókövető jelentéssel. A testület jóváhagyta az utókövető értékelés végkövetkeztetését, miszerint az ajánlások többségét az érintett rendszerüzemeltetők végrehajtották, valamint, hogy a nyitva maradt ajánlások az érintett rendszerek zökkenőmentes működése szempontjából nem létfontosságúak.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a közszektor nyugdíjreformjairól, Írország

A Kormányzótanács 2012. január 26-án elfogadta a CON/2012/6 véleményt, amelyet Írország közkiadási és reformügyi miniszterének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a kötelező tartalékok rendszeréről, Románia

2012. február 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/7 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a könyvelési tétel formájában létező értékpapírok figyelemmel kísérésére szolgáló rendszerről, Görögország

2012. február 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/8 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Banca d’Italia kincstári számláinak likviditáskezeléséről és a kapcsolódó ügyletekhez a szerződő felek kiválasztásáról

2012. február 13-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/9 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK számú irányelv és a 2007/14/EK számú bizottsági irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezetről

2012. február 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/10 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki. A vélemény hamarosan megjelenik mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában, mind az EKB weboldalán.

Az EKB véleménye a spanyol pénzügyi szektor reorganizációjáról

2012. február 15-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/11 véleményt, amelyet a spanyol gazdasági és versenyügyi miniszterhelyettes felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a spanyol állami garanciákról

2012. február 20-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/13 véleményt, amelyet a Banco de España elnökének és Spanyolország gazdasági ügyekért felelős államtitkárának a felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

A KBER európai statisztikákat érintő nyilvános kötelezettségvállalásának aktualizálása

2012. február 2-án a Kormányzótanács jóváhagyta a „Nyilvános kötelezettségvállalás a KBER statisztikai feladatköréről” című dokumentum módosított változatát, amelynek célja az összhang biztosítása az európai statisztikákra vonatkozó, az európai statisztikai rendszer bizottsága által kidolgozott magatartási szabályzattal. A módosított nyilvános kötelezettségvállalás hamarosan megtekinthető lesz az EKB weboldalán, az EU hivatalos nyelvein.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról

2012. február 10-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2012/1 ajánlást a Bank of Greece (Görög Nemzeti Bank) külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az EKB weboldalán is olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok