European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2011. december

Piaci műveletek

Összehangolt központi banki intézkedések a globális pénzpiaci nyomás kezelése érdekében

2011. november 30-án az EKB, a Bank of Canada, a Bank of England, a Japán Központi Bank, a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Fed) és a Svájci Nemzeti Bank közösen bejelentette, hogy összehangolt lépéssel kibővítik lehetőségeiket a globális pénzügyi rendszer likviditással való támogatásában. Az EKB Kormányzótanácsa ezzel összefüggésben a többi központi bankkal együttműködésben úgy határozott, hogy ideiglenes, 2013. február 1-jéig érvényben maradó kölcsönös swapkerethálózatot hoz létre a központi banki partnerekkel. A hálózat célja, hogy a meglévő USA-dollár-alapú műveletek mellett szükség esetén lehetővé tegye külföldi deviza rendelkezésre bocsátását. A Kormányzótanács ezenfelül arról is döntést hozott, hogy rendszeresen alacsonyabb áron hajtja végre a meglévő, USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteit, és csökkenti a három hónapos USD-műveletekre vonatkozó kezdeti letétet, ugyanakkor heti rendszerességű fedezetkiegészítési felhívásokat vezet be. A vonatkozó sajtóközlemény és további operatív részletek az EKB weboldalán olvashatók.

A banki hitelezést és a pénzpiaci tevékenységet támogató intézkedések

Az EKB Kormányzótanácsa 2011. december 8-án további kibővített hitelezéstámogatási intézkedéseket hagyott jóvá a banki hitelezés és az euroövezeti pénzpiacok likviditásának támogatása érdekében. A következő konkrét intézkedésekről született döntés: a Kormányzótanács i) két hosszabb lejáratú, 36 hónapos refinanszírozási műveletet végez egy év után előrehozott visszafizetési opcióval; ii) egyelőre beszünteti az egyes tartalékolási periódusok utolsó napján végzett finomhangoló műveleteket; iii) a 2012. január 18-án kezdődő tartalékolási periódustól 2%-ról 1%-ra csökkenti a tartalékrátát; valamint iv) bővíti a rendelkezésre álló fedezetek körét. A Kormányzótanács 2011. december 14-én elfogadta a fenti intézkedések végrehajtásához szükséges hatályos jogszabályokat, nevezetesen az EKB határozatát az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről és a fedezetek elfogadhatóságáról (EKB/2011/25), valamint az EKB rendeletét a kötelező tartalék képzéséről szóló 1745/2003/EK rendelet módosításáról (EKB/2011/26). Az intézkedésekről részletesebb tájékoztatás az EKB weboldalán elérhető sajtóközleményben olvasható. A fenti jogszabályokat rövidesen közzéteszik az EU Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Az euroövezeti értékpapír-elszámolási rendszerek közötti közvetlen és közvetett kapcsolatok értékelése

A Kormányzótanács 2011. november 24-én jóváhagyta az eurorendszer hitelműveleteihez történő fedezetnyújtáshoz használható új közvetlen és közvetett számlakapcsolatok értékelését. A vonatkozó sajtóközlemény, valamint az összes elfogadható közvetlen és közvetett számlakapcsolat aktualizált felsorolása az EKB weboldalán található.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségének megőrzéséről Olaszországban

A Kormányzótanács 2011. november 18-án elfogadta az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére kiadott véleményt (CON/2011/94).

Az EKB véleménye a hitelintézetek portugál állam általi feltőkésítéséről

A Kormányzótanács 2011. november 22-én elfogadta a portugál pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/95).

Az EKB véleménye a szlovákiai költségvetési felelősségről

A Kormányzótanács 2011. december 5-én elfogadta a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa pénzügyi és költségvetési bizottságának felkérésére írt véleményt (CON/2011/96).

Az EKB véleménye Észtország Nemzetközi Valutaalapban való részesedésének befizetéséről és képviseletéről

A Kormányzótanács 2011. december 5-én elfogadta a Riigikogu (Észtország parlamentje) felkérésére megfogalmazott véleményt (CON/2011/97).

Az EKB véleménye a bankazonosítószámok központi nyilvántartásának finanszírozásáról szóló belga jogszabályról

A Kormányzótanács 2011. december 7-én elfogadta a belga pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/98).

Az EKB véleménye a Lietuvos bankas nyereségfelosztási szabályainak felülvizsgált módosításairól

A Kormányzótanács 2011. december 7-én elfogadta a Lietuvos bankas felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/99).

Az EKB véleménye az értékpapírpiacokról szóló finn jogszabályokról 

A Kormányzótanács 2011. december 7-én elfogadta a finn pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/101).

Az EKB véleménye Románia Nemzetközi Valutaalapban fennálló részesedése növelésének befizetéséről

A Kormányzótanács 2011. december 9-én elfogadta a Banca Naţională a României felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/102).

Az EKB véleménye a pénzügyi mentőalap létrehozásáról és finanszírozásáról, valamint a betétbiztosítási rendszerhez való hozzájárulások módosított kiszámításáról Belgiumban

A Kormányzótanács 2011. december 12-én elfogadta a belga pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/103).

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bankról

A Kormányzótanács 2011. december 14-én elfogadta a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/104).

Az EKB véleménye az euroérmék hitelesítéséről és a forgalomképtelen euroérmék kezeléséről, valamint adminisztratív intézkedések és szankciók meghozataláról Máltán

A Kormányzótanács 2011. december 9-én elfogadta a Central Bank of Malta kérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/105).

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bank függetlenségéről

A Kormányzótanács 2011. december 22-én elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/106). A vélemény és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Az EKB véleménye a görög hitelintézeti mentőcsomagról

A Kormányzótanács 2011. december 22-én elfogadta a görög pénzügyminisztérium felkérésére megfogalmazott fenti véleményt (CON/2011/107). A vélemény rövidesen megjelenik az EKB honlapján.

Statisztika

Az EKB külső statisztikára érvényes statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló jogszabályok módosítása

Az EKB Kormányzótanácsa 2011. december 9-én iránymutatást (EKB/2011/23) és ajánlást (EKB/2011/24) fogadott el az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről. Az iránymutatást a hatályos nemzetközi statisztikai szabványok változásai miatt dolgozták át, míg az ajánlást az ír központi statisztikai hivatal és a máltai országos statisztikai hivatal számára adták ki, amelyek az adott tagállamok fizetési mérlegére és nemzetközi befektetési pozíciójára vonatkozó statisztikákat állítják össze. Mindkét jogszabályt rövidesen közzéteszik az EU Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB Kormányzótanácsának véleménye az EKB Igazgatósága tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

A Kormányzótanács 2011. december 7-én elfogadta az Európai Tanács elnökének felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/100).

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (International Relations Committee – IRC) elnöke

A Kormányzótanács 2011. december 8-án Wolfgang Duchatczeket, az Oesterreichische Nationalbank alelnökét azonnali hatállyal a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (IRC) elnökévé nevezte ki. Az IRC új elnökének megbízatása 2013. augusztus 31-én jár le, ugyanakkor, mint az eurorendszer/KBER többi bizottsági elnökének mandátuma, akiket a Kormányzótanács 2010. július 22-én nevezett ki vagy erősített meg tisztségében hároméves időtartamra.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2011. december 9-én ajánlást fogadott el a Tanács számára a De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2011/22). Az ajánlás megjelent az EU Hivatalos Lapjában, és az EKB weboldalán is olvasható.

Az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Hivatala (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) 2012. évre szóló beszerzési és költségvetési terve

A Kormányzótanács 2011. december 19-én elfogadta az EPCO 2012. évre vonatkozó beszerzési és költségvetési tervét.

Az Általános Tanácsban és a Központi Bankok Európai Rendszerének bizottságaiban megfigyelőként történő részvételre szóló meghívás a Hrvatska narodna banka (a horvát nemzeti bank) részére

A Kormányzótanács 2011. december 21-i döntése értelmében a Hrvatska narodna banka szakértői megfigyelői státust kaptak a Központi Bankok Európai Rendszerének bizottságainak KBER-összetételben tartott ülésein. Az EKB Általános Tanácsa 2011. december 22-én meghívta a horvát központi bank elnökét, hogy megfigyelőként részt vegyen az ülésein. Ezek a határozatok, amelyek összhangban vannak a tíz új csatlakozó ország központi bankjai esetében 2003-ban, majd Bulgária és Románia esetében 2005-ben alkalmazott megközelítéssel, a horvát csatlakozási szerződés 2011. december 9-i aláírásának folyományai.

Az EKB iránymutatása a számviteli és pénzügyi beszámoló jogi kereteinek módosításáról a Központi Bankok Európai Rendszerében

A Kormányzótanács 2011. december 21-én elfogadta az EKB iránymutatását (EKB/2011/27), amellyel módosítja a Központi Bankok Európai Rendszerében a számviteli és pénzügyi beszámoló jogi kereteiről szóló EKB/2010/20 iránymutatást. Az iránymutatás hamarosan megjelenik az EU Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján.

Bankjegy- és érmekibocsátás / Bankjegy

Az EKB határozata a 2012. évi érmekibocsátás mennyiségéről

A Kormányzótanács 2011. december 1-jén elfogadta a 2012. évi érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló EKB/2011/21 határozatot. A határozat megjelent az EU Hivatalos Lapjában, és az EKB weboldalán is olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok