Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

24.11.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 613 305 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 507 417 353
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 234 112 81
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 305 272
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 167 −333
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 151 187
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 151 187
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 503 172 199
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 7 335 230
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 495 831 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 6 −31
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 910 −838
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 917 624 −4 290
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 715 691 −5 167
  7.2 Muut arvopaperit 201 933 877
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 985 0
9 Muut saamiset 380 070 −551
Vastaavaa yhteensä 6 995 799 −5 273
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 547 212 −653
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 706 327 −20 399
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 156 977 −5 667
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 549 323 −14 732
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 37 442 −42
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 289 362 9 210
  5.1 Julkisyhteisöt 210 286 8 291
  5.2 Muut 79 076 919
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 233 796 6 728
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 16 077 −93
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 775 878
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 775 878
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 715 0
10 Muut velat 255 667 −902
11 Arvonmuutostilit 604 185 0
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0
Vastattavaa yhteensä 6 995 799 −5 273
Annexes
28 November 2023