Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Decembrie 2011

Operaţiuni de piaţă

Acţiune coordonată a băncilor centrale în vederea eliminării presiunilor de pe pieţele monetare internaţionale

La data de 30 noiembrie 2011, BCE, Bank of Canada, Bank of England, Banca Japoniei, Rezervele Federale ale SUA şi Banca Naţională a Elveţiei au anunţat împreună acţiuni coordonate în vederea sporirii capacităţii de a furniza lichiditate sistemului financiar mondial. În acest context, Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât, în cooperare cu alte bănci centrale, să creeze, pe o perioadă determinată, o reţea de linii de swap reciproce cu băncile centrale partenere, care va rămâne în vigoare până la data de 1 februarie 2013. Obiectivul acestei reţele este acela de a permite, dacă este necesar, furnizarea de altă monedă decât cea naţională, pe lângă operaţiunile existente în dolari SUA. Totodată, Consiliul guvernatorilor a decis să deruleze periodic operaţiunile existente de furnizare de lichiditate în dolari SUA la costuri mai mici şi să reducă marja iniţială pentru operaţiunile în dolari SUA cu scadenţa la 3 luni, introducând apeluri în marjă cu scadenţa la o săptămână. Un comunicat de presă pe această temă şi mai multe detalii operaţionale sunt disponibile pe website‑ul BCE.

Măsuri de sprijinire a activităţii de creditare a băncilor şi a activităţii de pe piaţa monetară

La data de 8 decembrie 2011, pentru a sprijini poziţia de lichiditate şi activitatea de creditare a băncilor pe piaţa monetară din zona euro, Consiliul guvernatorilor a aprobat măsuri suplimentare menite să stimuleze şi mai mult creditarea. Mai exact, Consiliul guvernatorilor a hotărât: i) să efectueze două operaţiuni de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la 36 de luni şi cu opţiunea rambursării anticipate după un an; ii) să sisteze, pentru moment, operaţiunile de reglaj fin efectuate în ultima zi a fiecărei perioade de aplicare; iii) să reducă rata rezervelor minime obligatorii de la 2% la 1% începând cu perioada de aplicare care debutează la data de 18 ianuarie 2012 şi iv) să sporească disponibilitatea garanţiilor. La data de 14 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat actele juridice corespunzătoare necesare pentru implementarea acestor măsuri, respectiv Decizia BCE privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2011/25) şi Regulamentul BCE de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2011/26). Informaţii mai detaliate privind toate aceste măsuri sunt furnizate într‑un comunicat de presă disponibil pe website‑ul BCE. Actele juridice menţionate anterior vor fi publicate în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Evaluarea conexiunilor directe şi la distanţă între sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare în zona euro

La data de 24 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea noilor conexiuni directe şi la distanţă eligibile pentru constituirea de garanţii în cadrul operaţiunilor de credit ale Eurosistemului. Un comunicat de presă pe această temă şi lista actualizată a tuturor conexiunilor directe şi la distanţă sunt disponibile pe website‑ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi asigurarea calităţii numerarului aflat în circulaţie în Italia

La data de 18 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice şi Finanţelor din Italia (CON/2011/94).

Avizul BCE cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit de către statul portughez

La data de 22 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministrului de Stat şi al Finanţelor din Portugalia (CON/2011/95).

Avizul BCE cu privire la responsabilitatea fiscală în Slovacia

La data de 5 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Comitetului Consiliului Naţional al Republicii Slovace pentru finanţe şi buget (CON/2011/96).

Avizul BCE cu privire la reprezentarea şi plata cotei de participare la Fondul Monetar Internaţional

La data de 5 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Parlamentului Estoniei (CON/2011/97).

Avizul BCE cu privire la legislaţia privind finanţarea registrului central de numere de conturi bancare în Belgia

La data de 7 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Belgia (CON/2011/98).

Avizul BCE cu privire la modificarea revizuită a regulilor de distribuire a profitului Lietuvos bankas

La data de 7 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Lietuvos bankas (CON/2011/99).

Avizul BCE cu privire la legislaţia privind pieţele titlurilor de valoare din Finlanda

La data de 7 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Finlanda (CON/2011/101).

Avizul BCE cu privire la plata majorării cotei României la Fondul Monetar Internaţional

La data de 9 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Băncii Naţionale a României (CON/2011/102).

Avizul BCE cu privire la constituirea şi finanţarea unui fond pentru soluţionarea situaţiilor de criză şi cu privire la modificarea modului de calcul al contribuţiilor la sistemul de garantare a depozitelor în Belgia

La data de 12 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Belgia (CON/2011/103).

Avizul BCE cu privire la Magyar Nemzeti Bank

La data de 14 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria (CON/2011/104).

Avizul BCE cu privire la stabilirea autenticităţii monedelor euro şi procesarea monedelor euro necorespunzătoare pentru circulaţie, precum şi la impunerea de măsuri administrative şi penalităţi în Malta

La data de 9 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Central Bank of Malta (CON/2011/105).

Avizul BCE cu privire la independenţa Magyar Nemzeti Bank

La data de 22 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz (CON/2011/106), care este disponibil pe website-ul BCE, alături de un comunicat de presă pe această temă.

Avizul BCE cu privire la modificările aduse sistemului de soluţionare a situaţiilor de criză din Grecia aplicabil instituţiilor de credit

La data de 22 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului de Finanţe din Grecia (CON/2011/107). Avizul va fi publicat în curând pe website‑ul BCE.

Statistică

Modificarea actelor juridice privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe

La data de 9 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat o Orientare (BCE/2011/23) şi o Recomandare (BCE/2011/24) privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe. Reformarea Orientării cuprinde modificările standardelor statistice internaţionale relevante, în timp ce Recomandarea vizează Oficiul Central de Statistică din Irlanda şi Oficiul Naţional de Statistică din Malta, care elaborează statisticile privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională din statele membre respective. Ambele acte juridice vor fi publicate în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Avizul Consiliului guvernatorilor BCE cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE

La data de 7 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea preşedintelui Consiliului European (CON/2011/100).

Preşedintele Comitetului de relaţii internaţionale (International Relations Committee – IRC )

La data de 8 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor l‑a numit pe Wolfgang Duchatczek, viceguvernatorul Oesterreichische Nationalbank, în funcţia de preşedinte al IRC, cu efect imediat. Mandatul de preşedinte al acestuia va înceta la data de 31 august 2013, care va coincide cu data expirării mandatelor tuturor celorlalţi preşedinţi ai comitetelor Eurosistemului/SEBC, (re)numiţi de Consiliul guvernatorilor la 22 iulie 2010 pentru o perioadă de trei ani.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank

La data de 9 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat o recomandare către Consiliu cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank (BCE/2011/22). Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este disponibilă pe website‑ul BCE.

Planul de buget şi achiziţii al Biroului de Coordonare a Achiziţiilor Eurosistemului (BCAE) pentru anul 2012

La data de 19 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat planul de buget şi achiziţii al BCAE pentru anul 2012.

Invitaţie adresată Hrvatska narodna banka (Banca Naţională a Croaţiei) de a participa cu statut de observator la reuniunile Consiliului General şi ale comitetelor SEBC

La data de 21 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a hotărât să acorde statut de observator experţilor de la Hrvatska narodna banka în cadrul comitetelor SEBC cu ocazia reuniunilor în configuraţia SEBC. La data de 22 decembrie 2011, Consiliul general a hotărât să îl invite pe guvernatorul băncii centrale a Croaţiei să participe la reuniunile sale cu statut de observator. Aceste decizii, care sunt în concordanţă cu abordarea adoptată în cazul băncilor centrale din cele zece ţări în curs de aderare din anul 2003 şi în cazul Bulgariei şi al României în anul 2005, sunt urmarea semnării de către Croaţia a Tratatului de aderare la data de 9 decembrie 2011.

Orientarea BCE de modificare a cadrului juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din SEBC

La data de 21 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din SEBC (BCE/2011/27). Orientarea va fi publicată în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Emisiunea de bancnote şi monede / Bancnote

Decizia BCE privind volumul emisiunii de monede metalice în anul 2012

La data de 1 decembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2011/21 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2012. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este disponibilă pe website‑ul BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media