Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

24. studenoga 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 613 305 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 507 417 353
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 234 112 81
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 305 272
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 167 −333
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 151 187
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 151 187
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 503 172 199
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 7 335 230
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 495 831 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 6 −31
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 23 910 −838
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 917 624 −4 290
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 715 691 −5 167
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 201 933 877
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 985 0
9 Ostala imovina 380 070 −551
Ukupno imovina 6 995 799 −5 273
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 547 212 −653
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 706 327 −20 399
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 156 977 −5 667
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 549 323 −14 732
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 27 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 37 442 −42
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 289 362 9 210
  5.1 Opća država 210 286 8 291
  5.2 Ostale obveze 79 076 919
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 233 796 6 728
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 16 077 −93
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 775 878
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 775 878
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 715 0
10 Ostale obveze 255 667 −902
11 Računi revalorizacije 604 185 0
12 Kapital i pričuve 120 242 0
Ukupno obveze 6 995 799 −5 273
Annexes
28 November 2023