Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

24. november 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 613 305 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 507 417 353
  2.1 Nõuded IMFi vastu 234 112 81
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 305 272
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 167 −333
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 151 187
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 151 187
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 503 172 199
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 335 230
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 495 831 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 6 −31
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 910 −838
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 917 624 −4 290
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 715 691 −5 167
  7.2 Muud väärtpaberid 201 933 877
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 985 0
9 Muud varad 380 070 −551
Varad kokku 6 995 799 −5 273
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 547 212 −653
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 706 327 −20 399
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 156 977 −5 667
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 549 323 −14 732
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 37 442 −42
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 289 362 9 210
  5.1 Valitsussektor 210 286 8 291
  5.2 Muud kohustused 79 076 919
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 233 796 6 728
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 16 077 −93
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 775 878
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 775 878
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 715 0
10 Muud kohustused 255 667 −902
11 Ümberhindluskontod 604 185 0
12 Kapital ja reservid 120 242 0
Kohustused kokku 6 995 799 −5 273
Annexes
28 November 2023